SL PF No Garden Code Garden Name District Name of the Deceased Member Payee Amount
1 2425 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.KRISHNA SABOR RINA SABAR 1300
2 6023 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.KRISHNA PROJA RUPA PROJA 1200
3 3479 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BULU TANTI ARTI TANTI 1000
4 5379 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LOSOKA PRADHAN GANGAMONI PRODHAN 1000
5 7092 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE KHETO ORNAG BERONIKA BAKHLA 1000
6 587 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BUDHUA ORANG SAISONE ORANG 1000
7 4275 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE NANDI ORNAG PHAGU ORANG 1000
8 6042 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE GURUBARI TANTY BHEKALA TANTI 1000
9 4786 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE HALIANI ORANG CHARAKU ORNAG 1000
10 6234 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE JONASH ORANG HANNA KERKETTA 1000
11 5514 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SAHADEW BHUMIJ JOMBI BHUMIJ 1000
12 4625 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE NIRODA KARMAKAR Mr BINOD KARMAKAR 1000
13 7033 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SURAJ KUMARI KEOT BASANTO KEOT 1000
14 6513 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LALISKUARY ORAON SUKHON ORANG 1000
15 7004 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE RAMESH NAYAK AMI NAYAK 1000
16 4869 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BIRBALL BORRAICK SONIYA BORAIK 1000
17 6881 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE ELIAS ORANG PATRASIA ORANG 1000
18 6609 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SUMITRA MAL HARI MAL 1000
19 4847 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE TANKESWAR TANTI DRUPADI TANTI 1000
20 5421 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE PRASAD TANTI RADHA TANTI 1100
21 5700 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LALMOHAN NAYAK SUMITRA NAYAK 1000
22 4677 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE GOURANGA TOSSA Mrs SAKUNTALA TOSSA 1100
23 5091 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE T.S. DUTTA RINA MAI DUTTA 1000
24 7371 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE JOYANANDA NAHAK KHIRO NAHAK 1000
25 5954 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE PARBOTI DAS BARINDRA DAS 1000
26 6213 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BIRCHA NAYAK LAKSHI NAYAK 1000
27 6378 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SURENDRA TANTI DEUMONI TANTI 1000
28 6541 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SUKNATH BHAKTA PRODHAN DASHAMI PRADHAN 1000
29 6332 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BUDHON KHARIYA KARIO KHARIA 1000
30 7267 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE KHOIRY MUNDA SAMRA MUNDA 1000
31 6517 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BOIRAH BHUMIJ SAKILA BHUMIJ 1000
32 3813 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SONTOSH TANTI BIMOLA TANTI 1100
33 7673 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE LAKHI TANTI KAYLASH TANTI 1000
34 6936 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE MODON TOSSA NIRU TOSSA 1000
35 4783 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE SICILIA KERKETA PATRASH TOPNA 1100
36 5385 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. PRODIP BAGTI BASANTI BAGTI 1100
37 5357 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. GAKUL TANTI SABITRI TANTI 1100
38 4897 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. MANGRA MUNDA ANJANA MUNDA 1100
39 6979 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. SUSANA MUNDA CHIBIYAN MUNDA 1000
40 5223 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. MANIK KARMOKAR MANGI KARMAKAR 1000
41 5767 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. PARSURAM TANTY SHANTI TANTI 1000
42 4903 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.SONIKA MUNDA SABITRY MUNDA 1000
43 4394 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. DUGA URANG FULESHABARI ORANG 1000
44 5327 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.NAKUL NAYAK RATANI NAHAK 1000
45 5292 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. JARIA RAJPUT Mr ARJUN RAJPUT 1000
46 5720 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. NANDALALTANTY SHAKUNTALA KONWAR 1000
47 4918 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.SANKAR TANTY SAMA TANTI 1000
48 5602 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. BUDHUA JHARIA MUNDA 1000
49 5127 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. KIRON SINGH LOHAR HEMA LOHAR 1200
50 5804 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. RALHO ORANG RUSSO ORANG 1100
51 6187 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. JAWRI ORANG AGHNOO ORANG 1000
52 6453 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. LUHIT GANJU FULLA GANJU 1000
