SL PF No Garden Code Garden Name District Name of the Deceased Member Payee Amount
1 2425 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.KRISHNA SABOR RINA SABAR 1300
2 6023 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.KRISHNA PROJA RUPA PROJA 1200
3 3479 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BULU TANTI ARTI TANTI 1000
4 5379 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LOSOKA PRADHAN GANGAMONI PRODHAN 1000
5 7092 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE KHETO ORNAG BERONIKA BAKHLA 1000
6 587 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BUDHUA ORANG SAISONE ORANG 1000
7 4275 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE NANDI ORNAG PHAGU ORANG 1000
8 6042 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE GURUBARI TANTY BHEKALA TANTI 1000
9 4786 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE HALIANI ORANG CHARAKU ORNAG 1000
10 6234 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE JONASH ORANG HANNA KERKETTA 1000
11 5514 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SAHADEW BHUMIJ JOMBI BHUMIJ 1000
12 4625 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE NIRODA KARMAKAR Mr BINOD KARMAKAR 1000
13 7033 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SURAJ KUMARI KEOT BASANTO KEOT 1000
14 6513 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LALISKUARY ORAON SUKHON ORANG 1000
15 7004 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE RAMESH NAYAK AMI NAYAK 1000
16 4869 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BIRBALL BORRAICK SONIYA BORAIK 1000
17 6881 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE ELIAS ORANG PATRASIA ORANG 1000
18 6609 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SUMITRA MAL HARI MAL 1000
19 4847 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE TANKESWAR TANTI DRUPADI TANTI 1000
20 5421 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE PRASAD TANTI RADHA TANTI 1100
21 5700 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LALMOHAN NAYAK SUMITRA NAYAK 1000
22 4677 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE GOURANGA TOSSA Mrs SAKUNTALA TOSSA 1100
23 5091 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE T.S. DUTTA RINA MAI DUTTA 1000
24 7371 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE JOYANANDA NAHAK KHIRO NAHAK 1000
25 5954 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE PARBOTI DAS BARINDRA DAS 1000
26 6213 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BIRCHA NAYAK LAKSHI NAYAK 1000
27 6378 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SURENDRA TANTI DEUMONI TANTI 1000
28 6541 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SUKNATH BHAKTA PRODHAN DASHAMI PRADHAN 1000
29 6332 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BUDHON KHARIYA KARIO KHARIA 1000
30 7267 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE KHOIRY MUNDA SAMRA MUNDA 1000
31 6517 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BOIRAH BHUMIJ SAKILA BHUMIJ 1000
32 3813 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SONTOSH TANTI BIMOLA TANTI 1100
33 7673 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LAKHI TANTI KAYLASH TANTI 1000
34 6936 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE MODON TOSSA NIRU TOSSA 1000
35 4783 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SICILIA KERKETA PATRASH TOPNA 1100
36 5385 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. PRODIP BAGTI BASANTI BAGTI 1100
37 5357 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. GAKUL TANTI SABITRI TANTI 1100
38 4897 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. MANGRA MUNDA ANJANA MUNDA 1100
39 6979 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. SUSANA MUNDA CHIBIYAN MUNDA 1000
40 5223 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. MANIK KARMOKAR MANGI KARMAKAR 1000
41 5767 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. PARSURAM TANTY SHANTI TANTI 1000
42 4903 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.SONIKA MUNDA SABITRY MUNDA 1000
43 4394 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. DUGA URANG FULESHABARI ORANG 1000
44 5327 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.NAKUL NAYAK RATANI NAHAK 1000
45 5292 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. JARIA RAJPUT Mr ARJUN RAJPUT 1000
46 5720 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. NANDALALTANTY SHAKUNTALA KONWAR 1000
47 4918 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.SANKAR TANTY SAMA TANTI 1000
48 5602 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. BUDHUA JHARIA MUNDA 1000
49 5127 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. KIRON SINGH LOHAR HEMA LOHAR 1200
50 5804 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. RALHO ORANG RUSSO ORANG 1100
51 6187 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. JAWRI ORANG AGHNOO ORANG 1000
52 6453 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. LUHIT GANJU FULLA GANJU 1000
53 7937 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. MONICA BARIK SULEIMAN BARIK 1000
54 7887 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. AMRIT BARAIK SUMITRA BAREK 1000
55 6974 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. ROBET PARTI SUKURAMANI MUNDA (PFMS) 1000
56 4532 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. LALMA PARTIK MANGLI PARTIK 1100
57 4533 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. ROMESH SAWRA NIRU CHOWRA 1100
58 1191 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. KHUDIRAM MAHLI DEWBARY MAHLI 1000
59 394 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. SOINYACHI TANTI SENAI TANTI 1100
60 3079 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. SATRUGHON MAZI SWARASATI MAZHI 1000
61 506 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. NAGI ORANG BOWLA URANG 1000
62 1084 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. PERBOTY ORIYA RUSTOM ORIA 1000
63 730 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. BISHNOO MAHLI SMT. SUMITRA MAHALI 1000
64 911 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LATE DEBESWAR KALANDI SALINA KALINDI 1000
65 859 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar BASOO PAIK JOYMOTY PAIK 1000
66 1215 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. AROTI KALANDI SRI ANAND KALANDI 1000
67 1696 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. BASONTI KARMAKAR DILJAN KARMAKAR 1000
68 365 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. LABONYA KONDHA Mr. SUBHASH KANDHA 1100
69 1130 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. ADORMONI BEDIA MR. AKLU BEDIA 1000
70 186 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. AGHNOO SADHNI BEDIA 1100
71 6958 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. POBONBOTI MALL SUSIL MALL 1000
72 6800 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. HARABOTI KOIRE RAMANA KOIRI 1100
73 6621 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. CHUTOO MAZI CHAMPA MAJHI 1000
74 6736 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. LAKHIRAM GHATUAR ASHTAMI GHATOWAL 1000
75 1849 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. BHOGLOO KURKUT FAGUNI KURKUT 1000
76 490 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. DUKHIA BOWRI GUNJAR BAURI 1100
77 5539 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. DIPAK TANTI FUL TANTI 1100
78 7848 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. BISHNU BAGTI GITA BAKATI 1000
79 8088 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. SUKANTI MUNDA TEME BARLA 1000
80 5789 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. ARNO SONAR HAREN SUNAR 1100
81 5224 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. GOBINDA DARA SAROLA DARA 1100
82 5583 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. AKIN GOWALA AIKAN GOWALA 1100
83 6479 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BIJULLA ORANG RUPA ORANG 1100
84 6012 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE MOHESWARI TANTI YUDHISHTIR TANTI 1100
85 6886 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE PARSURAM KARMAKAR DRUPADI KARMAKAR (PFMS) 1000
86 8119 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. PRODEEP TANTI PINKI TANTI 1000
87 6060 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. HARI PAIK BASANTI PAIK 1100
88 7200 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. SHANTI MAHANANDA Mrs SHILA MAHANANDA 1100
89 7738 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. DIDA MUNDA SANBASIA MUNDA 1000
90 6379 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. BAZURAM GANJU DURGI GANJU 1100
91 5537 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. TULARAM GONDORBO RENU GARNDHAB 1100
92 2501 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh LATE MONGLI URANG MENGLE URANG 1000
93 1176 C-025 Bhubenvalley T.E. Cachar LT. MUKUL GHOSE RINA GHOSH 1300
94 8232 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. JAMUNA KONDHLATE SRI BHOGOT SINGH RAJPUT 1100
95 1764 C-025 Bhubenvalley T.E. Cachar LT. DHONESWAR DUSAD SANJA DUSHAD 1000
96 4427 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT.SURESH TURIYA MALOTI TURIYA 1000
97 4025 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT. KOMAL KALINDI CHANDA KALINDRI 1100
98 7740 S-247 Heeleakah T.E Jorhat LT MILKOO MURA RANI MUNDA 1200
99 3125 C-064 Lubac T.E. Cachar LT. ANADI GOALA NOMITA GOALA 1200
100 2807 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. BIBRAM ASONTI SOBOR 1100
101 2132 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. ROTONLAL BISODA KHERIA 1100
102 2445 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT.BIJOY RAWNI KARUWA 1100
103 3153 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LT.MUNI NATH BAKTI BASANTI BAKTI 2400
104 1647 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LT. ADHAR SING SABITA SINGH 1300
105 5812 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LATE BADAL DIGAL MALATI DIGAL 1300
106 1060 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. LAZRUSH KHARIA PAULINA KHARIYA 1300
107 2410 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. DHIREN KUJUR CHILA KUJUR 1100
108 1107 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LT. CHUNU KARMAKAR ALOKA KARMAKAR 1200
109 2005 N-020 Seconee T.E. Nagaon LT. BHIM BHUMIJ BHAGABATI BHUMIZ 1100
110 4417 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT. DIPOK KALINDI SITA KALINDI 1000
111 1420 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LT. SHYAMAL REE BELA REE 1100
112 3280 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT PREMSAI KERAKATTA EATOBARI KARKETTA 1200
113 3204 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT. KHEDU URANG SUNITA URANG 1200
114 1328 G-009 Mornai T.E. Kokrajhar LT. SOLITH HORO Mrs MUKTA HORO 2200
115 9363 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE ANDRIJ LAKRA RITA LAKRA 1000
116 1496 G-009 Mornai T.E. Kokrajhar LT. ALFRED TOPNO Mrs. ARSALIYANI TOPNO 2600
117 2722 G-009 Mornai T.E. Kokrajhar LT. GOBINDA ROY Mrs. PURNIMA ROY 2200
118 1690 G-009 Mornai T.E. Kokrajhar LT. AJITH KANDULNA Mrs. SALMI TOPNO 2400
119 2017 G-004 Choibari T.E. Dhubri LT.RAJO MAHILI CHAMRU MAHILI 2200
120 978 C-007 Baitakhal T.E. Karimganj LT. HARINARAYAN GHATOAR SARATHI ROY 1000
121 1281 C-007 Baitakhal T.E. Karimganj LT. BIPUL BHUMIJ LATIKA BHUMIJ 1000
122 1137 C-005 Arcuttipore T.E. Cachar LT. NANDALAL RABIDAS BUDHIYA RABIDAS 1200
123 1647 E-014 Basmatia T.E. Dibrugarh LT. REENA BHUMIJ BAPURAM BHUMIJ 1200
124 1628 E-168 Satyanarayan T.E. Dibrugarh LT. PROMOD KUJUR SMT SANIYARO KUJUR 2400
125 1679 K-010 Menoka T.E. Baksa LT. ALBINA ORANG HABIL ORANG 2400
126 3957 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT SANTOSH TASA RENU TASSA 1000
127 3444 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT MOHAN NAYAK SMT SASHI NAYAK 1000
128 2096 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT CHAKRA TELI SMT LOKHIMONI TELI (FRESH) 1300
129 3110 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT. BISHNU MAJHI RINA MAJHI 1200
130 2134 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE CHAITA GONJOO CHILA GANJOO 1200
131 1866 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE GOPALSING ROWTIA SRIMATI RAUTIYA 1200
132 2090 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE GOBDOO GONJOO RAMANI GANJU 1200
133 2589 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE LADURAM KALITA GANGAMONI KALITA 1200
134 1860 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE ASHAK KUMAR TANTI ASS MATIYA TATI 1200
135 22663 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur LT.BIRO MUNDA DEBARI MUNDA 1000
136 18056 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur LT.KRISHNA TOSSA MINATA BHUMIJ TOSSA 1100
137 1738 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE SANICHAR KULDIP NILMANI KULDIP 1200
138 2117 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE GULPI GANJOO BARHOO GANJU 1200
139 2887 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE RADHESHYAM GORE LAKHI GARH 1100
140 2724 C-058 KOYAH T.E. Hailakandi LT DIPAK RAJWAR JHUMU RAJWAR 1000
141 14545 E-146 Panitola T.E. Tinsukia Lt.Sonicharwa Mura LAKHIMONI MURA 1100
142 137 S-315 Joya T.E. Sivasagar LT. MONDULLA BHUYAN SHANTI BHUYAN. 1000
143 2977 S-105 Gotonga T.E. Jorhat LATE HORUPAI BORAH DHANMOI BORA 1200
144 1107 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE. BIKASH RAJWAR KALPANA RAJWAR 1100
145 1455 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE. MADHABI MUNDA LAKHINDAR MUNDA 1100
146 2230 C-011 Bicrampore T.E. Karimganj LATE. SAMRA RIKYASAN BASANTI RIKYASAN 1100
147 5677 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.RAM MUNDA GITA MUNDA 1200
148 2056 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT DIPAK NAYAK SMT.BOHAGI NAYAK 1100
149 4024 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT BIMAL KARKETTA SMT. SUKURMONI KARKETTA 1000
150 2567 D-087 Shyamaguri T.E. Sonitpur LT.DIPIKA PORJA RAJU NAG 1000
151 2653 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SUKDEV MAL SMT PUSPA MAL 1200
152 3171 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. HEMO CHETIA MRS. GUNAPRABHA CHETIA 1200
153 4157 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. TINKILOO NAYAK SMT. ROTNI NAKAY 1100
154 4171 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. DHIREN MAJHI DIPALI MAJHI 1100
155 4092 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. TULSHI TANTI PADMINI TANTI 1100
156 3588 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BOLORAM GOWALA SMT. BOBBY GUWALA 1100
157 5420 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SOMBHU SINGH SIMA SINGH (RTI) 1100
158 2122 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. GANGA HARIJAN UMASATI HARIJAN 1000
159 18203 E-133 Nalani T.E. Tinsukia LT.BISHAL KARMAKAR NANKI SON 1000
160 1677 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. RUKMONIA BIN RAMA SANKAR BIN 1000
161 2534 S-202 Naharjan T.E. Golaghat LATE FONTUSH KALINDI BINA KALINDI 1200
162 2826 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LATE BIJAI KUMAR SHARMA MINA DEVI 1200
163 2973 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.RIMISH ORANG BALAMADINA ORANG 2400
164 2472 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT. NILU BHUMIJ KOLPANA BHUMIJ 1100
165 7061 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.GONESH BHUMIJ GANGAMONI BHUMIJ 1100
166 5486 E-043 Desam T.E. Dibrugarh LT. NABA KANTA CHETIA MRS NIROBOTI CHETIA 1400
167 3175 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE JOISING RAJPUT MAMONI RAJPUT 1200
168 3597 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.DHANESWAR TANTI KALPANA TANTI 1100
169 10152 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.CHAKRA TANTI RESHPA BHUYAN TANTI 1000
170 2394 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE KARMA SOBORO MIRA SOBORO 1200
171 9111 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE JOSEPH MUNDA JINITA MUNDA 1100
172 10349 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE SAWON CHOWRA POKHI SAWRA 1100
173 3147 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE RAJEN PANDAV MR. SHILLA PANDOV. 1300
174 5876 E-069 Hapjan T.E. Tinsukia LATE RATUL DAS JUN MONI DAS 1500
175 2803 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. KARTIK KOIRI PARBATI KAIRI 14000
176 5247 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. ALIMUDDIN MAIRAM BIBI 14000
177 2898 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LATE NITAI BIJLI LOHAR 14000
178 5655 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LATE SABITRI - V MAJHI REE 14000
179 3289 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. UDITNARAIN RAMDULARI PASHI 14000
180 3004 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. RADHAKISHAN RAJPATIA KOHAR 14000
181 6280 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. LOSHMONIA GORH V. RADHESHYAM GOUR 14000
182 6754 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. JOLONDHAR GORH RATAN KUMARI GORH 14000
183 9446 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. RAJESWAR MUNDA SUKURMONI MUNDA 1100
184 10127 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. BOBITA NAYAK DADU NAYAK 1100
185 11775 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. AMIT NAYAK LASHMI NAYAK 1100
186 3176 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE KARTIK CHOWRA MRS. MONJU CHAORA 1300
187 1686 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. NOREN GORH RAMCHILA GARH 1200
188 2214 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE DEBRAJ BARAIK BINA BARAIK 1200
189 2132 G-004 Choibari T.E. Dhubri NANDALAL URANG MAHAMONI URANG 2400
190 2740 G-004 Choibari T.E. Dhubri LT. AMAL DEBNATH MINATI DEBNATH 2000
191 2235 G-004 Choibari T.E. Dhubri LT. FULOO MAJHI RAJU MAJHI 2200
192 2311 G-004 Choibari T.E. Dhubri LT.MATILAL BARAIK LAKHI BARAIK 2200
193 2391 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE TINKU KISHAN ANJALI KISHAN 1100
194 10656 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE LAL KABIRAJ RENUKA TASA 1100
195 2369 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE KISHORE KHARIYA KAMI KHARIYA 1200
196 5276 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. PADMESWARI MUNDA CHUKURU MUNDA 1200
197 23774 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. BIOY SAHU MONUMATI SAHU 1100
198 1978 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE MAHABIR BHUMIZ RAMA BHUMIJ 1100
199 1880 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE THUBUL PRAZA LAKSHMI PARYYA 1200
200 1630 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE BIPIN KURMI LAKHIMONI KURMI 1300
201 2104 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE BIGHNI GANJU RINTU GANJU 1100
202 1050 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT. BILIAM BAKLA THAPABI BAKHALA 2200
203 6TW/007 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT ASSA KORUA BIREN KORUA 2000
204 3980 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. 2 SOMNATH GODABA DHANAI GADABA 1100
205 2546 S-310 Moabund T.E. Jorhat LATE RAJKUMAR GHASI RAJ GHASI 1100
206 3633 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. RUSSIA SOBOR MS AMINA SOBOR 1100
207 4308 D-046 Halem T.E. Sonitpur LATE MIKHEL BARLA MINA BARLA 1200
208 4472 D-046 Halem T.E. Sonitpur LATE DILIP PARBOTY BHENGRA 1100
209 3586 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE SOBHA PATRAS DOMNIK ROGHA 1300
210 3702 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE RAFEL BIRSHA HANA BIRSA 1300