53 7937 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. MONICA BARIK SULEIMAN BARIK 1000
54 7887 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. AMRIT BARAIK SUMITRA BAREK 1000
55 6974 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. ROBET PARTI SUKURAMANI MUNDA (PFMS) 1000
56 4532 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. LALMA PARTIK MANGLI PARTIK 1100
57 4533 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. ROMESH SAWRA NIRU CHOWRA 1100
58 1191 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. KHUDIRAM MAHLI DEWBARY MAHLI 1000
59 394 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. SOINYACHI TANTI SENAI TANTI 1100
60 3079 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. SATRUGHON MAZI SWARASATI MAZHI 1000
61 506 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. NAGI ORANG BOWLA URANG 1000
62 1084 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. PERBOTY ORIYA RUSTOM ORIA 1000
63 730 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. BISHNOO MAHLI SMT. SUMITRA MAHALI 1000
64 911 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LATE DEBESWAR KALANDI SALINA KALINDI 1000
65 859 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar BASOO PAIK JOYMOTY PAIK 1000
66 1215 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. AROTI KALANDI SRI ANAND KALANDI 1000
67 1696 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. BASONTI KARMAKAR DILJAN KARMAKAR 1000
68 365 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. LABONYA KONDHA Mr. SUBHASH KANDHA 1100
69 1130 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. ADORMONI BEDIA MR. AKLU BEDIA 1000
70 186 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. AGHNOO SADHNI BEDIA 1100
71 6958 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. POBONBOTI MALL SUSIL MALL 1000
72 6800 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. HARABOTI KOIRE RAMANA KOIRI 1100
73 6621 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. CHUTOO MAZI CHAMPA MAJHI 1000
74 6736 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. LAKHIRAM GHATUAR ASHTAMI GHATOWAL 1000
75 1849 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. BHOGLOO KURKUT FAGUNI KURKUT 1000
76 490 S-005 Amgurie T.E. Sivasagar LT. DUKHIA BOWRI GUNJAR BAURI 1100
77 5539 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. DIPAK TANTI FUL TANTI 1100
78 7848 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. BISHNU BAGTI GITA BAKATI 1000
79 8088 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. SUKANTI MUNDA TEME BARLA 1000
80 5789 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. ARNO SONAR HAREN SUNAR 1100
81 5224 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. GOBINDA DARA SAROLA DARA 1100
82 5583 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. AKIN GOWALA AIKAN GOWALA 1100
83 6479 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE BIJULLA ORANG RUPA ORANG 1100
84 6012 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE MOHESWARI TANTI YUDHISHTIR TANTI 1100
85 6886 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE PARSURAM KARMAKAR DRUPADI KARMAKAR (PFMS) 1000
86 8119 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. PRODEEP TANTI PINKI TANTI 1000
87 6060 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. HARI PAIK BASANTI PAIK 1100
88 7200 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. SHANTI MAHANANDA Mrs SHILA MAHANANDA 1100
89 7738 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. DIDA MUNDA SANBASIA MUNDA 1000
90 6379 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. BAZURAM GANJU DURGI GANJU 1100
91 5537 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. TULARAM GONDORBO RENU GARNDHAB 1100
92 2501 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh LATE MONGLI URANG MENGLE URANG 1000
93 1176 C-025 Bhubenvalley T.E. Cachar LT. MUKUL GHOSE RINA GHOSH 1300
94 8232 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. JAMUNA KONDHLATE SRI BHOGOT SINGH RAJPUT 1100
95 1764 C-025 Bhubenvalley T.E. Cachar LT. DHONESWAR DUSAD SANJA DUSHAD 1000
96 4427 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT.SURESH TURIYA MALOTI TURIYA 1000
97 4025 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT. KOMAL KALINDI CHANDA KALINDRI 1100
98 7740 S-247 Heeleakah T.E Jorhat LT MILKOO MURA RANI MUNDA 1200
99 3125 C-064 Lubac T.E. Cachar LT. ANADI GOALA NOMITA GOALA 1200
100 2807 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. BIBRAM ASONTI SOBOR 1100
101 2132 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. ROTONLAL BISODA KHERIA 1100
102 2445 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT.BIJOY RAWNI KARUWA 1100
103 1647 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LT. ADHAR SING SABITA SINGH 1300
104 5812 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LATE BADAL DIGAL MALATI DIGAL 1300
105 1060 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. LAZRUSH KHARIA PAULINA KHARIYA 1300