211 4149 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE MUNSI SAKBOTI GITA LATOWA 1200
212 6520 E-099 Khobong T.E. Tinsukia Late OMPRAKASH PARSURAM RAJKUMARI SHARMA 1500
213 7020 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE ABDUL HAMID ACHAMA BEGAM 1300
214 8249 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE JOHN MUNDA ASHRITA AMRIT 1200
215 9197 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE JUNAS JOGMOHAN ANITA SUBASH 1200
216 9447 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE MONIKA SEMON JAKRIUSH MINJ 1200
217 9689 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE KAJLA RAJESH PINKEY KARMAKAR 1100
218 100779 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LT. JANKI BIHU DEBAROO MUNDA 1000
219 T-65272 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE CHUNOO KARTICK PREMI KASINATH 1000
220 5767 D-058 Majuli T.E. Udalguri LATE MANUEL LAKRA Mrs. SUNITA LAKRA 1100
221 2354 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE BIJOY TANTI Mr. DIPALI TANTI 1200
222 4982 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.LIBANTUSH MINJ ANITA MINJ 1100
223 2244 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt.Badal LILI BAG 1000
224 1538 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt III Bandhna BASANTI KUMAR 1100
225 1912 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur LT.I THOMASH NAIMI GURIYA 1200
226 1490 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur LATE AGHNOO BUKRU ANITA BUKRU 1300
227 1364 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt V Birsha CHARAJINA MUNDA 1100
228 852 G-011 Simlitola T.E. Goalpara KUSTU SAHU DAMAYANTI SAHU 2200
229 10783 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.NIRDHON TANTI BIPNA TANTI 1100
230 10575 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.ROGHU KISHAN PODMA BHUMIJ 1100
231 1047 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.SAJAN SIMA SAWTAL 2200
232 1111 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.LUISH .II BUDHANI MUNDA 2200
233 3218 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.THADIUS KHARIA MARIUM KHARIA 1200
234 5552 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT SANJIB TANTI ANJONA TANTI 1100
235 4855 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT. MONTU TANTI JUN TANTI 1100
236 10173 S-058 Borjan T.E. Golaghat Lt. DEBOJIT TANTI KUSUM TANTI 1000
237 979 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.RUKNI TANTI SUBHASH TANTI 2000
238 1486 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.MARKASH TOPNO KUWARI TOPNO 2000
239 6065 S-156 Koomtai T.E. Golaghat Lt.SUNILAL GANJU SUMITRA GANJU 1300
240 4173 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT. BUDHNI SOBAR BIMAL SABAR 1000
241 3789 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. TONU KARMAKAR SUHAGMONI KARMAKAR 1200
242 4151 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE SONU GANJU RUPESHWARI GANJU 1200
243 2815 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE BENU DIP URMILA DEEP 1200
244 4302 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE PREM TANTI ADARI TANTI 1200
245 4041 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE BIRBOL KALANDI BOGI KALINDI 1200
246 4128 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE AJIT SONA ANAMIKA SONA 1200
247 4325 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE DEBEN TANTI ANJU TANTI 1500
248 1976 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. GOBINDO BHOKTO BASANTA SHATRIYA 1200
249 4655 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. ADORS DEEP ANUPA DIP 1000
250 4257 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE MODON NAYAK SOKUNTOLA NAYAK 1100
251 2615 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. ROTNA SIKA DHAR TANTI 1200
252 3052 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE TOPI BHUMIJ MEMARI BHUMIJ 1200
253 105/141 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.LOLITA TANTI Mr. GANESHWAR TANTI 2200
254 104/544 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.SAGOR GOWALA SOKUNTOLA GUWALA 2200
255 107/377 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.BHOROT MAL RITU MALL 2400
256 4054 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT.HARICHANDRA ACHAPINA TANTI 1100
257 3353 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. RANJIT II GITA NAG 1200
258 2342 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. GURUDEV TARA PRADHAN 2400
259 2334 D-035 Dhulliee T.E. Sonitpur LT. JOGOBANDHU TANTI MRS PORMILA TANTI 2400
260 0850 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.SURAJ LAKHI MUNDA 2200
261 0775 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.KRISHNA BOWRI SUBHACHI BAURI 2600
262 9867 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.SANGIRAM GORE RENU MONI GORH 1200
263 1543 D-050 Hoograjuli T.E. Sonitpur LT. GENDIA GORE SUKRU GORE 2200
264 11387 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LT.TINKU BARSA SUNDI 1000
265 3112 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. MOHON KURMI SMT SHILA KURMI 1100
266 3623 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. HARDHON KARMAKAR MONJU KARMAKAR 1200
267 2564 E-177 Tamulbari T.E. Dibrugarh LT. JITEN MURAH MRS. MAMI NAG 1000
268 1318 E-084 Jalannagar T.E. Dibrugarh LT. RAJESH MUNDA RATNEE MUNDA 1200
269 1264 E-084 Jalannagar T.E. Dibrugarh LT. NAWRI MUNDA SAMROO MURA 1300
270 5965 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh MOHANBARI MRS ALTA TANTI 1000
271 2630 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. HIRASAI KARMAKAR Mrs. ASMOITH KARMAKAR 1000
272 6016 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. DOMAI PORJA LALIT PORJA 1100
273 6057 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT.BASANTA DAS Mrs. JAYA DAS 1200
274 6309 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE BABULAL ORANG Mrs. BASANTY ORANG 1000
275 3571 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. DANIEL MUNDA 1 NO. SANKREE MUNDA 1000
276 4873 S-124 Hautley T.E. Golaghat LATE SONTOSH MAL MALATI MAL 1000
277 1426 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LATE JAIMOTI URGISON MR INDRACHAN CHANDRASAI 1000
278 1191 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LT.MANA JOHAN MS SALMI MANA 1100
279 1205 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LT. YOUDHISTIR DUKHU JAMUNA PRAHLAD 1100
280 1658 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LT.ORAN DURPODI MS SAROTHI ORAN 1000
281 594 N-014 Loong Soong T.E.(Under A.T.C) Nagaon VAKTA TANTY DURGI TANTI 1100
282 593 S-261 Sree Sibbari T.E. Sivasagar RASANA BORAIK MR NANDALAL BORAIK 2000
283 448 D-089 Singrimari T.E. Udalguri LT.ANANTA DEKA DEEPIKA DEKA 1000
284 1563 S-160 Krishnabehari T.E. Sivasagar LATE BIJOY NAYAK CHAMPA NAYAK 2600
285 2293 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT.BINOY JULI PRAJA 1200
286 3198 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. PANCHOMI LAKIA Mr. LAKIA ERGA 1000
287 T-4998 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. BINODA BUDHRAM MR. RAJU PROJA 1000
288 2221 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE SUKUL BOTI Mrs. MANGAL NAGBONGSHI 1000
289 2170 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. MASKO LENGO MR LAKSHI MASKA 1000
290 2118 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE PATRAS GURIA Mrs. ANITA BENEDIET 1000
291 5003 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LT. JOHNS TOPPO KIRAN TOPPO 1200
292 2690 S-214 Numalighur T.E. Golaghat MONGOL BAG SATYA BAG 1500
293 5745 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT.SOMRA CHALAGI BARLA 1200
294 8085 E-132 Nahortoli T.E. Dibrugarh LATE MONJU BHUYAN BINDU BHUYAN-27058 1000
295 1965 S-254 Sockieting T.E. Golaghat LATE SIBA BHUYAN MRS ARBUTI BHUYAN 1100
296 26 E-258 Brindaban T.E. Tinsukia LT.SONARAM TAMULI MINA TAMULI 1300
297 3906 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. RAJESH LAGUN EMILIYA LUGUN 1100
298 3428 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. 22 JOHAN SUKUWARO TOPNO 1200
299 1198 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LT. BHARATI MURAH MR.BIRSA MURAH 1100
300 1318 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LATE KUSUM KHANDIT MR. RATUL KHANDIT 1100
301 10482 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. RAM GHATUWAR SUMITRA GHATWAR 1000
302 3257 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE RUKHMIN MUNDA SONIKA MUNDA 1000
303 1822 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE SIBCHARAN SAHU MANMAITH DEVI 2000
304 3255 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. BIHARIA RAJOK TETRI DEVI 1000
305 2975 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.PUTU KHARIA DOSPATI KHARIA 1100
306 5633 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. DUKHIA HAZAM GEETA HAZAM 1000
307 1074 C-081 Pathemara T.E. Cachar LT BABULAL KOL MANO KOL 1100
308 12134 E-104 Langharjan T.E. Dibrugarh LT. DHORAM TANTI LAKHIMONI TANTI 1000
309 10234 E-104 Langharjan T.E. Dibrugarh LT. THUMA LOHAR Mrs. KOSOILYA LOHAR 1100
310 2926 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE PAGALA TOPNO GANGI TAPNO 1200
311 1543 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LATE SOKHILALL MIRDHA DURPATI MIRDHA 1200
312 2149 S-239 Rungamatty T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. SONKADHAR BHUMIJ MONJULA BHUMIJ 1200
313 2284 S-239 Rungamatty T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. BISHNOO BHUYAN BOGI BHUYAN 1200
314 1901 E-093 Kenduguri T.E. Dibrugarh LT.AKTHA BARA Mr. ANDRIUS BARA 1200
315 1794 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. SUREN BOROI ANITA BOROI 1100
316 127 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. RAJOO GHASSI Mrs. ASAORI GHASI 1100
317 281 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. SOMARU GHASSI RUMILA GHASSI 1100
318 150 S-131 Halwating T.E. Sivasagar JIBOKANTO NAYAK SUCHILLA NAYAK 1000
319 1777 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE AKADASHI LILLA MAHANTI 1000
320 790 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE TILOK BHUMIJ ROBONI BHUMIJ 1000
321 299 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. RAJU TOSSA TULSA TOSSA 1100
322 1739 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE HARI TOSSA JAIMATI 1000
323 3760 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. BHADUA ORANG JOLESWARI ORANG 1000
324 662 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. MATHA KOLMURAH TILESWARI MURAH 1100
325 2346 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. SABITRI TOSSA NOKUL TOSSA 1100
326 1429 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DURPODI KALMURAH DABRA KOLMURAH 1100
327 259 S-131 Halwating T.E. Sivasagar ROMESH NAYAK Smti BIMOLA NAYAK 1100
328 1839 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT.MAHADEV TOSSA AIKON TOSSA 1100
329 2969 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LATE MINAKUMARI KARMAKAR kalia karmakar 1100
330 2474 E-093 Kenduguri T.E. Dibrugarh LT. BARJOO SAWRA MIRA SAWRA 1100
331 3869 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LT. ANJULA KHORA LIBIY KHARA 1000
332 5835 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.SUMITRA MIRDHA Mr. SAMBABU MIRDHA 1000
333 5284 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.AMRIT BHUMIJ Mes. DURGA MONI BHUMIJ 1000
334 5288 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.BASU RAI Mrs. PARBOTI RAI 1100
335 3051 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.BISHNOO-VI JAYAMATI NAYAK 2400
336 3346 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.SHIVLANG MUNDA MARIAM MUNDA 1200
337 3939 E-043 Desam T.E. Dibrugarh LT. BUDHRAM SONARI MRS RITA SONARI 1100
338 3239 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.JHOLKA KARMOKAR MUNIA KORMOKAR 1000
339 5413 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.DHORMI PAHARIA SINGU PAHARIA 1000
340 2216 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. PAKAMURIA NAYOK BAGI NAYAK 1100
341 2371 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.NASPOTI KARMOKAR RUPESHWARI KARMAKAR 1200
342 3258 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.ASHOK URANG MISS GONGAMONI URANG 1100
343 11792 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. LULY URANG RAJU ORANG 1000
344 1716 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE DILIP NAYAK ANJOLI NAYAK 1200
345 1802 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE MOHAN TASSA APE TASHA 1300
346 3481 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE KALIA MAJI ANU MAJHI 1100
347 3432 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE JANKI RAWTIA RATAN NAYAK 1200
348 2878 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.MOTHURA URANG CHANDI URANG 1100
349 3564 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.BIKI BIRMO PRAJA 2000
350 1723 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.SONIA ASHMOTI 2200
351 8526 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LT. MAKHAN DAS MANJU DAS 2400
352 6633 E-178 Tara T.E. Tinsukia LT. RUPA DHARAMJIT KARTIK BAISAKI 1100
353 14623 E-178 Tara T.E. Tinsukia LT. SOWDAGAR MOHANAND Mrs. KIRON TANTI 1000
354 3667 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE BAWNI ORANG BIREN ORANG 1100
355 11696 E-133 Nalani T.E. Tinsukia LT.BADAL BHUMIJ LILA BHUMIJ 1100
356 4779 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. SANTI MOCHAHARY Mrs. SUSHILA MOCHAHARY 1300
357 1651 N-016 Amsoi T.E. Nagaon LATE PARIMAL NAYAK TULUMAI NAYAK 1100
358 1128 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT.ANITA KARMAKAR. GOBIN PRASAD KARMAKAR 1200
359 1045 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT.BIPUL SAHU RADHA SAHU 1300
360 1903 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT. MINOTI KHODAL. MAHAN KHADAL 1000
361 6091 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. DEEPAK TANTY Mrs. SUMITRA TANTY 1100
362 2205 D-082 Rupajuli T.E. Sonitpur LT.SUKLESWAR KUMAR PARBATI KUMAR 3000
363 9132 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE SUKRA GHASI SONCHORI 1000
364 10521 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. JOYMOTI GORE JAYANTA GOUR 1100
365 1461 C-026 Cossipore T.E. Cachar LT.JOGARNATH KAHAR MINA KAHAR 2000
366 7447 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT. RASHMI BIRJA PUNIRAM BIRJA 2200
367 11102 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE HEMONTA GORE MONOBATI GORH 1000
368 T-3583 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT MANU KARMAKAR RITA KARMAKAR 1000
369 1244 C-054 Kallincherra T.E. Karimganj LT GANGARAM PATHAR Mrs. KABITA PATHAR 1100
370 3000 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. NARAYAN SAHU PADMA SAHU 1200
371 2603 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. RAJOO SAHU GULAPI SAHU 1200
372 424 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE NICODIM ORANG-2 BERONIKA 6 ORANG 1000
373 4667 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE MAHARANG KUWAR Mrs. SUGAIN (2) KUWAR 1000
374 1791 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DAMOO BHUMIJ SOMBARI BHUMIJ 2200
375 3697 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT SONATON MUNDA ASHA MUNDA 1200
376 7344 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.MARIAM MUNDA MARCHEL MUNDA 1200
377 3186 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE APERUSH TANTY Mrs. LAKHI TANTI (3) 1000
378 6357 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. NOASH MUNDA 2 2 BIRIWGA MUNDA 1100
379 2068 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. ASSAMOO SIKCH FOOLKI SIKCH 1000
380 3912 E-084 Jalannagar T.E. Dibrugarh LT. SANTI DAS GUDU DAS 1000
381 1520 E-046 Dholla T.E. Tinsukia RUKMONI PUNIA MR. SUKTA BHUIN 1000
382 4481 S-124 Hautley T.E. Golaghat RAJU TANTI SABITRI TANTI 1100
383 8118 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LT. KRISHNA TANTI SMT.DEVI TANTI 1100
384 4392 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. SRIMATI RAJESH MR. RAJESH AKIN 1000
385 2007 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. RUKMONI DULI DULI DASO 1000
386 2449 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. PRODIP KRISHNA MRS. SUMITRA NOKUL 1000
387 1873 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE GUNOO PAHARIA CHANDO GUNU 1000
388 8891 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.MONGAL BUDHU SUKURMONI SUREN 1000
389 10333 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.HIRAMONI KOMAR JOGEN KOMAR 1000
390 1396 C-108 Lakhipore T.E. Cachar LT. GUPEN BOWRI GITA BOWRI 1100
391 3024 C-092 Rosekandy T.E. Cachar LT. BIJIT ROY INDUMATI ROY 1400
392 3302 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE LOSMON MUNDA SOMARI MUNDA 1000
393 2701 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE KHAGEN CH. BORA SWORNALATA BORAH 2000
394 1074 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE KHETOO KALANDI SOHOSORI KALANDI 1000
395 3415 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.PUTU KORMAKAR SUKRA KORMOKAR 2200
396 2918 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. AJAY KALONDI RUPA KALANDI 1100
397 542 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. CHANDRA GHASSI LAKHI GHASSI 1100
398 1748 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DIGO PRODHAN Mrs PUSPA PRADHAN 1100
399 17180 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT.BOGARAM MUNDA MINA MUNDA 1000
400 17355 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT.TORAMAI MAJHI SRI BUDHARAM MAJHI 1000
401 17463 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT.MOHAN TANTI ANITA TANTI 1000
402 049/069 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.ASHOK KISHAN MS MALI KISHAN 2400
403 105/173 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT. DHONESWAR TANTI RINA TANTI 2400
404 1632 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE GOHEE KARMAKAR BIRSI KORMAKAR 1000
405 1263 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE BIRCHA MURA-V SALGA MUNDA 1000
406 1443 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE LAKHEE BHUMIZ RAMSINGH BHUMIJ 1000
407 1494 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE MIRDUL GOGOI PUTUMA GOGOI 1000
408 1095 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE RANGILLA KURMI FONIDHAR KURMI 1000
409 934 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE DEBIA URANG M/S MANTI ORANG 1000
410 1320 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE MOHAN KARMAKAR TUSHUMONI KARMAKAR 1000
411 1007 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE TARAKESWAR KUMAR M/S JANOKI KUMAR 1000
412 1388 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE SUREN MUNDA SITA MUNDA 1000
413 609 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE BOGAI BHUMIJ M/S ASHAMONI BHUMIJ 1100
414 2652 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. NOREN ORANG M/S LILA ORANG 1000
415 1421 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. SOKHILA KARMAKAR MONDAL KARMAKAR (PFMS) 1000
416 1235 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. AKLI MAJHEE PROBHAT MAJHI 1000
417 1566 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT JETHUA KARMAKAR CHAMPA KARMAKAR 1000
418 2338 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT SUNIL BORAIK MONJU BORAIK 1000
419 2154 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. ROMEN ORANG SMT. RENU ORANG 1000
420 2194 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. SUCHIL ORANG SITMA ORANG 1000
421 2504 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE BIJOY BHUYAN LAXMI BHUYAN 1000
422 2579 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. DILIP KARMAKAR RADHIKA KORMAKAR 1000
423 2178 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. BIREN MAJHEE MINOTI MAJHI 1000
424 1582 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. ATUL MIRDHA MRS MONJU MIRDHA 1200
425 6759-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LATE BINA BORHI MIRIA BARHOI 1000
426 9944 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. FULO BHUYAN III BUDHU BHUYAN 1000
427 6589-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. DOLESWARI KURMI SUMITRA KURMI 1100
428 5408 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BONSHI TANTI SARASWATI TANTI 1000
429 4009 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE LUSON NAYAK PROMILA NAYAK 1000
430 4090 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BINA BORAIK SAMLAL BARAIK 1000
431 5229 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BENSENT MUNDA JAWNI MUNDA 1000
432 2201 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE MUKUND KALINDI SUMITRA KALINDI 1000
433 5290 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE PRODIP NAYAK AMBI NAYAK 1000
434 2052 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE KANGAL KOMAR URMILLA KOMAR 1000
435 5261 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE ANIRUDHA TOSSA SULOCHANA TOSSA 1000
436 3051 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE SUTOO NAYAK DHONESWARI NAYAK 1000
437 3098 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE JITEN MUNDA MADI MUNDA 1000
438 2054 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BRIHOSPATIA KORMOKAR AGNISH KARMAKAR 1000
439 35 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE PROMANANDA TOLA TOMA TOSSA 1000
440 2023 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE SUKDEW SUSHILA TONGLA 1000
441 1519 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE JOGEN BORA MALITA BORA 1000
442 2538 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE RAMOO AMULYA TOSSA 1000
443 5351 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE HOREN TOSSA BASANTI TASA 1000
444 3027 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE MOKOR BOURI LILABOTI BAWRI 1000
445 3046 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE DURGA MAJHI BINODA MAJHI 1000
446 5644 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE HORIDAS NAYAK ANJONA NAYAK 1000
447 5641 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE RAMO TOSSA MS RINA TOSSA 1000
448 3049 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BHOGOT KEOT PIKO KEOT 1000
449 7100 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BISO KHAIRA LOXMI KHOIRA 1000
450 1377 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE ROTHIA TOSSA ATMABALA TOSSA 1000
451 7305 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE KOLI KALINDI HARIDAS KALINDI 1000
452 3019 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BISON SWASHI RADHA SAWASI 1000
453 3020 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BISON BHUMIJ AIKON BHUMIJ 1000
454 4055 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE JAIBA MUNDA BUDHNI MUNDA 1000
455 1687 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE LOKHICHORAN KALINDI CHAMPA KALINDI 1200
456 2136 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. RUPSEN LOHAR BUKLI LOHAR 1000
457 5668 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BISHOWROOP BORAH ANJANA BORAH 1100
458 7381 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. SANTUSH KALINDI DIPALI KALINDI 1000
459 5702 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. GUBORDHON PROJA RADHA PORJA 1000
460 5790 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. KAILO MUNDA AHLADI MUNDA 1000
461 4074 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. TUFAN KHOIRA KUSTURI KHOIRA 1000
462 5652 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. JOY TIRU CHAMPU TIRU 1000
463 2507 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. SUKURMONI KEOT SUDARSHAN KEOT 1000
464 5746 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. RANJEET ORANG FAGOONI ORANG 1000
465 2128 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BUKHA MUNDA PHULMONI MUNDA 1100
466 3075 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. KESHOB GOGOI RENOO PROVA GOGOI 1200
467 5798 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BIREN THAKUR LILA THAKUR 1000
468 2859 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE AROON HAZARIKA MAJONI HAZARIKA 1300
469 5223 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. PHOUDA MUNDA JOWNI MUNDA 1100
470 7180 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BORNO TOSSA KOKOYA TOSSA 1100
471 7341 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. SUBAL TOSSA AMBI TOSSA 1000
472 7103 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. DEBEN GUALLA RINA GUWALLA 1000
473 7504 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. LAKHON MUNDA BINA MUNDA 1000
474 7279 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. AMOL TOSSA BINOTI TOSSA 1000
475 5420 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BILU KORMOKAR KONSOO KORMOKAR 1100
476 5528 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.BITUSH MUNDA ROHIL MUNDA 1100
477 5571 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.DILIP PAIK SANO PAIK 1100
478 5788 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE RAM MUNDA ELMI MUNDA 1100
479 5088 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE DHANOO TOSSA JUNAKI TOSSA 1200
480 7662 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE MINGOO PAT NAYAK BASONTI PAT NAYAK 1100
481 5081 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BASU KEOT LILA KEOT 1200
482 7042 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.GOKUL DAS SUMOTI DAS 1100
483 7458 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.RANJIT KEOT DURPODI KEOT 1100
484 7725 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.SIKARI KALINDI JULEE KALINDI 1100
485 13304 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. BINDO KOIRI JAHAR LAL KOIEI 1000
486 9586 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LT.GLERIOUS DHANWAR NASIRA DHONOWAR 1200
487 979 D-026 Chandana T.E. Udalguri LT. JOGEN KARMOKER TAPISYA KARMAKAR 1000
488 536 D-026 Chandana T.E. Udalguri LATE RATAN SONARI MALOTI SONARI 1000
489 532 D-026 Chandana T.E. Udalguri LATE MANIK TANTI MANJO TANTI 1000
490 4483 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. SAHBABOO HASDA MANJU MAJHI 1000
491 1536 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur MD. HUSSAIN PATHAN HASINA BEGUM 2200
492 5500 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur ARJOON PAN TANTI RENU PANTANTI 1100
493 5084 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.MANOO TATI ARUNA TATI 1300
494 1474 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. PRUNA REE Mrs. BELA REE 1000
495 2472 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LT. SARIO SAWRAH JUGANTI SAWRAH 1100
496 28 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT. KENDA TANTI MANJU TANTI 1200
497 1892 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. KASHI SMT BASIA KAMKAR 1000
498 2592 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.MANOJ BARLA JINA BARLA 2400
499 2024 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.BINOD MUNDA CHUGI MUNDA 2400
500 1965 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.SIDHU CHERO ANITA CHERO 2200
501 2913 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.ANITA MUNDA LAKHANA MUNDA 2200
502 4088 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. SIBO MUNDA LOKHI MONI MUNDA 1000
503 3294 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. LOKHIA SAWRA SHANTI CHAORA 1000
504 2970 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE NORUTOM KUNTI GHANCHI 1000
505 1180 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. SUDAN KONDA SUDEVI KUNDA 1000
506 5090 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. N.C. KAR MRS SABITA KAR 1000
507 1102 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE BIDYA ROBIDAS RAJAMATIYA RABIDAS 1000
508 1109 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE HARI TANTI ANJALI TANTI 1000
509 3503 S-080 Deepling T.E.(Under A.T.C) Sivasagar LT.SURESH KORMOKER LOKHI KARMAKAR 2400
510 3923 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. DEBEN KAMAR BHABANI KAMAR 1100
511 3315 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. BIREN BHUYAN LAKHI BHUYAN 1100
512 2006 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. BULAIA KURMI ACHAPA NAIDU 1000
513 3151 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE LAKHAN PROJA-2 REBIKA PORJA 1100
514 4086 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. DOYANIDHI KONDHA Mrs. SUVODRA KANDHA 1000
515 6371 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE PARTRASH MUNDA MARTHA MUNDA 1000
516 6383 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. SIBOO NAYOK MRS. BANDANA NAYAK 1000
517 5236 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT.RAJOO MUDI MRS.ANJALI MUDI 1200
518 1583 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LATE SOMARI JOHAN NAKUL JOHAN 1000
519 T-3820 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. MOLINA SRIDHAR MR. ARUN BHUYAN 1000
520 547 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE SONATON NAYAK DOSOMI NAYAK 1100
521 2393 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. PREMNATH GARH JANAKI RAJGORH 1000
522 1874 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE KHULI MOHENDRA NAYAK 1000
523 3876 S-262 Suffry T.E. Charaideo CHAMPA MUNDA KOLAI MUNDA 1000
524 3046 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.JUGAL DUTTA ANI DUTTA 1100
525 3977 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.CHINTAMONI URANG MR. BOGADAS URANG 1100
526 2200 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE CHUTUBABU KARMAKAR MUNU KARMAKAR 1100
527 2602 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. KALICHARAN MISHRO DAUPATI MISHRA 1100
528 1946 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.RAM KRISHNA GUWALA SOKILA GUWALA 1200
529 7040 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.MONGAL SINGH GUWALA MRS. SAMBATI GUWALA 1100
530 2410 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE RAJEN TANTI GOLAPI TANTI 1300
531 768 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT.SARTIK ANARKALI 2200
532 831 D-042 Manobag T.E. Sonitpur LT. KELMEN Mrs. LUCHIJA MUNDA 2200
533 2753 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.BAISAKI KALINDI DEBOR KALONDI 1000
534 4621 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT.CHINAMI SUREN (NAYAK) SUREN NAYAK 1200
535 14760 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LATE SUNIL KARTIK MAMONI SUNIL 1200
536 434 S-101 Furkating T.E. Golaghat LATE JYOTI KARMAKAR Mrs.KORUNA KAMAR 1200
537 4030 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. SAHARAI KARMAKAR MRS MINA KARMAKAR 1200
538 2805 S-124 Hautley T.E. Golaghat LT. GUNUA PASSI RUKHA PASI 1100
539 4508 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. BHUPENDRA BARAIK MRS SITA BARAIK 1000
540 4138 S-124 Hautley T.E. Golaghat LT. SUTOO SAHU KUSUM SAHU 1000
541 2705 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE KANE MURA NAORI MURA 1200
542 3228 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE RAJESH LOHAR RITA LOHAR 1200
543 2840 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon BISHNOO NAYAK AMBIKA NAYAK 1100
544 4577 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT.MADHU SONOWAL JUTIKA KAKOTI SONOWAL 1200
545 4300 D-060 Mazbat T.E. Udalguri T. SUNIL SANTI BARAIK 1100
546 1783 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT.TARABOTI BORAIK. Mr. BISTOO BARAIK 1100
547 2694 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT SRIMANTA CHASA BANI CHASHA 1200
548 3671 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT.SUBUDH KURMI GAYOTRI KURMI 1000
549 4580 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE DURGA KASHN 1000
550 6087 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE CHANDAN TANTI ALISTA TANTI 1000
551 5932 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE TORONI TANTI ASHMOTI TANTI 1000
552 1330 C-054 Kallincherra T.E. Karimganj LT RAM MOHAN PATHAR SUKHURMONI PATHAR 1000
553 921 S-289 Sadar Office,Jorhat A.T.C. Ltd. Jorhat LT.INDRA BAHADUR RAI SMT.SAROJ RAI 1200
554 4327 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LATE BUDESWAR KURMI CHANDA KURMI 1200
555 5099 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. RAJESH CH. TANTI LAKHI TANTI 1200
556 1326 C-026 Cossipore T.E. Cachar LT. AZAD HUSSAIN MAZARBHUIYA SULTANA BEGUM MAZARBHUIYA 2400
557 6949 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT BIJOY KARMAKAR PAMI KARMAKAR 1100
558 6084 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT BABLU ORANG REKHA ORANG 1200
559 6230 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT SANICHARUAH LOHAR NIJORA LOHAR 1100
560 1958 K-010 Menoka T.E. Baksa Lt.SAHIDUL ALI KHUDEJA BIBI 2200
561 3351 E-158 Romai T.E. Dibrugarh LT. PHULBONTI KARMAKAR JOYRAM KARMAKAR 1000
562 7203 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. BHARATI KARMAKAR ROYAL KARMAKAR 1000
563 8090 C-046 Issabheel T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. LILABOTI TATOA-VI Mr. MONILAL TAATUJA 1000
564 1419 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT.SEWCHAND ROY Mrs. SABITRI ROY 1000
565 2867 E-052 DIRAI T.E. Dibrugarh LT. SUKNATH PROJA MRS PODOMONI PROJA 1300
566 3354 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.SURESH URANG MRS. MINOTY ORANG 1200
567 22873 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. SWARUP MAJHI DIPALI MAJHI 1200
568 3954 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE DURGA NIRBATI TANTI 1000
569 4677 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE JOHAN SMT. RASHMI GORH 1000
570 4327 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT. PABITRA GOGOI PUSPANJALI GOGOI 1500
571 2583 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE DULLA KOYA SONIO KHOYA 1000
572 564 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LT. AMILA BHUMIJ SURESH BHUMIJ 1100
573 1397 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. MOSTORAM BHUMIJ PARBOTI BHUMIJ 2600
574 1963 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. DIPCHAND TANTI JOYMOTI TANTI 2400
575 1800 D-069 Nirmala T.E. Sonitpur LT. RADHESYAM RAJGORH LALAH RAJGARH 1100
576 1557 D-069 Nirmala T.E. Sonitpur LT. LOKHIRAM BORAIK PHUL BARAIK 1200
577 2154 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE AMULYA TANTI Mr. SRIHARI TANTI 1300
578 2924 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE MANGAL DAHANGA Mrs. FULACHITA DAHANGA 1200
579 3438 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. 3 SANATAN KURMI SUKURMONI KURMI 1100
580 2799 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. BASDEW KHERWAR MS. RANGBOTI KHERWAR 1100
581 2778 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. SOMA MUNDA (7) M/S RASHINTA MUNDA 1000
582 2562 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. JAIKA MUNDA Mrs. FULMONI MUNDA 1000
583 33 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT.BIMO TANTI Mrs. KUMARI TANTI 1000
584 3488 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. RAJESH SABOUR EGARI SOBOR 1000
585 2344 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT.BASANTA KR.HALOI RENU HALOI 1000
586 2647 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LATE CHARWA-2 PABI ORANG 1000
587 2870 D-079 Paneery T.E. Udalguri LATE PHILIP MUNDA BILASHI MUNDA 1000
588 4444 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. BIKRAM KURMI Mrs. KUMARI KURMI 1000
589 5208 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. GOUTAM KHODAL Mrs. ASHA KHODAL 1000
590 5378 S-268 Teok T.E. Jorhat LT. MONDAL BHUMIJ UMA BHUMIJ 1100
591 22816 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. MAMONI NAYAK RAJENDRA NAYAK 1200
592 15786 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. NILABOTY NAYAK BOLBO NAYAK 1200
593 5514 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LT.KARTIK ROWTIA SABITRI RAUTIYA 1000
594 1219 C-025 Bhubenvalley T.E. Cachar LT. SHYAMRATAN KAL KUSAMI KAL 1100
595 2391 D-056 Lamabari T.E. Udalguri LATE PRAFULLA CH. SARMAH BHABANI DEVI 1100
596 3936 E-183 Thanai T.E. Dibrugarh LT.AMILA URANG BHIMSINGH URANG 1000
597 5161 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT.SONU KHARIA AMINA KHARIYA 1100
598 272 S-014 Balijan T.E. Golaghat LT. ROGHI GOALA RAGHU GOWALA 1000
599 2632 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. HARI SAHU SUJITA SAHU 1100
600 4275 S-245 Sangsua Jorhat LT. KUNTI BHOGTA II BIDESIYA BHAKTA 1000
601 3460 S-245 Sangsua Jorhat LT. DUKHIA DOME KUSUM KALINDI 1100
602 3224 S-245 Sangsua Jorhat LT. TIKUA BHOGTA FULMONI BHAKTA 1100
603 5822 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE MONTOO RAJAK SONGIA MONI RAJAK 1100
604 5743 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LT. SUSHIL SUKRA MALATI KARMAKAR 1000
605 4197 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LT. SARASWATI TIKESON ARIT BETAL 1000
606 2017 D-011 Bateli T.E. Udalguri LT. RAMDAS KANDHA NIRMOLA KUNDHO 1200
607 9073 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LT.UNNOTI KISKOO LABA KOND 1100
608 6478 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. BABULAL TANTI SUNITA TANTI 1200
609 288 E-219 Savitri T.E. Tinsukia LT. RAMPROSAD PRODHAN SUKUMARI PRODHAN 1200
610 2066 N-007 Gopalkrishna T.E. Nagaon LATE RATI RAM DUDHGARH NIMANI DUDH GOUR 1100
611 2184 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. RANJIT LOHAR BIMOLA LOHAR 1100
612 1383 S-197 Murphulani T.E. Golaghat PABUJAN NAYAK DULARI NAYAK 1200
613 1764 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LATE KESHAB DAS RANGABOTI DAS 1200
614 10120 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LT. RESHMI NAHAK DIPEN NAHAK 1100
615 5714 E-172 Sessa T.E. Dibrugarh LT. RATON SOBOR RENU SABOR 1200
616 6587 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.BIBISON BAWRI BEULA BAURI 1000
617 5178 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. VIMSENT MUNDA JOSPIN MUNDA 1000
618 2182 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. MOHADEV KUMAR PADMA KUMAR 1000
619 7461 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. PRODIP KONWAR ARCHANA KONWAR 1000
620 3 C-087 Rajarampore T.E. Karimganj LATE.SATRAM GORH GIRJAMATI GORH 1000
621 4088 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. SILBINA MUNDA CIRIL HORO 2000
622 5332 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT.RANJAM II JANAKI BHUMIJ 1100
623 1940 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. SUKURMONI IV BINOD KISHAN 1200
624 1660 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. JOYMONI CHARAN SASONI 1100
625 1303 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. JUNAS SURIN HELNA SURIN 1200
626 1150 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. BARNA MUNDA BIRSHI MUNDA 1100
627 961 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. RAJEN KARMAKAR SRIMOTI KARMAKAR 1200
628 1255 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. SAGOO MUNDA MANGI MUNDA 1100
629 1360 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT.MOHIPAL ORANG SUKU ORANG 1100
630 2093 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT. ROGHONATH BAWRI RUHUNI BAWRI 2200