106 2410 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. DHIREN KUJUR CHILA KUJUR 1100
107 1107 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LT. CHUNU KARMAKAR ALOKA KARMAKAR 1200
108 2005 N-020 Seconee T.E. Nagaon LT. BHIM BHUMIJ BHAGABATI BHUMIZ 1100
109 4417 C-091 Rupacherra T.E. Hailakandi LT. DIPOK KALINDI SITA KALINDI 1000
110 1420 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LT. SHYAMAL REE BELA REE 1100
111 3280 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT PREMSAI KERAKATTA EATOBARI KARKETTA 1200
112 3204 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT. KHEDU URANG SUNITA URANG 1200
113 9363 N-019 Salonah T.E. Nagaon LATE ANDRIJ LAKRA RITA LAKRA 1000
114 978 C-007 Baitakhal T.E. Karimganj LT. HARINARAYAN GHATOAR SARATHI ROY 1000
115 1281 C-007 Baitakhal T.E. Karimganj LT. BIPUL BHUMIJ LATIKA BHUMIJ 1000
116 1137 C-005 Arcuttipore T.E. Cachar LT. NANDALAL RABIDAS BUDHIYA RABIDAS 1200
117 1647 E-014 Basmatia T.E. Dibrugarh LT. REENA BHUMIJ BAPURAM BHUMIJ 1200
118 3957 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT SANTOSH TASA RENU TASSA 1000
119 3444 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT MOHAN NAYAK SMT SASHI NAYAK 1000
120 2096 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT CHAKRA TELI SMT LOKHIMONI TELI (FRESH) 1300
121 3110 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT. BISHNU MAJHI RINA MAJHI 1200
122 2134 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE CHAITA GONJOO CHILA GANJOO 1200
123 1866 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE GOPALSING ROWTIA SRIMATI RAUTIYA 1200
124 2090 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE GOBDOO GONJOO RAMANI GANJU 1200
125 2589 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE LADURAM KALITA GANGAMONI KALITA 1200
126 1860 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE ASHAK KUMAR TANTI ASS MATIYA TATI 1200
127 22663 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur LT.BIRO MUNDA DEBARI MUNDA 1000
128 18056 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur LT.KRISHNA TOSSA MINATA BHUMIJ TOSSA 1100
129 1738 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE SANICHAR KULDIP NILMANI KULDIP 1200
130 2117 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE GULPI GANJOO BARHOO GANJU 1200
131 2887 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE RADHESHYAM GORE LAKHI GARH 1100
132 2724 C-058 KOYAH T.E. Hailakandi LT DIPAK RAJWAR JHUMU RAJWAR 1000
133 14545 E-146 Panitola T.E. Tinsukia Lt.Sonicharwa Mura LAKHIMONI MURA 1100
134 137 S-315 Joya T.E. Sivasagar LT. MONDULLA BHUYAN SHANTI BHUYAN. 1000
135 2977 S-105 Gotonga T.E. Jorhat LATE HORUPAI BORAH DHANMOI BORA 1200
136 1107 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE. BIKASH RAJWAR KALPANA RAJWAR 1100
137 1455 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE. MADHABI MUNDA LAKHINDAR MUNDA 1100
138 2230 C-011 Bicrampore T.E. Karimganj LATE. SAMRA RIKYASAN BASANTI RIKYASAN 1100
139 5677 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.RAM MUNDA GITA MUNDA 1200
140 2056 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT DIPAK NAYAK SMT.BOHAGI NAYAK 1100
141 4024 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT BIMAL KARKETTA SMT. SUKURMONI KARKETTA 1000
142 2567 D-087 Shyamaguri T.E. Sonitpur LT.DIPIKA PORJA RAJU NAG 1000
143 2653 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SUKDEV MAL SMT PUSPA MAL 1200
144 3171 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. HEMO CHETIA MRS. GUNAPRABHA CHETIA 1200
145 4157 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. TINKILOO NAYAK SMT. ROTNI NAKAY 1100
146 4171 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. DHIREN MAJHI DIPALI MAJHI 1100
147 4092 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. TULSHI TANTI PADMINI TANTI 1100
148 3588 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BOLORAM GOWALA SMT. BOBBY GUWALA 1100
149 5420 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SOMBHU SINGH SIMA SINGH (RTI) 1100
150 2122 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. GANGA HARIJAN UMASATI HARIJAN 1000
151 18203 E-133 Nalani T.E. Tinsukia LT.BISHAL KARMAKAR NANKI SON 1000
152 1677 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. RUKMONIA BIN RAMA SANKAR BIN 1000
153 2534 S-202 Naharjan T.E. Golaghat LATE FONTUSH KALINDI BINA KALINDI 1200
154 2826 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LATE BIJAI KUMAR SHARMA MINA DEVI 1200
155 2472 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT. NILU BHUMIJ KOLPANA BHUMIJ 1100
156 7061 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.GONESH BHUMIJ GANGAMONI BHUMIJ 1100
157 5486 E-043 Desam T.E. Dibrugarh LT. NABA KANTA CHETIA MRS NIROBOTI CHETIA 1400
158 3175 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE JOISING RAJPUT MAMONI RAJPUT 1200
159 3597 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.DHANESWAR TANTI KALPANA TANTI 1100
160 10152 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.CHAKRA TANTI RESHPA BHUYAN TANTI 1000