631 2523 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT. MANGRA MUNDA SALO MUNDA 2000
632 2116 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LATE PURNA MAZHI RENUKA MAZHI 2200
633 2631 S-049 Bokaholla T.E. Jorhat LT. RONGI TANTI LOKHISORON TANTI 1100
634 3831 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. BALIRAM ORAON SUNDREE ORAON 1100
635 3795 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. ARUN LOHAR SANTI (9) LOHAR 1100
636 4489 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. PRODEEP PORJA SUMITRA PORJA 1000
637 1507 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LT. AJIT MUNDA ADARMONI MUNDA 1100
638 1044 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LT. PREMLAL MAL BINA TANTI 1200
639 1235 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LT. GANDHYA ORANG MONIKA URANG 1200
640 1208 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh AJIT MUNDA ROTNI BHUMIJ 1200
641 3961 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat BIJOY BHUYA BHARATI BHUYAN 1100
642 4103 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat CHANDRA GUWALLA BOGI GOWALA 1100
643 3722 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat ADORI MAHALEE PREM SINGH MAHLI 1100
644 3574 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat BHUBON NAYAK SAWNI NAYAK 1100
645 511 D-026 Chandana T.E. Udalguri LT. CHARUAH ORANG KUWARI ORANG 1000
646 5228 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. SUKHIRAM TASSALT MRS BUDHAN MEGHUA 1200
647 2589 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat II - SUNDRI SOWRA LAKSHMAN CHAURA 1100
648 4250 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. KIRTO SONIKA SUKRA JURMON 1200
649 5244 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE ROMESH URANG MAINA URANG 1200
650 4240 S-093 Dolaguri T.E. Golaghat LT. DIPOK GOWALLA CHAMPA GUWALLA 1100
651 1639 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LT. BENJAMIN HEMROM BIRJINIYA HEMROM 2200
652 6653 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT BIJIT MAHATO PAL MAHATO 1000
653 2372 E-136 Namsang T.E. Dibrugarh LATE BALAK URANG MRS SUSHILA URANG 1200
654 8812 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat Lt.ISLAM ALI TANUJA BEGUM 1400
655 3 S-333 Moni T.E. Golaghat LT.CHIMOT PROJA SMT MALI PRAJA 1200
656 620 E-131 Naharkutia T.E. Dibrugarh LT. ANIL ADARI PATRA 1000
657 1595 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT. HORENDRA MOHALI II JOBA MOHALI 1000
658 1862 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT.MOHON MIRDHA ANJULI MIRDHA 1000
659 1596 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT.NILENDU NAYEK SOHOCHORI NAYAK 1100
660 2331 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT.MILON TANTUBAI SURESH TANTUBAI 1000
661 3113 S-239 Rungamatty T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. RAJEN ROBIDAS M/S RUNUA ROBIDAS 1100
662 15439 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. INDRO TANTI MONJU TANTI (RTI) 1200
663 20988 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.SURESH URANG RIMSO MUNDA 1000
664 18963 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.GURSAI URANG JIBONTY URANG 1100
665 16648 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. JOGONATH NAG KADAM NAG 1300
666 17763 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. CHAMRU BAKTI ROMONI BAKTI 1200
667 18555 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.GANSU BARIK FULMONI 1000
668 2231 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LATE USHA ROY GHALTU ROY 1000
669 3638 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur MEGDALI BARLA GEREGORY TOPNO 1100
670 4470 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LT.MANGRA MANKEY FAGUNI MANAKI 1000
671 5055 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LT. MAJHIA BHENGRA MRS. MUKTA BHENGRA 1000
672 5892 E-048 Dikom T.E. Dibrugarh LATE BUDHNI LAKHINDAR LAKHINDAR KARMOKAR 1200
673 T-3575 E-064 Gillapukri T.E. Tinsukia LT.DOYAL BALI NEHA MANKUMARI 1000
674 2333 D-031 Derring T.E. Sonitpur LT.RESMA BAWRI UDAY BAURI 2200
675 934 N-014 Loong Soong T.E.(Under A.T.C) Nagaon LT. DIPEN HORO MANJU HORO 1100
676 2030 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE KHETRA TANTI SUKANTI TANTI 1200
677 2232 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE SIBRIA KHARIA PIOUS KHARIA 1200
678 4270 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT.RINA NAHAK MR JOGURAM NAHAK 1100
679 4074 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT.FULCHAND NAYAK MRS BOTY NAYAK 1100
680 4540 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT. JOYMOTI TANTI Mr. DILIP TANTI 1000
681 1022 S-310 Moabund T.E. Jorhat LATE MITHOO TANTI SANO TANTY 1300
682 8336 E-001 Achabam T.E. Dibrugarh LT. AJOY URANG Mrs. FULSITA URANG (AJOY) 1100
683 1568 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LATE- JAGDISH HARIJAN BABUNI HARIJAN 1100
684 5826 E-069 Hapjan T.E. Tinsukia LAKHI TULSHI Mr. GOLAP TULSI 1000
685 2097 E-069 Hapjan T.E. Tinsukia LT. AMARSING INDRA KIRO BAHADUR 1000
686 3319 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT. 6 BIRSHA MUNDA JASMINA 1100
687 2200 S-186 Methoni T.E. Golaghat LT. J.N. SARMA MRS ANIMA SHARMA 1000
688 2640 C-058 KOYAH T.E. Hailakandi LATE MANTU BAKTI MONI BAKTI 1000
689 387 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. CHANDRIKA BAROI DURPATHIA BAROI 1000
690 3263 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. KARTIK SOWTAL KAMALA SAUTAL 1000
691 1739 S-254 Sockieting T.E. Golaghat LATE GANDHI BHUYAN REBOTI BHUYAN 1200
692 1636 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. SONBORSHI KAMKAR RAMADHAR KAMKAR 1000
693 1888 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. MANILAL HARIZON DASODIA HARIZAN 1000
694 479 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. JAYKISHUN HARIZAN KUNTI RABIDAS 1000
695 2011 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.GOPAL ORANG ASHA ORANG 2400
696 1218 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE DUKHNI MAHATO Mr. SAGAR KURMI 1000
697 1163 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT.SUNITA MARAR SHYAM MARAR 2400
698 4299 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE SUKHNATH LOHAR SANDO LOHAR 1000
699 2377 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE MIKHAL ORANG Mrs. SILIA TOPPO (NO-2) 1000
700 6282 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE BHAGBATIYA MAHANANDIA BASANTI MAHANANDI 1100
701 1312 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LATE DABLU PRADHAN MRS PINKI PRODHAN 1100
702 1376 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE LAKHI BAKTI RANJIT BAKTI 1000
703 1764 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DUKHON BHUMIJ JAYMOTI BHUMIJ 1100
704 292 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE ROTON GHASSI RUSHNI NAYAK 1000
705 3259 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.SANKAR KHETROPAL KHETRAPAL NAINA 1100
706 2268 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE LAKHOO NAYOK SHANIBARI NAYAK 1100
707 2857 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. BHOGOT DAS JAMILA DAS 1100
708 3076 S-262 Suffry T.E. Charaideo BUDDHA URANG MRS. BINONDINI URANG 1000
709 2485 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE 2 RABIDAR KARMAKAR AGNI KARMAKAR 1000
710 3457 E-043 Desam T.E. Dibrugarh LATE POROMESWAR KONDO MRS ANNAPURNA KAND 1400
711 2354 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE RAJKUMAR NO.12 SIMMA RAJKUMAR 1500
712 1685 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.RANJIT RESHMA 2200
713 5078 C-031 Dewan T.E. Cachar LT.B.K.CHOUDHURY JUTHIKA CHOUDHURY 1000
714 8363 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LT. SONIA SOBOR TUSUMONI SOBOR 2400
715 1885 S-094 Doyang T.E. Golaghat LT.JANGOLI GHASI MR MENOKA TONGLA 1200
716 3022 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. FULMONI LAGUAN MR JOHAN LAGUN 1200
717 2678 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE ETWA MURA PUSPA MURA 1200
718 1475 E-173 SEWPUR T.E. Tinsukia LT.DURGI CHARAN CHARANG SURAT 1200
719 3362 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT.MIKHEL MINJ-2 TERSHA MINJ 1100
720 7048 N-017 Nonoi T.E. Nagaon DHIREN GORE NIRMOLA GOUR 1200
721 2101 D-031 Derring T.E. Sonitpur LT.BUDHU MUNDA PADMONI BARLA 2200
722 3102 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT DILKUSH TURIA JUTHIKA TURIA 1100
723 3037 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT AMULYA KAHAR RAJKUMARI KAHAR 1100
724 4243 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE BHADOO PARBOTY BHADHU 1000
725 5221 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE AGNOO ALAMA MURA 2000
726 5564 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE PAIDYABOTY BISNO 2000
727 3829 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE BIZULLY Mr. HIRA MAJHI 14000
728 9003 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE JUGEN TANTI SABITRI JUGEN 2000
729 5542 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE MALOTI TANTI RAMCHANDRA TANTI 1000
730 6010 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE PIO GUJROO GUJARU KARMAKAR 1000
731 6013 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. BASANTI PATRA MUAJA PATRO 1000
732 4100 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. RUNA KURMI CHAYA 1000
733 9253 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. TIRBANI TANTY PRASANNA LOHAR 1000
734 9085 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE RAMLAL SARADA CHANDIL 2000
735 840 S-289 Sadar Office,Jorhat A.T.C. Ltd. Jorhat LT.SUKHLAL BALMIKI MRS RAMPYAREE BALMIKI 1300
736 1606 E-158 Romai T.E. Dibrugarh LT.BHAJAHARI BHUMIJ RADHA BHUMIJ 1100
737 3430 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT. MONGLA GOWALLA MRS SUTURI GOWALLA 1200
738 19346 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LT. RINA ORANG ETOWA URANG 1100
739 3731 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.SANTUSH TOSSA MRS.PRAMILA TOSHA 1100
740 3643 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE J.C.DOLAKAKHARIA BINA DOLA KASHARIA 1000
741 4569 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT. VENSON BHODRA PUSPA BHODRA 1100
742 1907 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.DEEP TANTI MRS. AMRIKA TANTI 1200
743 2533 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.BUDHESWAR TANTI SMTI JOMUNA TANTI 1300
744 265 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE DILIP MINJ JASUDA MINJ 1300
745 3632 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. BIKI URANG MINA URANG 1000
746 2113 S-297 Ligripookrie T.E. Sivasagar LT.DHIREN BAGTI JUNTI BAKTI 1200
747 5716 S-048 Boisahabi T.E. Jorhat LT.LOKHIRAM CHOWRA NILMONI CHOWRA 1200
748 2436 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. SUKRAM MUNDA - 6 BANGI MUNDA 1100
749 2901 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT.PAHNARAM 2 LACHMONIA TOPNO 1100
750 2704 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT.SANTI MUNDA MR. BIRSHA MUNDA 1000
751 1676 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. HABIL MUNDA 14 NO BIRSHI 1000
752 21632 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. MONI TANTI ARNO TANTI 1200
753 3051 D-079 Paneery T.E. Udalguri LATE 5 JAMUNA PORJA SOMNATH PORJA 1000
754 2838 D-079 Paneery T.E. Udalguri LATE PABITRA SURI FULA SURI 1000
755 2801 S-268 Teok T.E. Jorhat LATE HEMONTI TAPNA MR. SULEMAN TOPNO 1200
756 299 S-182 Mezenga T.E. Jorhat LATE MOHAN BHUYAN LAKSHIMI BHUYAN 1200
757 10183 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. PRAFULLA NAYAK JANOTI NAYAK 1100
758 5295 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE JOHON TOPNO METHILDA TOPNO 1200
759 6507 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT.MOHONDAS BOISNOB MRS LAKHIMONI BOISHNOB 1100
760 9457 S-156 Koomtai T.E. Golaghat Lt.SOKAL KAMAR MAINU KARMAKAR 1200
761 031/115 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT.MOHARMONI TANTI MR. KARTIK TANTI 1200
762 7103 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE PURUSUTTOM RAI INDRAVASI 1500
763 1366 S-081 Deha T.E. Jorhat LT. ACHARAM GOWALA MINU GOWALA 1200
764 5428 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. PULAK BORUAH DIPIKA BORAH BORUAH 1500
765 3818 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. NARAYAN GUWALLA PRAMILLA GUWALLA 1200
766 2635 D-035 Dhulliee T.E. Sonitpur LATE RAJEN KEOT TARA KEOT 2400
767 5379 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. SANTOOSH RUNDA FULMOMNI RUNDA 3000
768 7551 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT.BIRJOO KARMOKAR AMRETA KARMAKAR 2200
769 3786 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. 3 KOMOL GHTUWAL PUTU GHATUWAL 1200
770 2942 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE CHANDON TANTIM RAJMANI TANTI 1200
771 1506 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. SUBAL KARMAKAR PUNIMA KARMAKAR 1000
772 1027 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.LAKHINDAR MUNDA CHANMANI MUNDA 1100
773 1486 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. SHILLA MUNDA RABILAL MUNDA 1000
774 1464 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. ROMBABATI MUNDA Mr. RATAN MUNDA 1000
775 1269 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. CHINTA KARMAKAR PALTU KARMAKAR 1000
776 1385 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE TRISHNA CHATRI UTTAM SINGH CHATRI 1000
777 1010 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE MANI RAJWAR SHRINATH RAJOWAR 1000
778 1035 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SRIMOTI RAJWAR MR. DHARANI RAJWAR 1000
779 1316 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.MALATI MUNDA MAHITOSH MUNDA 1000
780 1084 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. ANIL RAJWAR II ANJALI RAJOWAR 1000
781 1111 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. BIRAJ GOALA PURNIMA GOALA 1000
782 1113 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SUKRA BHUMIJ JANAKI BHAUMIJ 1100
783 1256 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. KAIPANA KANDO ROMA DAS KAND 1000
784 1288 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SHANTI KURMI BINDA KURMMI 1000
785 1153 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.PRAFULLYA MUNDA DURGI MUNDA 1000
786 3295 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LATE SITARAM GOAR FULAMATI GOAR 1000
787 3353 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT. AMARNATH NAYAK MRS YATI NAYAK 1200
788 9358 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT SOMESWAR NAGBONSHI JEWTI NAGBONSHI 1200
789 829 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE BANGIA INDOWAR SRIMOTI INDUWAR 1200
790 5649 E-036 Daimukhia T.E. Tinsukia LT.DILEN MOHAN SOMBARI TANTI 1200
791 4126 S-214 Numalighur T.E. Golaghat LATE MANUAL RIKHIASON MRS MALA RIKHIYACHAN 1000
792 2782 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.NEWNATH MUNDA REETA MUNDA 1200
793 2920 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.BUBUL KARMAKAR MIRA KARMAKAR 1200
794 2162 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. MOHON 6 SATYABOTI SAWTAL 1100
795 1873 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. N.AHMED MEENA BEGUM 1400
796 1674 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. UMLEN MAGRET BHENGRA 1200
797 7916 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.RUHIT BORAIK SANJA BORIAK 1100
798 5649 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.MOHENDRA KUMAR TUKESWARI KUMAR 1200
799 7697 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.STEPHEN TOPNO ANJOLI TOPNO 1100
800 569 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LATE BOLEN BHUYAN PUNIYA BHUYAN 1000
801 608 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LATE SONARAM KURMI PREMO KURMI 1000
802 604 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. MOHAN BORAH TARULATA BORA 1000
803 756 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. REBOTY KURMI MR. MEDHI KURMI 1000
804 666 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. SUREN SAIKIA SMT. PAHI SAIKIA 1200
805 703 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. DUBRAJ GANJOO MAKON GANJU 1000
806 686 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. MONI KURMI ANJOO KURMI 1100
807 0734 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. GONDROP KURMI SMT. DILA KURMI 1100
808 0917 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. FULMONI KURMI RATNA KURMI 1000
809 1235 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. RAJIB KURMI MRS. PATU KURMI 1000
810 853 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. DHANIA KURMI ANJANA KURMI 1100
811 1269 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. BOHAGI KURMI SRI KULA KURMI 1000
812 673 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. NIRMAL KURMI SMT.ASHERMONI KURMI 1200
813 2477 S-171 Letekujan T.E. Golaghat LT.M.C.KHOUND SMTI.SUBARNA BALA KHOUND 1000
814 6520 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE AHILLA GUALLA DILIP SOBOR 1000
815 4919 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SANTY TANTY SRI PHILIP TANTI 1000
816 2496 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE ASMOO ORANG FAUCHI URANG 1000
817 5948 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE KAMOLA NANDA BHUMIJ 1000
818 6340 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE MUTU GOND ASMOTI GORH 1000
819 6154 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SUBOTY BHINA TAMATAR BHINA 1000
820 6072 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE RENU RAJPUT LALOO RAJPUT 1000
821 6418 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE REENA PAIK CHANATAN PURAN 1000
822 3098 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SONICHORUA MURA-III DEBARI MURA 1000
823 5760 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE LASMI MIRDHA M/S GULAPRAM MIRDHAR 1000
824 5687 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE BHUQEWARY KAMAR SRI DHANESWAR LOHAR 1000
825 6684 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUMITRA URANG BIMAL URANG 1000
826 6482 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE REENA TANTI RADHESHYAM TANTI 1000
827 5821 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SURESH GANJOO MRS. SUMATI GONJU 1100
828 6049 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. MERELY BHUMIJ LAKHIRAM KORMOKER 1000
829 4768 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. NITYA NANDA BAGTI RENU GOWALA 1100
830 5531 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUKURMONI KOL TARAN SINGH KARMOKAR 1100
831 5719 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE DINESH BHUMIJ LILMONI BHUMIJ 1100
832 7308 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUMITRA PAIK M/S BABA TOSSA 1000
833 6262 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. PORAMANANDA KOLITA ARUNA KALITA 1100
834 6550 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. DHONESWARI RAJBHAR MAHAN RAJABHAR 1000
835 5733 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. KANAYA TOSSA CHITRA TASSA 1100
836 6778 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. AKASHI TANTI DIPOK TANTI 1000
837 6807 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. DABI KURMI BIKRAM KURMI 1100
838 7508 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.SURENDRA NATH GOGOI M/S KUNJA GOGOI 1100
839 6135 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUKIA BAURI ANJONA BAWRI 1100
840 6042 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. MOHAN BAGTI BINA TANTI 1100