161 2394 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE KARMA SOBORO MIRA SOBORO 1200
162 9111 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE JOSEPH MUNDA JINITA MUNDA 1100
163 10349 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE SAWON CHOWRA POKHI SAWRA 1100
164 3147 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE RAJEN PANDAV MR. SHILLA PANDOV. 1300
165 5876 E-069 Hapjan T.E. Tinsukia LATE RATUL DAS JUN MONI DAS 1500
166 9446 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. RAJESWAR MUNDA SUKURMONI MUNDA 1100
167 10127 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. BOBITA NAYAK DADU NAYAK 1100
168 11775 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. AMIT NAYAK LASHMI NAYAK 1100
169 3176 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE KARTIK CHOWRA MRS. MONJU CHAORA 1300
170 1686 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. NOREN GORH RAMCHILA GARH 1200
171 2214 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE DEBRAJ BARAIK BINA BARAIK 1200
172 2391 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE TINKU KISHAN ANJALI KISHAN 1100
173 10656 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE LAL KABIRAJ RENUKA TASA 1100
174 2369 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE KISHORE KHARIYA KAMI KHARIYA 1200
175 5276 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. PADMESWARI MUNDA CHUKURU MUNDA 1200
176 23774 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. BIOY SAHU MONUMATI SAHU 1100
177 1978 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE MAHABIR BHUMIZ RAMA BHUMIJ 1100
178 1880 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE THUBUL PRAZA LAKSHMI PARYYA 1200
179 1630 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE BIPIN KURMI LAKHIMONI KURMI 1300
180 2104 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE BIGHNI GANJU RINTU GANJU 1100
181 3980 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. 2 SOMNATH GODABA DHANAI GADABA 1100
182 2546 S-310 Moabund T.E. Jorhat LATE RAJKUMAR GHASI RAJ GHASI 1100
183 3633 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. RUSSIA SOBOR MS AMINA SOBOR 1100
184 4308 D-046 Halem T.E. Sonitpur LATE MIKHEL BARLA MINA BARLA 1200
185 4472 D-046 Halem T.E. Sonitpur LATE DILIP PARBOTY BHENGRA 1100
186 3586 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE SOBHA PATRAS DOMNIK ROGHA 1300
187 3702 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE RAFEL BIRSHA HANA BIRSA 1300
188 4149 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE MUNSI SAKBOTI GITA LATOWA 1200
189 6520 E-099 Khobong T.E. Tinsukia Late OMPRAKASH PARSURAM RAJKUMARI SHARMA 1500
190 7020 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE ABDUL HAMID ACHAMA BEGAM 1300
191 8249 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE JOHN MUNDA ASHRITA AMRIT 1200
192 9197 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE JUNAS JOGMOHAN ANITA SUBASH 1200
193 9447 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE MONIKA SEMON JAKRIUSH MINJ 1200
194 9689 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE KAJLA RAJESH PINKEY KARMAKAR 1100
195 100779 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LT. JANKI BIHU DEBAROO MUNDA 1000
196 T-65272 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE CHUNOO KARTICK PREMI KASINATH 1000
197 5767 D-058 Majuli T.E. Udalguri LATE MANUEL LAKRA Mrs. SUNITA LAKRA 1100
198 2354 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE BIJOY TANTI Mr. DIPALI TANTI 1200
199 4982 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.LIBANTUSH MINJ ANITA MINJ 1100
200 2244 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt.Badal LILI BAG 1000
201 1538 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt III Bandhna BASANTI KUMAR 1100
202 1912 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur LT.I THOMASH NAIMI GURIYA 1200
203 1490 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur LATE AGHNOO BUKRU ANITA BUKRU 1300
204 1364 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt V Birsha CHARAJINA MUNDA 1100
205 10783 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.NIRDHON TANTI BIPNA TANTI 1100
206 10575 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.ROGHU KISHAN PODMA BHUMIJ 1100
207 3218 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.THADIUS KHARIA MARIUM KHARIA 1200
208 5552 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT SANJIB TANTI ANJONA TANTI 1100
209 4855 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT. MONTU TANTI JUN TANTI 1100
210 10173 S-058 Borjan T.E. Golaghat Lt. DEBOJIT TANTI KUSUM TANTI 1000
211 6065 S-156 Koomtai T.E. Golaghat Lt.SUNILAL GANJU SUMITRA GANJU 1300
212 4173 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT. BUDHNI SOBAR BIMAL SABAR 1000
213 3789 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. TONU KARMAKAR SUHAGMONI KARMAKAR 1200
214 4151 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE SONU GANJU RUPESHWARI GANJU 1200
215 2815 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE BENU DIP URMILA DEEP 1200
216 4302 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE PREM TANTI ADARI TANTI 1200
217 4041 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE BIRBOL KALANDI BOGI KALINDI 1200
218 4128 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE AJIT SONA ANAMIKA SONA 1200
219 4325 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE DEBEN TANTI ANJU TANTI 1500
220 1976 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. GOBINDO BHOKTO BASANTA SHATRIYA 1200
221 4655 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. ADORS DEEP ANUPA DIP 1000
222 4257 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE MODON NAYAK SOKUNTOLA NAYAK 1100
223 2615 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. ROTNA SIKA DHAR TANTI 1200
224 3052 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE TOPI BHUMIJ MEMARI BHUMIJ 1200
225 4054 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT.HARICHANDRA ACHAPINA TANTI 1100
226 3353 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. RANJIT II GITA NAG 1200
227 9867 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.SANGIRAM GORE RENU MONI GORH 1200
228 11387 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LT.TINKU BARSA SUNDI 1000
229 3112 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. MOHON KURMI SMT SHILA KURMI 1100
230 3623 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. HARDHON KARMAKAR MONJU KARMAKAR 1200
231 2564 E-177 Tamulbari T.E. Dibrugarh LT. JITEN MURAH MRS. MAMI NAG 1000
232 1318 E-084 Jalannagar T.E. Dibrugarh LT. RAJESH MUNDA RATNEE MUNDA 1200
233 1264 E-084 Jalannagar T.E. Dibrugarh LT. NAWRI MUNDA SAMROO MURA 1300
234 5965 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh MOHANBARI MRS ALTA TANTI 1000
235 2630 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. HIRASAI KARMAKAR Mrs. ASMOITH KARMAKAR 1000
236 6016 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. DOMAI PORJA LALIT PORJA 1100
237 6057 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT.BASANTA DAS Mrs. JAYA DAS 1200
238 6309 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE BABULAL ORANG Mrs. BASANTY ORANG 1000
239 3571 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. DANIEL MUNDA 1 NO. SANKREE MUNDA 1000
240 4873 S-124 Hautley T.E. Golaghat LATE SONTOSH MAL MALATI MAL 1000
241 1426 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LATE JAIMOTI URGISON MR INDRACHAN CHANDRASAI 1000
242 1191 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LT.MANA JOHAN MS SALMI MANA 1100
243 1205 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LT. YOUDHISTIR DUKHU JAMUNA PRAHLAD 1100
244 1658 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LT.ORAN DURPODI MS SAROTHI ORAN 1000
245 594 N-014 Loong Soong T.E.(Under A.T.C) Nagaon VAKTA TANTY DURGI TANTI 1100
246 448 D-089 Singrimari T.E. Udalguri LT.ANANTA DEKA DEEPIKA DEKA 1000
247 2293 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT.BINOY JULI PRAJA 1200
248 3198 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. PANCHOMI LAKIA Mr. LAKIA ERGA 1000
249 T-4998 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. BINODA BUDHRAM MR. RAJU PROJA 1000
250 2221 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE SUKUL BOTI Mrs. MANGAL NAGBONGSHI 1000
251 2170 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. MASKO LENGO MR LAKSHI MASKA 1000
252 2118 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE PATRAS GURIA Mrs. ANITA BENEDIET 1000
253 5003 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LT. JOHNS TOPPO KIRAN TOPPO 1200
254 2690 S-214 Numalighur T.E. Golaghat MONGOL BAG SATYA BAG 1500
255 5745 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT.SOMRA CHALAGI BARLA 1200
256 8085 E-132 Nahortoli T.E. Dibrugarh LATE MONJU BHUYAN BINDU BHUYAN-27058 1000
257 1965 S-254 Sockieting T.E. Golaghat LATE SIBA BHUYAN MRS ARBUTI BHUYAN 1100
258 26 E-258 Brindaban T.E. Tinsukia LT.SONARAM TAMULI MINA TAMULI 1300
259 3906 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. RAJESH LAGUN EMILIYA LUGUN 1100
260 3428 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. 22 JOHAN SUKUWARO TOPNO 1200
261 1198 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LT. BHARATI MURAH MR.BIRSA MURAH 1100
262 1318 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LATE KUSUM KHANDIT MR. RATUL KHANDIT 1100
263 10482 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. RAM GHATUWAR SUMITRA GHATWAR 1000
264 3257 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE RUKHMIN MUNDA SONIKA MUNDA 1000
265 3255 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. BIHARIA RAJOK TETRI DEVI 1000
266 2975 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.PUTU KHARIA DOSPATI KHARIA 1100
267 5633 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. DUKHIA HAZAM GEETA HAZAM 1000
268 1074 C-081 Pathemara T.E. Cachar LT BABULAL KOL MANO KOL 1100