841 7490 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SAWAN BHUMIJ MISS ARATI BHUMIJ 1100
842 6481 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. NIRA KOYA RAKESH KOYA 1100
843 6534 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SOHON KHOIRA JANKI BHUMIJ 1100
844 6692 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. PRODIP BHUMIJ MRS. BOITY BHUMIJ 1100
845 6133 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. BISHNU TANTI ANUPA GONJU TANTI 1200
846 6278 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.BISNATH TANTI BABITA TANTI 1200
847 6511 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.MODON BAURI SUMITRA BAWRI 1100
848 6658 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.ANIL KORMOKAR Mrs. ANJANA MAL 1100
849 6727 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. DURGACHRAN BAURI BHANU BAURI 1400
850 1042 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LATE ASHOK NIRA HALWAI 2000
851 946 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LATE MOISA MUNDA JOMUNA MUNDA 2000
852 1252 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. DILIP TANTI RENU TANTI 2000
853 1082 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. JOGOT TANTI MONI TANTI 2200
854 1132 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. BHAGYABOTI TANTI ROBIN TANTI 2000
855 1124 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. DHONESWAR MANKI SANJAWATI MANKI 2400
856 955 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. BINONDA TANTI PARBOTI TANTI 2200
857 1160 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. RAM KUMAR TANTI RUKMINI TANTI 2200
858 1057 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. RANJIT GORH AGMA GORH 2400
859 1182 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. MOHON KHARAKBONCHI MANOKHI KHARAKBONCSI 2200
860 1144 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. NILA KANTA NATH AMINI NATH 2600
861 1157 S-178 Madoori T.E. Sivasagar LT. BIMOL KOYA SUSHILA KOYA 2200
862 1357 S-178 Madoori T.E. Sivasagar SMT. RAM KURMI RENU KURMI 2200
863 1979 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. TINKARU RAIGARH PRAMILA RAJGARH 1000
864 2974 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. AMIT RAJWAR Mrs. CHENIMAI RAJWAR 1100
865 1682 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.RUKMA SAHU PADMA SAHU 1100
866 3489 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. KALIA BAKTI Mrs. SUKURMONI BAKTI 1000
867 1958 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.GUREN BRINJAL MRS JONA BINJAL 1000
868 2895 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. DASARATH RAJGORH Mrs. GOURI RAJGORH 1000
869 2627 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.ANIL RAIGORH TARAMONI RAJGOR 1100
870 1579 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. GOBIN HEMRAM MANU HEMROM 1200
871 2956 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat RUPLAL GHATWAR BHADOMONI GHATOWAR 1100
872 1818 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. SABITRI RAJGARH CHENIRAM RAJGORH 1000
873 2839 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.JOLLA GHATWAR Mr. BIHAR LAL GHATWAR (pfms) 1000
874 2724 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. BHOLA RAJWAR SAGO RAJWAR 1100
875 3008 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.LILA ROBIDAS JOGEN ROBIDAS 1100
876 1525 S-187 Moheema T.E. Golaghat LATE BHUGESWAR BHADOI BORA 1000
877 1554 S-187 Moheema T.E. Golaghat LATE MOKUL KARMOKAR RUMEE KARMAKAR 1000
878 1774 S-187 Moheema T.E. Golaghat LATE BIHURAM KARMOKAR SUKUMARI KARMAKAR 1000
879 T-11924 D-080 PERTABGHUR T.E. Sonitpur LT.MALOTI PATOR GHANA KANTA PATAR 2000
880 7663 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. BASANTI ORANG SANJAY ORANG 1000
881 3604 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. PROMILLA MUNDA MONIRAM MUNDA 1000
882 6047 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. SANKARI KARMAKAR JOGADISH KARMAKAR 1000
883 5009 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj SAIDA AHMAD SELIM AHAMAD 1000
884 621 C-035 Doloogram T.E. Cachar MANTOO SAHAWRIA KAUSHALYA SAHARIYA 1100
885 853 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LT. JOHAN TIRKY SEELA TIRKY 1100
886 3195 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. UKEA GARA GOBINDA GARA 1100
887 3469 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. PRAKASH TIRKEY SABINA TIRKEY 1000
888 3602 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. (5) PRADIP TIRKEY PATRESIYA TIGGA 1000
889 3085 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. KARUNA YAKUB MR. YAKUB MUNDA 1000
890 1735 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. MOHONLAL GORH DOSMI GORH 2200
891 2056 C-013 Binnakandhy T.E. Cachar LT.MANGAL BOWRI PANCHAMI BOWRI 1100
892 3576 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat 5-JOIMOTY BAGTI MR I NOREN BAKTI 1100
893 1577 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LT.SUSEN MURAH SURAJMONI MURA 1100
894 3461 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. BIRO TASSA MS ANAMI TASSA 1200
895 12395 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE AJIT SABOR MINA SOBOR 1000
896 14535 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LT.PUNA BEDIA BOBY BEDIA 1100
897 46090 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LT.RAJU KURMI SANJU KURMI 1100
898 10082 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LT. SANJEEB RAWTIA SANJA RAWTIA 1000
899 5162 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LATE LAZROSH LILI BEK 1200
900 3441 D-032 Dhendai T.E. Sonitpur LATE SARIKA SURIN BRICHING SURIN 1200
901 1482 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT. SWAPAN KARMAKAR ANJALI KARMAKAR 1200
902 1438 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT.TANESH ADORI NAHAK 1200
903 2058 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT.CHAND SHIRSHILIYA MUNDA 2400
904 2804 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT.MADAN KHERIA SABITRI KHAIRA 1000
905 978 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT. NONGRA II PAULINA HEMARM 1100
906 2131 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT. SUBANI BINOD HAR 1100
907 7891 D-076 Orangajuli T.E. Udalguri LT. RAJU LOHAR Mrs. ASHA LOHAR 1100
908 056/039 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT HEMONTI TOPNA DANIAL TOPNA 1300
909 9052 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. SUREN MANKI JAMUNA MANKI 1200
910 10648 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. DHARMA TANTI PADMA TANTI 1000
911 9484 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. JOYMOTI MUNDA MEGHU MUNDA 1100
912 3041 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LATE JUGEN NAIK SOKONTOLA NAYAK 1100
913 8055 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LT. ARUN KOLE SUGANTI KAL 1100
914 2865 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. GOPAL PARDESHI SUSHILA GOPAL URANG 1300
915 10036 S-063 Borsillah T.E. Sivasagar LT.PRASHAD TANTI MRS. MALA TANTI 1100
916 8074 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. HANUK TUTI KRISHNA TUTI 2200
917 5049 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. AJOY BAKTI LAXMI BAKTI 1100
918 784 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SUKDEB RAJWAR MRS. SUHAGI RAJWAR 1000
919 1755 S-097 Duflating T.E. Jorhat SMT.BIMA KAHAR KHIRO KAHAR 1200
920 15510 E-016 Beesakopie T.E. Tinsukia KAILASH SONA CHINTA GOBIN 1100
921 4733 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. MADAN SHIL SUNALI SHIL 1200
922 7011 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. GANESH TANTI RUMA TANTI 1200
923 T-9810 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. BASONTI GOWALA PAITU GAWALA 1000
924 5472 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LATE MANJAN SOBOR GUNJLI SOBOR 1300
925 3809 C-078 Pallorbund T.E. Cachar LT. SWAPAN SHOME MOLINA SHOME 3000
926 2734 G-009 Mornai T.E. Kokrajhar LT. MANUEL BARLA JESTA GURIYA 2200
927 2424 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT CHOTOLAL MAL LAKSHIMUNI MAL 1100
928 2555 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT LACHMINARAYAN RABIDAS MINA RABIDAS 1100
929 2878 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT MURLI DHAR KURMI MANNA DEBI KURMI 1200
930 2096 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT CHANDMUNI BAGDI MAHABIR BAGDI 1200
931 1745 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LATE- TARAMOTI RABIDAS PRAHALAD RABIDAS 1000
932 12671 E-133 Nalani T.E. Tinsukia LATE RAJU KHARIA RADHIKA KHARIA 1200
933 5495 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE MAHADEW BORAIK KOSAILYA BORIKE 1300
934 829 E-063 Ghooronia T.E. Dibrugarh LT.LALEE KAMAR RANJIT MAHALI 1200
935 3639 E-076 Hazelbank T.E. Dibrugarh LT RIMON GOWALA MR. LAKHIRAM GOWALA 1100
936 3274 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.LALU SOMRA JAYA LALU 1300
937 3373 E-175 Singlijan T.E. Dibrugarh LT RAM URANG LOKHESWARI ORANG 1200
938 1391 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE SIMON KASHYAP MARRY KASYAP 1200
939 884 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE MOTIASH SURIN SUSHILA SURIN 1100
940 501 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE NORESH URANG SUNMONI URANG 1200
941 12060 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE RAMPRASAD LOHAR FOUR LOXMI LOHAR 1200
942 6388 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. BROJEN SAIKIA SMT.NIRU SAIKIA 1400
943 3888 S-214 Numalighur T.E. Golaghat LATE ANIT ROBIDAS MRS JANANI ROBIDAS 1000
944 1841 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.II GULAPI MUNDA SUKURA MUNDA 1200
945 2780 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE LUCAS AIND MARIAM AIND 1200
946 2964 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.RATHU BHENGRA BICHANI BHENGRA 1200
947 3136 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE III SUBANI MUNDA SAMOO MUNDA 1200
948 2405 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. K. CHAKRABORTI RINA CHAKRABORTY 1300
949 1817 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. SURESH 5 KALOTI 1100
950 4763 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE AMBOO MUNDA BIJLEE MUNDA 1200
951 1165 S-112 Golaghat T.E. Golaghat LATE PABAN BHAKTA SAJANA BHAKTA 1100
952 396 S-143 Kamalpur T.E. Jorhat LT. BHUKANTA HATI BARUAH DIMBESWARI HATIBARUAH 1000
953 1263 C-014 BOROJALINGAH T.E. Cachar LT.ARIJIT NANDI MAZUMDER SWAPNA NANDI MAZUMDER 1500
954 4912 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT.KARNO HUSDA MOLINA HUSDA 1200
955 1880 D-073 Arun T.E. Sonitpur Lt. CHANDRA PRADHAN NABIN PRADHAN 2000
956 5724 S-105 Gotonga T.E. Jorhat LT.BINANDA GHATAWAR KARMA GHATOWAR 1100
957 1624 D-073 Arun T.E. Sonitpur LATE RAJU BHUYAN BIPOTY BHUYAN 2000
958 3961 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat DHONESWAR NAIK ANTI NAYAK 1100
959 1967 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE NARESH RAJPUT GITA RAJPUT 1000
960 2608 D-032 Dhendai T.E. Sonitpur LATE AJIT JHARIA NIRA JHARIYA 1300
961 4690 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE ALBINA KARMAKAR BHADAI KARMAKAR 1200
962 5856 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.PORESH TANTI BICHITRA TANTI 1100
963 4609 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.MANGOO MUNDA CHANIKA MUNDA 1100
964 3953 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT. DILIP ORANG AGNI ORANG 1100
965 3521 S-214 Numalighur T.E. Golaghat LATE INDRAJIT TANTI MAKHONI TANTI 1200
966 6536 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. BINANDA BHUMIJ SONCHORI GOWALA 1300
967 1754 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LT. SUBOL KERKETTA SALAMI KEKERTA 2000
968 1086 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LT. LATE DINA MS. BHAROTI 2000
969 1052 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LATE ROBI BAURI SIDESORY BAURI 2000
970 1211 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LATE KRISTDAS PROJA MS SUMI PROJA 2000
971 4886 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT. GUNOMONI URANG MR. SOMA ORANG 1200
972 2321 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE RAJESH TOSHA PRANATI TACHA 1200
973 2346 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE RAJU TANGLA AHILA TONGLA 1100
974 2317 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE ALBICH KHARIYA SUSILA KHARIYA 1200
975 2498 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE PADUM MUNDA PUTLI MUNDA 1100
976 2028 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE KATHO TANTI SHALMANI TANTI 1300
977 8434 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LT. BONO TANTI SANCHALLA TANTI 2800
978 2942 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. ROMESH TELENGA TULSIMONI TELENGA 1100
979 3061 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.BASKI TANTI SEARJIT TANTI 1100
980 3373 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh BISWAMITRA TANTI SIMA TANTI 1100
981 9357 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. KHETU NIRMALA BOWRI 1100
982 9358 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.DINESH TANTI LALITA TANTI 1100
983 5449 S-271 Thowra T.E. Sivasagar Lt. Janak Gowalla Mrs. GANDHARI GOWALLA 1500
984 1876 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE IV BIMLA SINGH DEWNARAYAN SINGH 1300
985 3147 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE BEN KARMAKAR RADHIKA KARMAKAR 1200
986 3258 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE XVI SUKRA KARMAKAR AGHNEE KARMAKAR 1200
987 7496 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE RAJU RANA PUJA RANA 1100
988 1297 S-112 Golaghat T.E. Golaghat DEV TANTI ANJANA TANTI 1000
989 027/066 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.RANGO KISHAN MR BISHNU KISSAN 2400
990 105/087 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.MODON ROJOK KALPANA RAJAK 2400
991 724 S-012 Bahoni T.E. Jorhat LATE SUBASH SINGH AASONI SINGH 1200
992 3102 S-202 Naharjan T.E. Golaghat LATE JUNAKI BHUMIJ JABAHARALAL BHUMIJ 1100
993 5753 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LT.JITEN ORANG GANGA ORANG 1300
994 4044 D-077 Pabhoi T.E. Sonitpur LT.HIRA ORIA BIDYADHAR URIJA 2400
995 2481 D-077 Pabhoi T.E. Sonitpur LT. PADUM BAHADUR KOSAIILYA BISWAKARMA 2200
996 1211 E-192 Umatara T.E. Dibrugarh LATE SIBU TANTI MRS HIRAMONI TANTI 1200
997 4834 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.SUCILLA TANTI SAMO TANTI 1100
998 4163 S-245 Sangsua Jorhat LT. SIBSORON KEOT SUKHO KEOT 1000
999 3101 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. SARIF MIA JOYTUNIA MIA 1000
1000 7441 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. AJOY GOOR DEUKI GARH 1000
1001 894 D-026 Chandana T.E. Udalguri LT. LOBIN TANTI BUNDA TANTI 1000
1002 3226 S-310 Moabund T.E. Jorhat LATE CHUTU PAHARIA KOILI PAHARIA 1100
1003 7318 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. DEBRAJ BARLA HANA BARLA 2400
1004 259 S-035 RADHAKRSNA T.E. Golaghat LT. SEWARAM URANG SHOBHAT URANG 1000
1005 2634 S-295 Udayan T.E. Golaghat SITOYA TANTY Mr. DHUSHAN TANTI 1100
1006 2962 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. JOYDHAN NAYAK Mrs. BOBY NAYAK 1100
1007 1452 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. MUNGRA MUNDA KAISHYLA MUNDA 1000
1008 241 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. MOHENDRA MAL MS HEMOLATA MAL 1000
1009 1202 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. PURNANJOY URANG PALASH MONI URANG 1000
1010 2157 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT SARASWATI GOALA Mr. ADHIR GOALA 1000
1011 1163 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. NAUNORA II TANTY TULSI TANTI 1000
1012 1336 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. JOGINDRA REE I SHEFALI REE 1000
1013 973 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. RAMFALL RABIDAS BHUCHIYA RABIDAS 1000
1014 4497 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LT.LAKHIMONI SONARI AGHNOO SONARI 1100
1015 1914 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur PITRANG SAWRAH ALENGI SAWRAH 1200
1016 109 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar RAMCHARAN PANIKA MALA PANIKA 1000
1017 1475 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT. KHOGEN PANTANTI DEEPANJOLI PANTANTI 1000
1018 1519 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar SABU KUSTIA PROMILA KUSTIA 1100
1019 10722 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. JADU BAWRI BULONTY BAWRI 1000
1020 3327 E-141 Nuduwa T.E. Dibrugarh LATE SOHRAI KARMAKAR MRS. ANIMA KARMAKAR 1200
1021 3739 S-080 Deepling T.E.(Under A.T.C) Sivasagar LT. FULMONI URANG SUNIL URANG 2200
1022 4407 S-080 Deepling T.E.(Under A.T.C) Sivasagar LT.PRODIP GOGOI MAMONI GOGOI 2400
1023 2164 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. HARIKISHUN ROBIDAS RAJKUMARI RABIDAS 1000
1024 1302 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. KANTA ROBIDAS RAMDULARI RABIDAS 1000
1025 4485 S-080 Deepling T.E.(Under A.T.C) Sivasagar LT. SUBESWAR BHUMIJ ANJANA BHUMIJ 2200
1026 4100 S-080 Deepling T.E.(Under A.T.C) Sivasagar LT. BINDABAN KHUDAL SUNITA KHUDAL 2200
1027 110/484 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.SHYAM BODRA. MINA BODRA 2400
1028 2881 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.SANTO MUNDA BINA MUNDA 2200
1029 1896 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.JOGAN ORANG BHARATI ORANG 2400
1030 4721 E-207 Hatimara T.E. Tinsukia JITEN ANOD BRINJUAR Mrs. SUBHADHANI BINJUWAR 1100
1031 3544 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.BUDHRAM CHAOTAL KARAMI CHAOTAL 2200
1032 2183 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur LT.JORONG MUNDA ALBINA MUNDA 2200
1033 2143 E-182 Teen Ali T.E. Dibrugarh JAYANTA KARMAKAR AHOLLYA KARMAKAR 1100
1034 35059 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LT GANGAMONI MANKI SOMRA MANKI 1100
1035 7090 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT.BIKASH TANTI PARBOTI TANTI 1100
1036 3695 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. RUPA GOALA DURGAMONI GOWALA 1000
1037 3251 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. SAMOO PORJA KOMLY PORJA 1000
1038 3379 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. DEBRAJ GHASI DEBARI GHANCHI 1000
1039 2863 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE RUPESWAR GOGOI BINITA GOGOI 1000
1040 3136 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. ARJUN GOALA SABAGI GOWALA 1000
1041 7030 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. BIDHU KARMAKAR BISAKHA KRMAKAR 1000
1042 7135 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. RAMNATH ROBIDAS DEONTI ROBIDAS 1000
1043 3030 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. ABHINOY RAJAK Mrs. RAJUBALA SUKLABAIDYA 1000
1044 2046 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. PRANODA SUKLABAIDYA GURULOO SUKLABAIDYA 1000
1045 2063 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE JANK MISHRA GAURI MISHRA 1000
1046 7140 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE JIBON DAS Ms. BASANTI DAS 1000
1047 1181 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. SEWJIT RABIDAS Ms. DROPADI RABIDAS 1100
1048 1188 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. GAIRASHU TELENGA Ms. JAMINI TELENGA 1100
1049 952 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. RAGHAB SUKLABADY Mrs. SRIKUMARI SUKLABAIDYA 1100
1050 1120 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar RAKHAL BHUMIJ PUTOLI BORBARA 1000