269 12134 E-104 Langharjan T.E. Dibrugarh LT. DHORAM TANTI LAKHIMONI TANTI 1000
270 10234 E-104 Langharjan T.E. Dibrugarh LT. THUMA LOHAR Mrs. KOSOILYA LOHAR 1100
271 2926 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE PAGALA TOPNO GANGI TAPNO 1200
272 1543 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LATE SOKHILALL MIRDHA DURPATI MIRDHA 1200
273 2149 S-239 Rungamatty T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. SONKADHAR BHUMIJ MONJULA BHUMIJ 1200
274 2284 S-239 Rungamatty T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. BISHNOO BHUYAN BOGI BHUYAN 1200
275 1901 E-093 Kenduguri T.E. Dibrugarh LT.AKTHA BARA Mr. ANDRIUS BARA 1200
276 1794 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. SUREN BOROI ANITA BOROI 1100
277 127 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. RAJOO GHASSI Mrs. ASAORI GHASI 1100
278 281 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. SOMARU GHASSI RUMILA GHASSI 1100
279 150 S-131 Halwating T.E. Sivasagar JIBOKANTO NAYAK SUCHILLA NAYAK 1000
280 1777 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE AKADASHI LILLA MAHANTI 1000
281 790 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE TILOK BHUMIJ ROBONI BHUMIJ 1000
282 299 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. RAJU TOSSA TULSA TOSSA 1100
283 1739 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE HARI TOSSA JAIMATI 1000
284 3760 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. BHADUA ORANG JOLESWARI ORANG 1000
285 662 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. MATHA KOLMURAH TILESWARI MURAH 1100
286 2346 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. SABITRI TOSSA NOKUL TOSSA 1100
287 1429 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DURPODI KALMURAH DABRA KOLMURAH 1100
288 259 S-131 Halwating T.E. Sivasagar ROMESH NAYAK Smti BIMOLA NAYAK 1100
289 1839 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT.MAHADEV TOSSA AIKON TOSSA 1100
290 2969 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LATE MINAKUMARI KARMAKAR kalia karmakar 1100
291 2474 E-093 Kenduguri T.E. Dibrugarh LT. BARJOO SAWRA MIRA SAWRA 1100
292 3869 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LT. ANJULA KHORA LIBIY KHARA 1000
293 5835 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.SUMITRA MIRDHA Mr. SAMBABU MIRDHA 1000
294 5284 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.AMRIT BHUMIJ Mes. DURGA MONI BHUMIJ 1000
295 5288 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.BASU RAI Mrs. PARBOTI RAI 1100
296 3346 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.SHIVLANG MUNDA MARIAM MUNDA 1200
297 3939 E-043 Desam T.E. Dibrugarh LT. BUDHRAM SONARI MRS RITA SONARI 1100
298 3239 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.JHOLKA KARMOKAR MUNIA KORMOKAR 1000
299 5413 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.DHORMI PAHARIA SINGU PAHARIA 1000
300 2216 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. PAKAMURIA NAYOK BAGI NAYAK 1100
301 2371 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.NASPOTI KARMOKAR RUPESHWARI KARMAKAR 1200
302 3258 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.ASHOK URANG MISS GONGAMONI URANG 1100
303 11792 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. LULY URANG RAJU ORANG 1000
304 1716 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE DILIP NAYAK ANJOLI NAYAK 1200
305 1802 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE MOHAN TASSA APE TASHA 1300
306 3481 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE KALIA MAJI ANU MAJHI 1100
307 3432 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE JANKI RAWTIA RATAN NAYAK 1200
308 2878 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.MOTHURA URANG CHANDI URANG 1100
309 6633 E-178 Tara T.E. Tinsukia LT. RUPA DHARAMJIT KARTIK BAISAKI 1100
310 14623 E-178 Tara T.E. Tinsukia LT. SOWDAGAR MOHANAND Mrs. KIRON TANTI 1000
311 3667 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE BAWNI ORANG BIREN ORANG 1100
312 11696 E-133 Nalani T.E. Tinsukia LT.BADAL BHUMIJ LILA BHUMIJ 1100
313 4779 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. SANTI MOCHAHARY Mrs. SUSHILA MOCHAHARY 1300
314 1651 N-016 Amsoi T.E. Nagaon LATE PARIMAL NAYAK TULUMAI NAYAK 1100
315 1128 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT.ANITA KARMAKAR. GOBIN PRASAD KARMAKAR 1200
316 1045 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT.BIPUL SAHU RADHA SAHU 1300
317 1903 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT. MINOTI KHODAL. MAHAN KHADAL 1000
318 6091 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. DEEPAK TANTY Mrs. SUMITRA TANTY 1100
319 9132 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE SUKRA GHASI SONCHORI 1000
320 10521 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. JOYMOTI GORE JAYANTA GOUR 1100
321 11102 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE HEMONTA GORE MONOBATI GORH 1000
322 T-3583 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT MANU KARMAKAR RITA KARMAKAR 1000
323 1244 C-054 Kallincherra T.E. Karimganj LT GANGARAM PATHAR Mrs. KABITA PATHAR 1100
324 3000 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. NARAYAN SAHU PADMA SAHU 1200
325 2603 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. RAJOO SAHU GULAPI SAHU 1200
326 424 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE NICODIM ORANG-2 BERONIKA 6 ORANG 1000
327 4667 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE MAHARANG KUWAR Mrs. SUGAIN (2) KUWAR 1000
328 3697 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT SONATON MUNDA ASHA MUNDA 1200
329 7344 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.MARIAM MUNDA MARCHEL MUNDA 1200
330 3186 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE APERUSH TANTY Mrs. LAKHI TANTI (3) 1000
331 6357 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. NOASH MUNDA 2 2 BIRIWGA MUNDA 1100
332 2068 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. ASSAMOO SIKCH FOOLKI SIKCH 1000
333 3912 E-084 Jalannagar T.E. Dibrugarh LT. SANTI DAS GUDU DAS 1000
334 1520 E-046 Dholla T.E. Tinsukia RUKMONI PUNIA MR. SUKTA BHUIN 1000
335 4481 S-124 Hautley T.E. Golaghat RAJU TANTI SABITRI TANTI 1100
336 8118 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LT. KRISHNA TANTI SMT.DEVI TANTI 1100
337 4392 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. SRIMATI RAJESH MR. RAJESH AKIN 1000
338 2007 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. RUKMONI DULI DULI DASO 1000
339 2449 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. PRODIP KRISHNA MRS. SUMITRA NOKUL 1000
340 1873 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE GUNOO PAHARIA CHANDO GUNU 1000
341 8891 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.MONGAL BUDHU SUKURMONI SUREN 1000
342 10333 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.HIRAMONI KOMAR JOGEN KOMAR 1000
343 1396 C-108 Lakhipore T.E. Cachar LT. GUPEN BOWRI GITA BOWRI 1100
344 3024 C-092 Rosekandy T.E. Cachar LT. BIJIT ROY INDUMATI ROY 1400
345 3302 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE LOSMON MUNDA SOMARI MUNDA 1000
346 1074 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LATE KHETOO KALANDI SOHOSORI KALANDI 1000
347 2918 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT. AJAY KALONDI RUPA KALANDI 1100
348 542 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. CHANDRA GHASSI LAKHI GHASSI 1100
349 1748 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DIGO PRODHAN Mrs PUSPA PRADHAN 1100
350 17180 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT.BOGARAM MUNDA MINA MUNDA 1000
351 17355 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT.TORAMAI MAJHI SRI BUDHARAM MAJHI 1000
352 17463 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT.MOHAN TANTI ANITA TANTI 1000
353 1632 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE GOHEE KARMAKAR BIRSI KORMAKAR 1000
354 1263 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE BIRCHA MURA-V SALGA MUNDA 1000
355 1443 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE LAKHEE BHUMIZ RAMSINGH BHUMIJ 1000
356 1494 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE MIRDUL GOGOI PUTUMA GOGOI 1000
357 1095 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE RANGILLA KURMI FONIDHAR KURMI 1000
358 934 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE DEBIA URANG M/S MANTI ORANG 1000
359 1320 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE MOHAN KARMAKAR TUSHUMONI KARMAKAR 1000
360 1007 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE TARAKESWAR KUMAR M/S JANOKI KUMAR 1000
361 1388 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE SUREN MUNDA SITA MUNDA 1000
362 609 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE BOGAI BHUMIJ M/S ASHAMONI BHUMIJ 1100
363 2652 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. NOREN ORANG M/S LILA ORANG 1000
364 1421 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. SOKHILA KARMAKAR MONDAL KARMAKAR (PFMS) 1000
365 1235 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. AKLI MAJHEE PROBHAT MAJHI 1000
366 1566 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT JETHUA KARMAKAR CHAMPA KARMAKAR 1000
367 2338 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT SUNIL BORAIK MONJU BORAIK 1000
368 2154 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. ROMEN ORANG SMT. RENU ORANG 1000
369 2194 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. SUCHIL ORANG SITMA ORANG 1000
370 2504 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LATE BIJOY BHUYAN LAXMI BHUYAN 1000
371 2579 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. DILIP KARMAKAR RADHIKA KORMAKAR 1000
372 2178 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. BIREN MAJHEE MINOTI MAJHI 1000
373 1582 S-154 Khonikardalim T.E. Jorhat LT. ATUL MIRDHA MRS MONJU MIRDHA 1200
374 6759-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LATE BINA BORHI MIRIA BARHOI 1000
375 9944 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. FULO BHUYAN III BUDHU BHUYAN 1000