1051 7078 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. BINOTY PORJA LILA PORJA 1000
1052 4395 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. JITEN BAWRI Mrs. SUBHADRA BAWRI 1000
1053 958 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE MD. ABDUL WAHID AHMED JASHINA BEGUM 1000
1054 3199 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. GONGARAM KAMAR HORU KAMAR 1200
1055 5495 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. SUREN TANTI CHAMPA TANTI 1100
1056 3873 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. JAYANTA BORBORA PREETI REKHA BORBORAH 1200
1057 2591 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE AJIT ROHMAN FARIDA BEGUM 1400
1058 1356 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE YUDHITHIR TASSA RENU TASSA 1200
1059 2297 E-136 Namsang T.E. Dibrugarh LT. RAMANAND SONAR BISWASHI SONAR 1200
1060 3013 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. BHOGIRATH KAMAR RUKMONI KARMAKAR 1100
1061 9710 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.RANCHAND MUKHI MALI MUKHI 1000
1062 3161 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT. IV BISHNU KARMAKAR MUNI KARMAKAR 1100
1063 8414 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.BIRCHA PURTI JONALI MUNDA 1100
1064 T-9521 D-080 PERTABGHUR T.E. Sonitpur LATE DEBARI NAYAK KAMALESWAR KARMAKAR 2000
1065 17596 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.JEETRAM KURMI JAYMOTI KURMI 1200
1066 3215 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LATE RAJOO ROMBABATI BARAIK 1200
1067 4509 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE KAPIL KACHUA Mrs. ETOWARI (40) KACHUA 1000
1068 4075 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE JIBIAL ORAON Mrs. SILIA ORANG (4) 1000
1069 4116 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE GOBORDHAN SAHU MAHABOTY SAHU 1000
1070 9425 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. UPAH MUNDA MR. MADAN MUNDARI 1000
1071 1842 E-159 Rukong T.E. Dibrugarh LT.PUSPA KARMAKAR PRADIP KARMAKAR 2000
1072 2827 D-088 Singri T.E. Sonitpur Late RUPALI BAURI JALESHWAR BAURI 1100
1073 3104 D-088 Singri T.E. Sonitpur Late DAIMANTI GOWALA PUNAN GOWALA 1000
1074 145 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. JETHU NAG NIRODA NAG 1200
1075 19156 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. DHUMAN ROBIDAS RADHA ROBIDAS 1200
1076 18870 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. BOJYONTI BHUYAN DHONI BHUYAN 1200
1077 4302 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. MEENA BHUYAN BINOD BHUNA 1100
1078 4175 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. SANJOY NAG MRS. BHANU NAG 1100
1079 5960 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. DARASING KHARIA ROHIMOLA KHARIYA 1100
1080 2649 S-093 Dolaguri T.E. Golaghat LT. MOHAN PANIKA BONTI PANIKA 1500
1081 1966 D-087 Shyamaguri T.E. Sonitpur LT.BIRSHI BHUYAN PRABHUSAI BHUYAN 15400
1082 2975 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. MEGNATH GHASSI SMT PUTULA GHASSI 2200
1083 2436 S-077 Dihingiapar T.E. Jorhat LT.SAKUNTALA RELI NANDESHWAR RELI 1200
1084 896 D-103 Sirajuli T.E. Sonitpur LT. BHANDLA KARMAKAR SMT. RADHA MONI KARMAKAR 1100
1085 4050 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. DEOSAI URANG MANIARO URANG 1100
1086 3742 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.BUDHNI GOWALA MATA GOWALA 1100
1087 2089 E-064 Gillapukri T.E. Tinsukia LT.MANIK GANJU JUNU GANJU 1200
1088 5114 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT ROBIN NAYAK PARBOTI NAYAK 1200
1089 332 S-014 Balijan T.E. Golaghat LATE ROBI MIRDHA DIPALI MIRDHA 1100
1090 8196 S-144 Kanu T.E. Charaideo LT. KAMAL TANTI MRS. SARASBATI TANTI 1100
1091 94 C-101 Sonaicherra T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. MALTI BHOR GANGA PRASAD BHOR 1000
1092 6052 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT.PUNENDU KUMAR KAKATI DIPALI KAKATI 1300
1093 3105 S-124 Hautley T.E. Golaghat LATE DEBESWAR BHUMIJ BUDH BHUMIJ 1100
1094 3447 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. CRISTOFER BAGH SILO BAGH 1100
1095 3619 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. JISSU DAS TAKRI Mrs. CHANCHALA TAKRI 1100
1096 2488 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. ALOMONI HARU MR. HARU RAMPRASAD 1000
1097 2048 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DHONIRAM MIRDHA LILA MIRDHA 1000
1098 1680 N-016 Amsoi T.E. Nagaon LATE BHUBEN TANTI RUPAN TANTI 1200
1099 1542 D-069 Nirmala T.E. Sonitpur LT. BILIUM SURIN ASTOMI SURIN 1200
1100 4229 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE KALPANA MAJHI BUDHARAM MAJHI 1200
1101 5155 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT RAJU KURMI ASSA KURMI 1200
1102 2690 D-073 Arun T.E. Sonitpur LT.SBITA PRADHAN RAIBARI PRADHAN 2000
1103 2079 D-031 Derring T.E. Sonitpur LATE SONTOSH SOY ALISHA SOY 2600
1104 1949 D-073 Arun T.E. Sonitpur LATE BUDHU PRADHAN ANJALI PRADHAN 2200
1105 2182 D-073 Arun T.E. Sonitpur LATE GOTAM ORANG GEETA ORANG 2000
1106 765 N-014 Loong Soong T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE RAJEN GOWALA KALPANA GOWALA 1200
1107 4958 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT.NONDA KARMAKAR MRS. BINA KARMAKAR 1200
1108 3985 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT.BHAGIRATH KARMAKAR BIJLEE KARMAKAR 1100
1109 3777 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE KUARO ODEYA BAHALEN AREYA 1100
1110 1149 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LATE DONDO PROJA MS SINGARI 2000
1111 947 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh LT. MINA HABIL BHIMAKANTA MAJHI 1100
1112 3739 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE RAZENDRA NATH BHUYAN MS BINU BHUYAN 1000
1113 2282 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE PRADHUMAN LAKHOWA JUNALI LAKHOWA 1200
1114 1854 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LATE DOWARIKA MUNU KARMAKAR 1200
1115 2957 S-094 Doyang T.E. Golaghat PIPA SOWRA DEBARI SAWRA 1000
1116 10080 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.SIBANAND KHERWA CHANAHY KHARWAR 1000
1117 2784 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. PALACIOUS TIRKEY CHILCILIA TIRKEY 1100
1118 2975 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. RAJEN TANTI SULOCHANA TANTI 1100
1119 2988 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. ARKHIT TANTI SUKANTI TANTI 1100
1120 9705 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.KIRON-II SUHANI TANTI 1100
1121 8101 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. SOMA KOIYAN Mrs. SITALA KOIYA 1100
1122 P-10908 E-037 Daisajan T.E. Tinsukia Lt. SUMI BINOD BINOD JAMRI 1000
1123 2708 E-192 Umatara T.E. Dibrugarh LT PRAKASH TIRKI MRS ASWRITA TIRKI 1000
1124 4011 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE MINA RUCHI MANOJ RUCHI 1000
1125 5706 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT. KAMAL BHUYAN KARI BHUYAN 1100
1126 6074 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.SUNITA(SANITA) MONGLU NAYAK 1100
1127 5192 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.GOGA ILICHABA MUNDA 1100
1128 2026 C-018 Burnie Breas T.E. Hailakandi LATE ANJONA RAJBANSHI JYOTISH RAJBONGSHI 1000
1129 11640 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. RUKNATH TANTI RATNI TANTI 1100
1130 807 S-012 Bahoni T.E. Jorhat LATE AJAY BOSAK ANJU BOSAK 1100
1131 5162 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT SHIKANTO URANG ANI URANG 1200
1132 5547 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. SAJAL ANKURA ANJLI AKURA 14000
1133 3225 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. SRIPATHRAM PASHI BINDAMOTI PASHI 14000
1134 6647 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LATE APANA MADRAJEE GAYROMMA MADRAJI 14000
1135 2345 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. APALSWAMI MALA DURGAMA MALA 14000
1136 6315 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. BINAKUMARI HARIJAN SHANKAR HARIJON 14000
1137 3648 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT.TAPAN KANCHAN AKURA 14000
1138 5525 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. SEFALI NARAD SATNAMI 14000
1139 5250 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT.MONILAL RABIDAS ARATI RABIDAS 14000
1140 2996 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LT. KEDER II KAUSHILYA PASHI 14000
1141 4130 S-056 Barhat T.E. Charaideo LT. SOBOK NOND HEMO NANDA 1200
1142 1494 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. NOBIN GOWALA RACH GOWALA 1200
1143 1999 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. SUKRAM KORMAKAR SURUJMANI KARMAKAR 1200
1144 3156 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE MINA CHAWRA LOKEY CHAWRA 1200
1145 2566 G-004 Choibari T.E. Dhubri LT. SANIKA SAMAD TERESA SAMAD 2200
1146 42093 C-031 Dewan T.E. Cachar LT JAGARNATH MISHRA CHANDA MISHRA 1400
1147 2301 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE AKAN TANTI ROHIT TANTI 1200
1148 2304 C-011 Bicrampore T.E. Karimganj LATE RAJKUMAR KARMAKR MANJU KARMAKAR 1100
1149 1113 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT. BINOD BARAIK ETOWAR BARAIK 2000
1150 10684 D-046 Halem T.E. Sonitpur LATE BHASKAR TILESWARI NAYOK 1000
1151 6018 D-046 Halem T.E. Sonitpur LT. MANUAL MARKEY BAHAMUNI MARKEY 1100
1152 1882 E-190 Sreekrishna T.E. Tinsukia LT.BUDDHRAM GORH DEOKI GORH 1200
1153 5322 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE JANKI NAWALSING FULSING GORH 1100
1154 9031 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE BINOD SOMRA DIPALI URANG 1200
1155 7358 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE DURGABATI KANOJIYA RAM LAKHAN KANNOJIYA 1200
1156 2016 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt Rajkeaswar Baraik SUMI BORAIK 1100
1157 2089 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt Ram Karmaker SUHAGI KARMAKAR 1100
1158 11175 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT. RAJEN BARAIK RABOTI BRAIK 1100
1159 4142 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PLANTIC TIGA BISHOKA TIGGA 1200
1160 6554 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE KRISHNA MUKHIAR RUPA NAYAK MUKHIAR 1100
1161 7 S-408 Mohendrapur T.E. Golaghat LATE SUKRU PUZAR RUPA PUJAR 2000
1162 2242 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. PHILIP ELISABHA ORANG 1300
1163 973 S-018 Banamalie T.E. Sivasagar LT.GHURNU GARH ASHA GORH 1200
1164 4132 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. PONHINDOR KARMAKAR MS HEMODA KARMAKAR 1000
1165 2120 E-093 Kenduguri T.E. Dibrugarh LT.ANUSAI FULMONI GARH 1100
1166 54883 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. ATISH MAJHI ANIMA MAJHI 2000
1167 54708 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. MAHAVIR MURAH MAYNA MURAH 1000
1168 13820 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. BADAL DAS Mrs. SABITRI DAS 1000
1169 7064 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. NIRMAL REE KANCHON REE 1000
1170 5027 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. GHALTOO PANIKA LOKHI PANIKA 1000
1171 27360 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. MITRA RIKIASON SUKDEB BHUIYA 1000
1172 3195 C-001 Aenekhal T.E. Hailakandi LT.KANAI RABIDAS SHIBANI RABIDAS 1100
1173 2693 D-085 Sessa T.E. Sonitpur Lt. Jagdao Lohar CHUKURAMANI LOHAR 1300
1174 18923 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur LT. MINA BORO UMARAM BORO 1000
1175 2838 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. MONGLI 3 CHABILAL KOLKAMAR 1000
1176 3575 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. HARADHAN KOMAR M/S MIRA KARMAKAR 1000
1177 5882 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. JOGOT ASAMONI PORJA 1100
1178 9074 E-214 Kamakhyabari T.E. Dibrugarh LT. SUKRA MURA DIPANJALI MURA 1100
1179 4269 E-117 Mancotta T.E. Dibrugarh LATE NIRUPA SOBOR RAMU SOBOR 1000
1180 2996 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. BIBHURAM BORAH SRI MOLANI BORAH 1200
1181 3398 C-034 Doloo T.E. Cachar LT NAROD KARMAKAR ALPANA KARMAKAR 2200
1182 777 E-105 Lankashi T.E. Tinsukia LT.TARJEN MAJHI MANI MAJHI 1200
1183 10764 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE MAHESH NAYAK SONTUSHI NAYAK 1000
1184 11295 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. PATIRAM PAIK TARA PAIK 1000
1185 2913 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT. UDYANTH SMT.AKLI KARMAKAR 2000
1186 2369 E-037 Daisajan T.E. Tinsukia LATE BIJOY ASSARAM BUDHANI MURA 1300
1187 3292 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE DOMNA ORANG MILI DHANUWAR 1000
1188 1661 E-118 Mankhowa T.E. Tinsukia LT HEMANTI KESHAB BIKRAM KESHAB 1200
1189 2622 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE DAMU MUNDA REKHA MURA 1000
1190 2204 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. SANIKA MUNDA MRS. SARANI MUNDA 1100
1191 1558 S-187 Moheema T.E. Golaghat LT. LOKHIRAM NAGBONGSI PARIA NAGBONGSHI 1100
1192 1725 S-187 Moheema T.E. Golaghat LT.PHUKON MIRDHA BINA MIRDHA 1200
1193 1419 S-190 Makrong T.E Golaghat LT. DUGA BHUMIJ ANJALI BHUMIJ 1200
1194 66 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE MANIK SANMONI GUWALA 1000
1195 148 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE RASHNI BUDHU 1000
1196 119 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE KUSUM GOWALLA SARUDHAN GUWALA 1000
1197 171 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LT. KRISHNA GOWALA BOGI GUWALA 1000
1198 169 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LT. NUNA GOWALLA Mrs MINOTI GUWALA 1100
1199 201 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE RAM BAWRI SWAPNA BAURI 1100
1200 1080 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE PRABULLY ADAM URANG 1000
1201 1194 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE SOJNA TANTI JECHUA TANTI 1000
1202 1199 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE AUGUSTOO KHALKO JULETHA KHALKHO 1000
1203 945 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE MARKASH MURA SAKTULI MUNDA 1000
1204 1562 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE BISNATH ROJOK SMT. SABITA RAJAK 1000
1205 987 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE BHUKORDHON SAHU SMT. SUSHILA SAHU 1000
1206 1033 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE JIKNIA TANTI RENU TANTI 1100
1207 1459 S-197 Murphulani T.E. Golaghat BARTOLOMY TIGA BERANIKA TIGA 1000
1208 959 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE LALBABU TANTI SMTI SASHI TANTI 1000
1209 1537 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PREMI GUWALLA DEWRAM GOWALA 1000
1210 3072 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. BISHNI NAGBANSHI SAJON NAGBANSHI 1000
1211 4080 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. DEBESWOR TANTI SMT. SABITA TANTI 1000
1212 1375 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. BANASU DIP ASHAMONI DEEP 1100
1213 1253 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PROKASHO HARIJON SMT. LINA HARIJAN 1000
1214 950 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PHUKON PATRO MINOTI PATRO 1100
1215 939 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. BANDHNOO KHARIA MRS PHOOLO KHARIYA 1000
1216 3078 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. JULUSH JOJOWAR RINA JOJOWAR 1000
1217 1368 S-197 Murphulani T.E. Golaghat MANI RAWTIA SONJABOTY RAWTIA 1200
1218 1468 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.MODON KURMI SMT.MAYA KURMI 1100
1219 1488 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BABUL PATRA SMT.BISOYA PATRO 1100
1220 1502 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.ROMOLA BHUMIJ SANKAR BHUMIJ 1200
1221 4095 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.RAMU KURMI RADHA KURMI 1100
1222 4183 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BIPUL TANTI SMT.MENOKA TANTI 1000
1223 1542 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BOLUSON TANTI ASHAMONI TANTI 1100
1224 3075 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BIJLA JOJOWAR MARIAM JOJOWAR 1100
1225 1515 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.MATIASH KHARIA ANOO KHARIA 1100
1226 4081 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BARIKO BEHERA PODMA BEGERA 1100
1227 3088 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BIPUL ORANG ANIMA URANG 1100
1228 3204 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT.KRISHNO CH.GORH BHAGABOTI GARH 1000
1229 1036 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE DHENLAL TULABOTI CHATRI 1000
1230 2425 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE DHURBO Mrs. PANCHAMI TANTI 1000
1231 3008 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SOKTI ANIMA NAYAK 1000
1232 2649 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE PANO Mrs. MONI GUWALA 1000
1233 1757 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE BHUPAL SINGH DEBI RUPA CHETRY 1000
1234 608 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE DALO Mrs. BASHMOTI TANTI 1000
1235 3213 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SUGA JOIMOTI GOWALA 1000
1236 3180 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE RAMESWAR KALINDI MRS. ANU KALINDI 1000
1237 2697 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SOMBARI LAKHESWAR SAHU 1000
1238 2744 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SUREN BHUYAN KAMADINI BHUYAN 1000
1239 2740 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE MONMOHAN TNTI ANJANA TANTI 1000
1240 3549 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE CHANAMONI KONDHA GONESH KANDHA 1000
1241 3273 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE TRIBHUBON KHODAL ASSAMBATI KHADAL 1000
1242 2739 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE LOKHI MAL Mr. AJIT MAL 1000
1243 2610 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE MATHURA TANTI RUPESWAR TANTI 1000
1244 2967 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE LOBO TANTI Mrs. AMIKA TANTI 1000
1245 3293 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE KRISHNA BAHADUR CHETRI SMT. GOMA CHETRI 1100
1246 6628 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SARUJ GUALA ANITA GUWALA 1000
1247 4973 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE AMORBABOO TANTI Mrs. KODOMI TANTI 1000
1248 2195 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE JOGRABATI TANTI ABHIRAM TANTI 1000
1249 3870 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SUKHLALL CHOWRA HARA CHOWRA 1000
1250 2980 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. KANAYA SET BALJEE NARSA SETBALJI 1100
1251 2676 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. DURGA BAURI PARBATI BOWRI 1100
1252 3169 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. GAKUL BORGOHAIN ARUNA BORGOHAIN 1200
1253 4204 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. POBON MAL MS JASODA MAL 1000
1254 3836 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. RENU PRODHAN SUBOL PRADHAN 1000
1255 3081 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SURESH KHARIA JAMUNA KHARIA 1100
1256 3203 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. KOILASH KHODAL Mrs. JIRA KHODAL 1100
1257 3470 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SANTI NAYAK DONDESWAR NAYAK 1000
1258 3897 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BIREN KHARIA KALPONA KHARIA 1100
1259 3017 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. KISHORE KR. TANTI SARASWATI TANTI 1100
1260 3617 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. RAJKUMAR KUMAR KOMLY KUMARI 1100
1261 6638 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SOPNA GOWALA Mr. RAGHU GOWALA 1000
1262 2655 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SIBO MAL SMT. ASHA MAL 1000
1263 6688 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BOLORAM TELI JUNAKI TELI 1000
1264 8146 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. MOHAN KHODAL MIRA KHADAL 1000
1265 3921 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT.RUPESWAR MAL DEBONTI MAL 1100
1266 3694 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BIJOY GORH TARADOI GARH 1100
1267 2804 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. ALOMONI MUNDA I JOIMUKHA MUNDA 1200
1268 2637 C-034 Doloo T.E. Cachar LT. JITENDRA KARMAKAR KRISHNA KARMAKAR 2400
1269 6686 C-064 Lubac T.E. Cachar LT PROTAP KOLE SUPTA KOL 1100
1270 4427 C-064 Lubac T.E. Cachar LT SITARAM RAI KALO ROY 1100
1271 14537 C-031 Dewan T.E. Cachar LT KESHOB KAR MAMATA KAR 1000
1272 3369 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LATE BIBISHON MANKI SESABOTI MANKI 1300
1273 4007 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LR. MOKOR MURMU BHUYAN TANTI 1200
1274 2947 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE.MADHURY PAIK ANIL PAIK 1200
1275 11377 D-064 Naharani T.E. Sonitpur LT.SURESH KARMAKAR GITA KARMAKAR 2000
1276 4143 E-019 Bhamun T.E. Dibrugarh LT. BHIM GARH PROMILA MURAH 1100
1277 1375 C-040 COOMBERGRAM T.E. Cachar LT. LILABOTY BHUMIJ Mr. PARAN BHUMIJ 1100
1278 8454 S-247 Heeleakah T.E Jorhat Late Biren Nagbanshi JUNAKI NAGBONSHI 1200
1279 2842 S-121 Hatikhuli T.E. Golaghat LATE AGHNOO MURAHM KUNJA MURA 1100
1280 13835 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. ANASH ROBIDAS JAG RABIDAS 1200
1281 60042 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT.BASUDEV KHARIA RADHA KHARIA 1000
1282 4609 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-AJIT URANG RINA URANG 1300
1283 3836 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT LAKHIRAM MUNDA DOSOMA MUNDA 1100
1284 9965 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE BERODHI RATI RAJEN RAMPROSAD 1100
1285 8236 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE PUSHPA RATIA MINA BERWA 1300
1286 2792 E-059 Ethelwold Dibrugarh Lt. SANTY PANIKA MADAN PANIKA 1200
1287 9109 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-SOMBARI MURA MR NATH MURA 1300
1288 6631 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. ANTONI ORANG JOYA ORANG 1100
1289 4934 S-124 Hautley T.E. Golaghat SUSILA BHUYAN SHRI DHANI BHUYAN 1100
1290 5234 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.UMESH SAWRA ANJU SAWRA 1200
1291 7090 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. SUJIT TANTI ROMONTI TANTI 2600
1292 3326 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE SUSENA KUJUR ROBERT KUJUR 1200
1293 7363 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. CHABILAL TANTI SUMI TANTI 2400
1294 3045 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE JUGEY II AGASHTINA TANTI 1200
1295 4295 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE PARSURAM PATAR TARA PATAR 1200
1296 4061 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE NILKANTA PATOR MRS BIRCHI PATOR 1200
1297 15073 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LATE DOYAL TOPPO SUCHARI TAP 1200
1298 1814 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh LT. POBIN LILA Mrs. MINA MURAH 1100
1299 7181 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.DEBLAL KONWAR RUKACHUNA KONWAR 1200
1300 7839 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. RANJIT TOSSA PUSPA TASA 1200
1301 6725 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo BIRADAS PANIKA DHIANU PANIKA 1200
1302 5683 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo DHONU SING RAJPUT PRABHA SING RAJPUT 1200
1303 3538 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. GUTTI RINA MUNDA 1100
1304 5114 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE AMRITLAL SUSANTI TOPPO 1300
1305 3670 C-097 Sephinjuribheel T.E. Karimganj LT.PANCHOO BALMIK DAS MRS SITA BALMIK DAS 1200
1306 16548 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur KOBITA BORAIK Mr MOHAN BORAIK 1100
1307 2037 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT. DEBARI GOWALA Mr JALMAL GOWALA 1100
1308 2060 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT. HIRAMAN KURMI Mrs SITA KURMI 1100
1309 1100 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT. BISHNI HORO MOHAN HORO 2400
1310 7071 C-046 Issabheel T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. NARAYAN BAKTI Mrs. SULCHONA BAKTI 1200
1311 7327 C-046 Issabheel T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. RAHMAN KHAN MAYMUN NECHA 1200
1312 7867 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE MANJU KUJUR ANTHONY KUJUR 1000
1313 37108 C-031 Dewan T.E. Cachar LT.GABRU SURI RAMBHA SURI 1100
1314 3343 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.3-ASRITA MUNDA LUKASH MUNDA 1200
1315 5839 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT ANIL NAG BISHWASI NAAG 1300
1316 6110 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. PAWAN SAWTAL SUWATI SAWTAL 1200
1317 1838 E-158 Romai T.E. Dibrugarh LT. GURUCHARAN BHUMIJ ETOBARI BHUMIJ 1200
1318 2141 E-158 Romai T.E. Dibrugarh Lt. DEBARU NAIK LOKHI NAIK 1200
1319 3141 E-086 Jamirah T.E. Dibrugarh LATE DOYALO KARMAKAR SHANTI KARMAKAR 1200
1320 1541 D-049 Hirajuli T.E. Sonitpur LT.SANTI KONDHO SITA KONDHO 2600
1321 5363 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. PATTULI KAMAR BISHNU BHUYAN 1100
1322 5480 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. KALPANA KAMAR NAGESWAR BHUYAN 1100
1323 5474 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. SHANKOR BHUYAN KOSOLYA BHUYAN 1100
1324 7510 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. ANIL KAMAR RADHI KAMAR 1100
1325 4984 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE BURON LANG TOPPO RENUKA LANGTOPPO 1200
1326 2484 D-077 Pabhoi T.E. Sonitpur LT. BHABIRAM MAJI PARBATI MAJHI 2200
1327 5984 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE NURI SONAR MR SUKMAN SONAR 1100
1328 694 E-239 Mahabirbari T.E. Dibrugarh MOHAN DEKA Junu Deka 2200
1329 6522 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE MUNU LAKRA FULESWARI EKKA 1100
1330 8708 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE, PHILIP SAWRA BAHAMUNI SAWRA 1000
1331 8148 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE, TIUSE SORA RESMI SORA 1100
1332 7123 E-109 Limbuguri T.E. Tinsukia LATE ANUK DEHRI KIRON NAG 1000
1333 3603 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LATE BIREN KARMAKAR BIRASHMONI KARMAKAR 1100
1334 487 E-239 Mahabirbari T.E. Dibrugarh LATE SURESH KARUWA SURAJMONI 2200
1335 2023 D-088 Singri T.E. Sonitpur LATE PARMESWAR GOWALA Smt TARA GOWALA 1300
1336 2776 D-088 Singri T.E. Sonitpur LATE MANGOL KARMAKAR Smt MINU KARMAKAR 1100
1337 900351 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE LAKHIPRASAD JHORA SOMARI JHORA 1300
1338 1487 E-006 Azizbagh T.E. Dibrugarh Late Faguni Murah MR ROMESH KHARIA 1200
1339 2328 C-058 KOYAH T.E. Hailakandi LT. DIPALI BHUIYA GOKUL BHUIYA 2400
1340 5663 S-048 Boisahabi T.E. Jorhat LT SANKAR KAYA MONIKA KOYA 1100
1341 16278 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-RAJIB KHODAL BIJOYA GOGOI KHODAL 1400
1342 3926 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-PRADIP URANG ASHISH URANG 1400
1343 3962 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT. BOLORAM NOBIN LILABOTI JOYMONI 1200
1344 7242 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT. BINA RAMESWAR DINU TANTI 1200
1345 7959 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.HARIPADA RIKIASON BANI RIKIASON 1200
1346 4327 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE PHILOMINA BARLA MASIDAS BARLA 1100
1347 5927 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LT.JASINTA TOPNO DANIEL MUNDA 1000
1348 8152 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE KARTICK MURAH SMTI. JITA MURA 1100
1349 2056 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT. SUREN SOMA MRS. DURGI SOMA 1100
1350 3545 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE HABIL KARTIK MRS. TARAMANI CHBAR 1200
1351 370 E-163 Sadasiva T.E. Tinsukia LT. KAYSHALLA RAM SANJIB KUMAR 1300
1352 1865 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE DUMNIK AUGUSTUNI MRS. PYARI DAMANIK 1300
1353 3592 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE RAJEN MAGRETHA MRS. SUMAN MAGRITA 1200
1354 3702 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT. MYCAL HORO MRS. MARRY MIKHEL 1100
1355 8018 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. PANCHU TAMANG MALA TAMANG 1500
1356 7966 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. ULIBAR KUJUR BIRU KUJUR 1200
1357 1510 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE DURJYUDHAN TANTI I SIMA TANTI 1200
1358 T-6876 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. BHRIGU ORANG PREMKUMARI ORANG 1100
1359 15517 E-011 Balijan North Dibrugarh DIPOO DIHINGIA MAMANI DIHINGIYA 1300
1360 1512 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE GOPAL KISAN NANMOTI KISSAN 1200
1361 2601 G-007 Kokrajhar T.E. Kokrajhar LATE.LAPAN KUMAR BRAHMA LAXMI RANI BRAHMA 2800
1362 6059 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. SANKAR KUMAR AGNI KUMAR 1000
1363 4556 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. PANDIT CHABAR AMILA SOBOR 1200
1364 7982 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. ANIL KAITA SONJITA KARMAKAR 2000
1365 7024 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE KHAGEN SAIKIA REKHA SAIKIA 1500
1366 1330 D-093 Suola T.E. Udalguri LT.SANJOY PRASAD BABITA BORO 1100
1367 T-3178 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE LAZRUSH ANTONEY MRS. DULARY POULUSH 1100
1368 3798 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. RABI DACHAMI LAHARA 1100
1369 5153 E-188 Tippuk T.E. Tinsukia RINA SIBLAL SHIBLAL SUDORSON 1100
1370 7925 D-094 Tarajulie T.E. Sonitpur LT.3 MANGRA ANJANA ORANG 2200
1371 1727 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE JHABRA GANJOO NIRU GANJU 1300
1372 10809 E-040 DEHING T.E. Tinsukia JUGESH JATABDORA SOKUNTOLA DORA 1100
1373 6379 S-121 Hatikhuli T.E. Golaghat LATE MANGLOO MUNDA Mrs. BINA MURA 1100
1374 11617 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. BIRSHA 5 SAMARY 1200
1375 4023 C-069 Longai T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT.RAMNARAYAN RABIDAS JAYANTI RABIDAS 1000
1376 4880 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT.BHAGAT DEBRAJ DEBRAS PUSPA 1100
1377 2091 D-082 Rupajuli T.E. Sonitpur LT. BHABIRAM SHAW KHENTOMONI SHAW 2200
1378 1238 C-083 Poloi T.E. Cachar LATE BIRAGU REE BHARATI REE 1200
1379 5965 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.SIBCHARAN GOWALLA RANU TONTOBAI 1300
1380 3443 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LATE SONIKA MUNDA SORMILA MUNDA 1300
1381 6436 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT.RINA MAJHI SANIKA MAJHI 1200
1382 7187 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.SANKAR GORE GONGA GARH 1200
1383 2891 D-032 Dhendai T.E. Sonitpur LATE DIPON KHERIA PROMILA KHERIA 1300
1384 3090 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE ANJANA TANTI SUNIL TANTI 1100
1385 85 C-085 Rubbania T.E. Karimganj LATE JAYCHAND TANTUBAI JANANI TANTUBAI 1100
1386 12159 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LT.RAJEN TANTI KOLABOTI TANTI 1100
1387 2404 E-050 Dinjan T.E. Tinsukia LT.CHANDMONI (BISHU) Mr.BISU KURMI 1100
1388 3039 E-050 Dinjan T.E. Tinsukia LT.PORESH KARMAKAR Mrs.BINOTI KARMAKAR 1100
1389 1881 S-085 Dessoie T.E. Jorhat Lt.AMOR PATRO JANKI PATRO 1000
1390 3861 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT. SOMA GOSAI Mrs.BUDHESWARI GONDA 1100
1391 3404 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.KAILA MURA KUARI KHUILOO 1100
1392 4511 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.AMIL CHAI SUNITA AMIL 1100
1393 3986 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.PANIRAM KARMAKAR KOLTI MARIUM 1100
1394 2608 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.DUKHANLALL CHANDOO BINA DHUKANLALL 1100
1395 3433 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.SURESH PANIRAM LOKHIMONI SURESH 1200
1396 2958 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.AKOMONI NAGEN Mr.NOGEN RAMBORON 1200
1397 3914 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT. SURESH JOHORLALL SUNITA GURESH 1100
1398 3909 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.SUREN PANIRAM DURGI SURESH 1100
1399 7102T E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.RINA PAIDA BIJEN KISHAN 1000
1400 452 S-135 Jogdwar T.E. Jorhat LATE DABLAL BHUYAN LALPARI BHUYAN 1200
1401 874 E-241 Diksam T.E. Dibrugarh LT.SAMA MURAH MANJOO MUNDA 45200
1402 9045 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT.SHARMA NAYOK ANJOLI NAYAK 1300
1403 4170 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE MONSUK BARLA SALMI BARLA 1300
1404 2537 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LATE MIKHEL HORO RAJINEA HORO 20200
1405 6893 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LATE AJAY TOPNO CHRISTINA MAJHI TOPNO 21800
1406 4 E-392 M/S EVER ASSAM TEA (P) LTD. Tinsukia LT.LOKARANJAN DUTTA DIPANJALI DUTTA 22800
1407 2962 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT SARODA DUSAD SHYAMLAL DUSAD 1000
1408 623 S-106 Galekey T.E. Sivasagar Lt.BINOD KANDHA Bojonty Kandha 8000
1409 5814 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE BIPIN NAYAK BHUDBARI NAYAK 1300
1410 14096 E-007 Baghjan T.E. Tinsukia LT. SURESH LOCHMON ROSHNA SUREN 1200
1411 5726 E-007 Baghjan T.E. Tinsukia LT.SUNIL DURBEE(PORJA) SHILA PORJA 3600
1412 8351 S-206 Napuk T.E. Charaideo LT. SANKAR MUNDA MANJU MUNDA 1100
1413 259 S-273 Timonhabi T.E. Charaideo LT. ARJUN MARDI NIRALA MARDI 2000
1414 3068 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.JAOGIT LOHAR Mrs.BIMOLA LOHAR 1200
1415 8105 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.SONATAN KHADAL LOLITA KHODAL 2200
1416 15032 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT.PRODIP TANTI PUSPA TANTI 20700
1417 305 C-007 Baitakhal T.E. Karimganj LT.MONORANJAN BISWAS CHAYA BISWAS 1000
1418 100/234 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT.KRISHNO RAJAK Mrs. ANJOLI RAJAK 62775
1419 1237 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT.ALBISH INDOWAR Mrs.RUPENA ALBISH 2000
1420 1147 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT. ROMESH GARH JUSHNA GAUR 2000
1421 1042 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT.JINDA KHARIA Mrs.BIJUMONI KHARIYA 2000
1422 858 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT.LOOKASH KUJUR HELNA KUJUR 2000
1423 004590 E-188 Tippuk T.E. Tinsukia LATE RENTU BORSHA BINATI RENGTO 1200
1424 61 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT LALTA GOALA SUBHADRA GUWALA 2000
1425 640 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT.SIBASTIAN JULIA DHAN 2000
1426 1087 E-167 Sarojini T.E. Dibrugarh LT.SUNOO KARMAKAR Mrs.CHINTAMONI KARMAKAR 2000
1427 1316 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT.MONSA SAHU KASINATH SAHU 1200
1428 477 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT. DEBEN RAI MRS ANITA RAI 1100
1429 191 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT.RUPCHAND TANTI MRS. GITA TANTI 1200
1430 205 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT.MONIRAM DORA DURPODI DORA 1200
1431 2441 E-035 Chotatingrai T.E. Tinsukia LATE MUSHKU PUTLU MALOTI BHUNYA 1300
1432 7634 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE NIMANI PORJA DEBA PORJA 2400
1433 3150 E-180 Teloijan T.E. Dibrugarh LT. ARUN URANG MAYA URANG 52600
1434 6734 S-206 Napuk T.E. Charaideo LATE SHANKAR MIRDHA MAMANI MRIDDHA 1200
1435 3484 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. NIRMAL ORANG CHILI ORANG 2600
1436 10756 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE TARA TANTI RAJU TANTI 2400
1437 4584 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LT. SAVARNUSH ORANG MANGLI ORANG 2600
1438 11788 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE ETOWA MUNDA MINA MUNDA 2200
1439 5926 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE JOSHILA BAG TAPAN BAG 2400
1440 10664 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE NAREN KARMAKAR INDIRA KARMAKAR 2400
1441 12364 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE BHUBEN NAYAK GURBARI NAYAK 2200
1442 8059 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LATE SHYAMBABU SINGH MRS SARITA SINGH 1300
1443 19220 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.SHANTI PRODHAN BIREN PRODHAN 1100
1444 20299 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.BANJAMIN JAMMA KUJUR 1100
1445 11929 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.SANKAR RAW RASI RAW 1300
1446 19671 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.DILIP NAYAK MALOTY NAYAK 1100
1447 2532 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. LABA III HIRA TANTI 2600
1448 8766 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT.LUKASH LAKRA RIMA LAKRA 11900
1449 5696 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. SULEKHA TANTI PARESH TANTI 2200
1450 T-8814 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. MUKESH RAJUWAR PROMILLA RAJWAR 11900
1451 15273 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE SIBO NAYAK RIKU NAYAK 2200
1452 311 C-029 Degubber T.E. Karimganj LATE JANAM GORAIT KASHILA GORAIT 36800
1453 4060 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT.HARICHARAN BONIK MANDIRA BANIK 87150
1454 3372 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LATE ALPHOES KURU KELMENSHI KURU 2600
1455 1384 E-096 Khatangpani T.E. Tinsukia LATE MALOTI BORAIK CHUNWUA BARAIK 2400
1456 1537 E-096 Khatangpani T.E. Tinsukia LATE DOMA MURAH FULO MURA 2400
1457 44749 E-164 Samdang T.E. Tinsukia LATE MRINAL BORKAKOTY OLI BARUAH 3000
1458 12578 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LT. MANGRA MUNDA BIRCHI SOMA 2200
1459 10358 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LT. AJAI AZAD SANI SAMASHI 2200
1460 7045-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. MOINA KURMI MOHESWAR KURMI 1000
1461 5647 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.CHAMPABOTI TOSSA RAJEN TOSSA 1200
1462 6071 E-162 Rupai T.E. Tinsukia LATE AMAS MOHAN BHARTI NAYAK 1200
1463 100426 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE BUDHUA SUKRA ASHRITA SUKLAL 1100
1464 6634 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. MANA ORANG AROTI ORANG 1200
1465 2085 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE PRADIP GHOSE KUSUM BORAH 1500
1466 6239 E-162 Rupai T.E. Tinsukia LATE AMIT BIKRAM ANITA BIKRAM 1100
1467 7048 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. RAISON URANG YATRI URANG 1200
1468 6552 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT SONICHORUWA GORAIT DWITIYA MINA GARAIT 1300
1469 2834 D-103 Sirajuli T.E. Sonitpur LT MINA MUNDA HARI MUNDA 1000
1470 7543 D-039 Dimakuchi T.E. Udalguri LT. DEBANU KURMI RAIMONI KURMI 1200
1471 8655 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. MODAN MUNDA MRS. MONESWARI MUNDA 1100
1472 3121 S-080 Deepling T.E.(Under A.T.C) Sivasagar LT.GONGAMONI BHUMIJ KANDROO BHUMIJ 2400
1473 2023 C-094 Ruttonpore T.E. Cachar LATE FULAKUMAR GHATOWAR KAJAL GHATWAR 1000
1474 10955 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE RUPALI RAO AJIT RAO 1000
1475 5082 S-076 Cinnamara T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT.ABHI NAG BHARATI NAG 1100
1476 730 C-039 Dwarbund T.E. Cachar LT.RAM BAURI NUNIA REE 2200
1477 3105 C-078 Pallorbund T.E. Cachar LT DILIP RIKIASON AROTI RIKIASAN 1100
1478 10313 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.SUBODRA SUIS RAICHING CHAYCH 1000
1479 3384 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT. SONJOY SAWRA HASNI SAWRA 1200
1480 1507 G-009 Mornai T.E. Kokrajhar LT.ELLIA TOPNO FULAMANI TOPNO 18200
1481 8434 D-029 Corramore T.E. Udalguri LT. 4 ARJOON MUNDA TARUNA MUNDA 1000
1482 5123 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. BHIMA BABULAL MS KAMANI PAHARIA 1200
1483 4229 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.JUNTI MR.ALSEN 2000
1484 4065 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.MANUAL MRS.HELENA DUNGDUNG 2000
1485 2904 S-190 Makrong T.E Golaghat LATE. RATNA ORANG JOYTI ORANG 1100
1486 2927 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LT. PATRIK TIGGA MISS CHINILA ORANG 1100
1487 4352 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. SANKAR KARMAKAR AROTI KORMOKAR 1100
1488 3803 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT.SANKAR KEOT Mrs KOLPONA KEOT 1100
1489 3025 E-067 Halmari T.E. Dibrugarh LATE RAJEN RAMESWAR RUPALI RAJEN 1200
1490 3575 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT.LAKHI BHUMIJ JOLLESWARI BHUMIJ 1000
1491 1430 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT.OPEL BHUMIJ MRS.. GOCHAIMANI BHUMIJ 1000
1492 2132 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.ATNASH RITA AUGUSTIN 1200
1493 6360 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. BHOLA ORANG MRS. PINKI ORANG 1000
1494 8307 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.ALOK KARMOKAR ANJANA KARMAKAR 1100
1495 3776 S-124 Hautley T.E. Golaghat JOYRAM BHUYAN LUJURMONI BHUYAN 1100
1496 2575 S-124 Hautley T.E. Golaghat MODHU GOWALLA BACHANTI GOWALA 1200
1497 1566 S-094 Doyang T.E. Golaghat BOIKUNTHO NAYAK ARUNA NAYAK 1300
1498 491 C-017 Bundookmara T.E. Hailakandi LT. BIJAY GOUR Mrs. GOURI GOUR 2000
1499 1527 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.SAHADEV III Mrs. ASMOTI 2200
1500 4648 D-058 Majuli T.E. Udalguri LT KAILA KACHUWA Miss. RUMI KACHUA 1200
1501 459 D-055 Krishna Susaibini T.E. Udalguri LATE. RAKESH MUNDA KUNTI MUNDA 1000
1502 11661 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. CHENIRAM PHULNI KARUA 1200
1503 12139 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. PAUL EKKA Mrs. LILA EKKA 1200
1504 12221 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. JAMES KHALKO SANTINA KHALKO 1000
1505 2822 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. ALEKSUS BHADRA Mrs. LUCIA BHODRA 1100
1506 5292 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE FULMONY PARJA MR LOBO PROJA 1100
1507 488 E-217 Barbari T.E. Dibrugarh LT. SUNIL NAYAK Mrs. SONGITA NAYAK 2200
1508 60 E-222 Jodhpur Tea Factory T.E. Dibrugarh LATE NARENDRA PATOWARY MRS TARINI PATOWARY 3000
1509 2185 S-098 Dukenhengra T.E. Golaghat Lt. Asha Karmakar DINESWAR KARMAKAR 1100
1510 2812 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE DAWD MUNDA Miss. SUKUWARO MUNDA 1200
1511 2202 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE MARSHEL MUNDA Mrs. CHAMRI MUNDA 1300
1512 2359 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE LILADHAR GUWALA JUBOTI LILADHAR 1200
1513 2412 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE LAKHI PRAJA SHIVA MONI 1200
1514 8929 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.AROTI MARDI MANGGALA MARDI 2200
1515 10219 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LT. LURESH SUKROO LILY LURESH 1200
1516 818 C-027 Craigpark T.E. Karimganj LATE. SOMOR BHUMIJ TARULATA BHUMIJ 1100
1517 2327 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE HIRALAL TANTI KUNTI TANTI 1300
1518 8309 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LT.BIJOY DAYAL JANKI DOYAL 1300
1519 9784 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LT.RAJU BORAH RUBI BORAH 1500
1520 10668 E-104 Langharjan T.E. Dibrugarh LT.SONAROO KHARIA MR BIRSA KHARIA 2200
1521 6853 N-018 SAGMOOTEA T.E. Nagaon LATE NILO DURGA MONI SINGH 1100
1522 2007 K-010 Menoka T.E. Baksa CHAMU URANG JARIO URANG 2200
1523 T-215 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT.SUSHIL URAO BIRSO URAO 2000
1524 1233 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT. CHARKU TOPPO LAKHI TOPPO 2000
1525 768 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT. GUSLU BAGE DUKHUNI BAGE 2400
1526 2667 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE BOIJAL TANTI RUKHO TANTI 1200
1527 9755 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.GAUTAM MOLLICK SARIKA MOLLICK 1000
1528 5397 S-280 Tyroon T.E. Jorhat LATE SAWANA KARMAKAR DURGAMONI KARMAKAR 1300
1529 T-9308 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT.KAMALIBHAR MUNDA HARA MUNDA 1100
1530 T-10832 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. RUNU BAURI BIJAY ORANG 1000
1531 6373 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE JAIGO MUNDA BIBI ANI ORANG 1200
1532 5260 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. MIKHEL KINDOO ANJOLA JOGE KINDO 1200
1533 1181 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LATE INDAL RABIDAS RINA RABIDAS 1500
1534 T-2106 G-007 Kokrajhar T.E. Kokrajhar LATE. MOHAN KUJUR TARA KUJUR 2000
1535 4971 D-080 PERTABGHUR T.E. Sonitpur LT. RAJESH TANGLA BINA TANGLA 2200
1536 3073 N-007 Gopalkrishna T.E. Nagaon LATE LAKHESWARI GUWALA BASU GUWALA 1100
1537 3033 E-242 JOONKTOLLEE T.E. Dibrugarh LT.BIRSHA URANG SMT SABITRI URANG 1200
1538 5206 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE GOBIN BAISAGOO RAMESHWARI NAYAK 1300
1539 2786 C-081 Pathemara T.E. Cachar LATE BASU GOAR GITA GOAR 1200
1540 2096 E-058 Durgapur T.E. Dibrugarh LT.CHENACHARUBA MURA BIRACHI MURA 1000
1541 3764 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE. JAGAT DEORI BABITA DEORI 1200
1542 6976 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE SANTI SARO KULDEEP NAYAK 1200
1543 12481 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE SANJOY TANTI MAMONI TANTI 1100
1544 T-12019 D-058 Majuli T.E. Udalguri LATE ASHOK TOSSA KAILASHI BEHERA TOSSA 1000
1545 6256 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT.RAM BARAIK SANTI BARAIK 1100
1546 14756 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT.NIKULASH KANDULANA MARCHA KANDULNA 1100
1547 1030 E-105 Lankashi T.E. Tinsukia LATE HUKUM MURA RANJITA MURA 1100
1548 1561 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.JULIUSH HEMROM ELISABHA HEMROM 1300
1549 1247 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.SIBU TANTI ANJANA TANTI 1300
1550 3791 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE ASIAN SAMUAL SUSENA DOUD 1300
1551 5978 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE SAMBHU SUHILLA BOWRI SATYA BAWRI 1300
1552 3998 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE KAJMIR JULIEUS HANA TOPPO 1300
1553 5056 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE SALMI MANNUEL DAUD MOTIOUS 1000
1554 4669 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT.JOHAN DILIP MRS DILIP AROTI 1100
1555 2833 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE MANGRA KARMAKAR EMBEMACHIYA KARMAKAR 1300
1556 5749 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. HUSSAIN NURUL MRS. CHARIFA BEGUM 1100
1557 001773 S-059 Borkatonee T.E. Golaghat LT DURGA TASHA PARBATI TASSA 1200
1558 11029 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT. BIRBAL PANTANTI MRS.BOBITA PANTANTI 1400
1559 2399 E-009 Bahadur T.E. Tinsukia LT.DIPIKA PANIKA DIPAK PANIKA 1000
1560 302 D-072 Noorbari T.E. Sonitpur LT.SURATI NAYAK RAJKISHAN NAYAK 2400
1561 2579 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT. ROMESH TANTI SMTI RENU TANTI 1300
1562 2502 S-274 Tingalibam T.E. Charaideo LT. MOHAN MAHANTA KABITA MAHANTA 1100
1563 2917 D-066 Narayanpur T.E. Sonitpur Lt. BALIKADEVI ORAON BHIMA ORANG 2000
1564 4113 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh Lt KOLPNA KANTA KARMAKAR 1000
1565 T-3078 G-007 Kokrajhar T.E. Kokrajhar LATE. CHUHENDRA KOCH NALOSHWARI KOCH 2000
1566 2694 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late GULAPI URANG BIRSA URANG 1200
1567 3277 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late KALITA KARMAKAR AJIT KARMAKAR 1100
1568 3133 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late Mohindar Bauri RUPA BAWRI 1100
1569 8371 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. NIRAKAR TANTI SARASWATI BARIK 1100
1570 3729 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur Lt.SEBESTIAN MALAR Ms. MILANI MALAR 1100
1571 2726 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE MAHADEV BARIK SOMARI BARAIK 1300
1572 2610 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE SUKUAROO ORANG MANGRA ORANG 1200
1573 1924 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LT. BUGUL KOIRI LALITA KAIRI 1300
1574 1220 E-107 Lengrai T.E. Dibrugarh LT. SOMA GOWALA Mrs.AMAILA GOWALLA 1100
1575 5685 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LT. BABUL GOSAIT MRS. UMA TANTI GUSAIT 1300
1576 015/054 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT BINESH TANTI Mrs JUSHNA TANTI 5600
1577 222 E-216 Parbatipur T.E. Dibrugarh LATE BIJOY MURA Birsi Murah 2400
1578 5602 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. KRISHNA MURA RINA MURA 1000
1579 1107 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LATE HARI DAS SUKUMARI DAS 1400
1580 7784 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE MONIRAM GARH SMTI. LILA GORH 1200
1581 4990 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.PIRTU GOUR SITALMONI GOUR 1100
1582 8628 E-066 Greenwood T.E. Dibrugarh LATE BIJOY MURA SOMARI MURAH 74600
1583 3995 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. AKONI TURI LAXMAN TURI 1100
1584 12010 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE SUSHMA TELENGA ASHMAN TELENGA 1100
1585 6570 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LATE DURGACHARAN SONIARO BULBULI JAGDISH 1200
1586 8864 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.SHISHUBABU REE BINATA REE 1200
1587 2917 E-242 JOONKTOLLEE T.E. Dibrugarh LT.BUDHARAM ORANG SMT LELAWATI ORANG 1300
1588 P0012062 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LATE SHIV CHARAN SAMASHII ANITA CHARON 1200
1589 5723 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT. SUJIT NAIK SMT. ANJOLI NAIK 1100
1590 56171 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. SUBHASH DUBEY MAYNA DUBE 1100
1591 6083 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT.CHAHRAI BHUYAN MINA BHUYAN 1200
1592 4506 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT. BIR MAL GANGGAMANI MAL 1200
1593 1583 S-283 Woka T.E. Golaghat NIMAI NAYAK CHAMPA NAYAK 1300
1594 2267 S-283 Woka T.E. Golaghat PABAN TONGLA BOBITA TANTI 1100
1595 2751 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late Anil Karmakar LAKHI KARMAKAR 1200
1596 3654 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE 2 JITEN GORH MARIYAM GOUR 1200
1597 31440 E-164 Samdang T.E. Tinsukia LATE KAMAL GOGOI RUPA GOGOI 1500
1598 2868 E-180 Teloijan T.E. Dibrugarh LATE PATRIK GURIA BINA GURIA 1100
1599 2717 C-001 Aenekhal T.E. Hailakandi LT.KANAI RABIDAS CHAMPA RABIDAS 1200
1600 4091 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. GORIBO HORPAL JUBOTI HORPAL 1200
1601 4622 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. BHIM-III SUKURDAY SAGAR 1200
1602 8407 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.GANDHI PANIKA KALPANA PANIKA 1200
1603 4878 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT.BOBITA TOSSA RAJESH TUNA 1100
1604 9922 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT MINU TANTI CHURECH TANTI 1100
1605 1996 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE MOHABIR RAJPUT GITA KARMOKAR 1000
1606 6457 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. FULCHAND ORANG BIRSHI ORANG 1200
1607 1073 G-003 Chapor T.E. Dhubri BARUNA RAY PABI RAY 2400
1608 297 D-003 Ambica T.E. Udalguri LT.RAYMOHAN TAPPA SUMITRA TAPPA 1300
1609 9262 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LATE RAJEN RANJIT PROMILA RAJEN 1100
1610 3545 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE BHIMSEN NAG BALAMADINA NAG 1200
1611 1393 E-173 SEWPUR T.E. Tinsukia LATE AMAN NIRODA` RUKMANI NAYAK 1200
1612 5520 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LATE JALENDAR SUNDI MOINAMOTI SUNDI 3600
1613 4371 S-093 Dolaguri T.E. Golaghat LATE DIPAK GORH RUPA GARH 1200
1614 6282 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT.KISHOR TANTI ANTARA TANTI 1200
1615 2606 C-030 Derby T.E. Cachar LATE SUBHADRA MALA CHOT MALA 1200
1616 P0010511 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LATE PATRAS NUASH PROMILA PATRAS 1100
1617 2569 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE SAKHI MUNDA BIKRAM MUNDA 1200
1618 7918 E-039 Deamolie T.E. Tinsukia LATE NATHO LALO SHANTI DUBRAJ 1200
1619 2155 C-081 Pathemara T.E. Cachar LATE CHURA BHAKTA JOYAMANTI BHAKTA 1200
1620 2694 E-180 Teloijan T.E. Dibrugarh LT. NIRMAL GORH ANONTI GORH 23600
1621 7131 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE SUBHASH CHANDRA TANTI RABINA RAO 1100
1622 640 G-003 Chapor T.E. Dhubri LT.BIMAL TIRKI MARGET TIRKI 2400
1623 2353 S-085 Dessoie T.E. Jorhat LT. BORJO SOBOR SURMILA SOBOR 1100
1624 1935 S-085 Dessoie T.E. Jorhat Lt.FULKUMARI MUNDA BINSAI MUNDA 1000
1625 1387 S-085 Dessoie T.E. Jorhat Lt.LABO SABOR SUCHILLA SOBOR 1000
1626 8 C-122 HATTICHERRA TEA FACTORY Cachar LT. GAUTAM SUKLOBOIDYA GITA SUKLABAIDYA 1100
1627 10580 D-071 Nonaipara T.E. Udalguri LATE AMAR SONA FULMOTI SONA 1000
1628 1107 E-241 Diksam T.E. Dibrugarh LATE AMIN KERKETA PREMDANI KERKETA 69775
1629 7420 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE BAIJU MUNDA DUMNI MUNDA 1100
1630 2557 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LATE DUKHLAL BHOKTA LILAWATI BHAKTA 2600
1631 5421 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LATE GOBINDA KARMAKAR SUKUWAR KARMAKAR 2200
1632 8282 E-007 Baghjan T.E. Tinsukia LT.RAGHUNATH PURAN BANITA NAYAK 1200
1633 15806 S-206 Napuk T.E. Charaideo LATE RAJIB CHASA MAJONI TASSA 1000
1634 2466 S-206 Napuk T.E. Charaideo LT. ANGOD TATI SATYABOTI TATI 1100
1635 14057 C-031 Dewan T.E. Cachar LT KANKAN TANTI RENU TANTI 1100
1636 14064 C-031 Dewan T.E. Cachar LT ARUN KAR BALIKA KAR 1100
1637 8324 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LT. BINITA ORANG SUKRA ORANG 1000
1638 2067 D-073 Arun T.E. Sonitpur Late BENU URANG GUMOTI GUWALA 2000
1639 9341 D-064 Naharani T.E. Sonitpur LT.BIRSHI-6 MUNDA SIKANDAR RAJGAD 2200
1640 T-9835 D-056 Lamabari T.E. Udalguri LATE MANTOO NIRALA TANTI 1000
1641 1910 E-009 Bahadur T.E. Tinsukia LT. MALOTI SUBRAN SUBRAN GUWALA 1100
1642 1798 E-009 Bahadur T.E. Tinsukia LATE UMAL MORAN PHUTI MORAN 1000
1643 1848 S-258 Soraipani T.E. Jorhat LT. GONESH BORAIK MANJU BARAIK 1100
1644 6025 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. RANJIT PRAJA HARACHA PRAJA 1000
1645 5347 S-030 Behora T.E. Golaghat LATE AMILA TANTI MR. CHIKACHAN TANTI 1100
1646 7344 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. ROHIT 2 Smti. SARUJ MONI NAYAK 1000
1647 6611-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT.SOHORI GONJOO SRI CHOETHI GONJOO 1100
1648 3576 S-032 Behubor T.E. Sivasagar LT. SAMI TOPNO Mr. BIRACHA TAPNO 1100
1649 17211 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-SHERSING GHATWAR RUKMONI GHATOWAR 1000
1650 117 E-237 Suraj T.E. Dibrugarh LT. KAUSALYA KARMAKAR NANDA KARMAKAR 2400
1651 100/576 S-188 Mohokutie T.E. Sivasagar LT. DEBPROKASH PUNIYA Mrs . DULALI PUNIYA 1100
1652 511 S-192 Maskara T.E. Sivasagar LATE JEET BHUMIJ MAMONI BHUMIJ 1100
1653 5146 D-021 Borjuli T.E. Sonitpur LT. ULLESH BHUYAN JUNAKI BHUYAN 2400
1654 5861 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE LALITA DAHANGA MANSU DAHANGA 1100
1655 3877 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.MARIUSH CHICK PRIYANKA CHICK 1100
1656 1824 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT. SIBO SASONI SMT. ANIMA SASONI 2600
1657 4023 S-053 Borahi T.E. Charaideo LT. SATYANARAYAN NAPIT RINA HAJAM 1300
1658 6928 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.JATARU ORANG PURNIMA ORANG 1300
1659 3496 S-094 Doyang T.E. Golaghat AMIR TONGLA PRATIMA TONGLA 1100
1660 9237 E-048 Dikom T.E. Dibrugarh LATE WILLIAM BAGE MRS. SUNITA WILLAM 1100
1661 54802 C-031 Dewan T.E. Cachar LT TUFANI KAIRI ADESHARI KOIRI 1200
1662 3543 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE SUNARAM GUWALLA MS SHASHIKA GOWALLA 1200
1663 7168 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. BIMAL TANTI CHANDRA TANTI 1000
1664 4930 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT RAMNATH RABIDAS Mrs RANGMONI RABIDAS 1000
1665 7523 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. MONGROO BHUMIJ Mrs SUMITRA BHUMIJ 1000
1666 1037 E-070 Hapjan Purbat T.E. Dibrugarh KASSAILA KONDA DABAR CHAND KANDA 1100
1667 6576 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. AHALADI PATOR Mr BUDHU PATOR 1000
1668 3875 D-037 Dibru-Darrang T.E. Sonitpur LT.GOLO SMT.ASTOMI 2200
1669 1348 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT. SOMRA ORANG MINA URANG 1000
1670 1301 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LATE PRAKASH NOYA TARABOTI NOYA 1000
1671 3074 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. KRISHNA KUMARI TELI MR BOLORAM TELI 1200
1672 4049 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. PREMNATH KARMAKAR Mrs SHAKUNTALA KARMAKAR 2000
1673 8865 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.MOHAN SAWTAL BHARATI SHAOTAL 1100
1674 604 C-017 Bundookmara T.E. Hailakandi LT. BISHUN GHOSH M/S KALPANA RANI GHOSH 2000
1675 6553 D-080 PERTABGHUR T.E. Sonitpur LT. BIRSHA KISHAN SMTI TEJA KISHAN 2000
1676 3171 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT. DIPOK HASDA MRA MIRA HASDA 1100
1677 0672 S-310 Moabund T.E. Jorhat LT. ROBIA TELLY SOROSWATI TELLY 1100
1678 10929 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LT. SONIAROO NANKOO SANIKA DHONSAI 1200
1679 2017 E-112 Madarkhat T.E. Dibrugarh LT. NILOMONI KHARGHARIA MRS ARPANA KHARGHARIA 2400
1680 2353 D-058 Majuli T.E. Udalguri LT. HADDI MONTRA RADHA MONTHRAA 1300
1681 2934 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. ANIMA RAMKUMAR RAMKUMAR DURGA 1200
1682 793 E-006 Azizbagh T.E. Dibrugarh LT. BIKRAM MURAH TILESWARY MURAH 1000
1683 4741 C-097 Sephinjuribheel T.E. Karimganj LT. RANJIT BAURI MRS SABITRI BAURI 1100
1684 6271 S-076 Cinnamara T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT.SUNU BAWRI DIPALI BAURI 1100
1685 1989 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LATE MANUJ KARMAKAR MRS KALACHAMANI KARMAKAR 1100
1686 1416 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LATE ROTON TANTI CHANDA TANTI 1300
1687 4554 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. DAUD MIRSUL SONIKA SOOMI 1100
1688 4922 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. DILIP SOMARY Mr BIGOL DILIP 1000
1689 3055 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. SONIKA JIRGOO THURU RUPAN 1000
1690 1981 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. MARCHAI SALMI KAZRU SILASH 1100
1691 4283 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. RISHASON GORH BODHUA BIRSHI 1200
1692 4801 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. ELIASH NIROL ETTUA MONIKA 1100
1693