376 6589-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. DOLESWARI KURMI SUMITRA KURMI 1100
377 5408 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BONSHI TANTI SARASWATI TANTI 1000
378 4009 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE LUSON NAYAK PROMILA NAYAK 1000
379 4090 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BINA BORAIK SAMLAL BARAIK 1000
380 5229 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BENSENT MUNDA JAWNI MUNDA 1000
381 2201 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE MUKUND KALINDI SUMITRA KALINDI 1000
382 5290 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE PRODIP NAYAK AMBI NAYAK 1000
383 2052 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE KANGAL KOMAR URMILLA KOMAR 1000
384 5261 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE ANIRUDHA TOSSA SULOCHANA TOSSA 1000
385 3051 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE SUTOO NAYAK DHONESWARI NAYAK 1000
386 3098 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE JITEN MUNDA MADI MUNDA 1000
387 2054 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BRIHOSPATIA KORMOKAR AGNISH KARMAKAR 1000
388 35 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE PROMANANDA TOLA TOMA TOSSA 1000
389 2023 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE SUKDEW SUSHILA TONGLA 1000
390 1519 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE JOGEN BORA MALITA BORA 1000
391 2538 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE RAMOO AMULYA TOSSA 1000
392 5351 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE HOREN TOSSA BASANTI TASA 1000
393 3027 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE MOKOR BOURI LILABOTI BAWRI 1000
394 3046 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE DURGA MAJHI BINODA MAJHI 1000
395 5644 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE HORIDAS NAYAK ANJONA NAYAK 1000
396 5641 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE RAMO TOSSA MS RINA TOSSA 1000
397 3049 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BHOGOT KEOT PIKO KEOT 1000
398 7100 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BISO KHAIRA LOXMI KHOIRA 1000
399 1377 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE ROTHIA TOSSA ATMABALA TOSSA 1000
400 7305 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE KOLI KALINDI HARIDAS KALINDI 1000
401 3019 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BISON SWASHI RADHA SAWASI 1000
402 3020 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BISON BHUMIJ AIKON BHUMIJ 1000
403 4055 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE JAIBA MUNDA BUDHNI MUNDA 1000
404 1687 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE LOKHICHORAN KALINDI CHAMPA KALINDI 1200
405 2136 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. RUPSEN LOHAR BUKLI LOHAR 1000
406 5668 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BISHOWROOP BORAH ANJANA BORAH 1100
407 7381 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. SANTUSH KALINDI DIPALI KALINDI 1000
408 5702 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. GUBORDHON PROJA RADHA PORJA 1000
409 5790 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. KAILO MUNDA AHLADI MUNDA 1000
410 4074 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. TUFAN KHOIRA KUSTURI KHOIRA 1000
411 5652 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. JOY TIRU CHAMPU TIRU 1000
412 2507 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. SUKURMONI KEOT SUDARSHAN KEOT 1000
413 5746 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. RANJEET ORANG FAGOONI ORANG 1000
414 2128 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BUKHA MUNDA PHULMONI MUNDA 1100
415 3075 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. KESHOB GOGOI RENOO PROVA GOGOI 1200
416 5798 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BIREN THAKUR LILA THAKUR 1000
417 2859 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE AROON HAZARIKA MAJONI HAZARIKA 1300
418 5223 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. PHOUDA MUNDA JOWNI MUNDA 1100
419 7180 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BORNO TOSSA KOKOYA TOSSA 1100
420 7341 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. SUBAL TOSSA AMBI TOSSA 1000
421 7103 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. DEBEN GUALLA RINA GUWALLA 1000
422 7504 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. LAKHON MUNDA BINA MUNDA 1000
423 7279 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. AMOL TOSSA BINOTI TOSSA 1000
424 5420 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT. BILU KORMOKAR KONSOO KORMOKAR 1100
425 5528 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.BITUSH MUNDA ROHIL MUNDA 1100
426 5571 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.DILIP PAIK SANO PAIK 1100
427 5788 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE RAM MUNDA ELMI MUNDA 1100
428 5088 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE DHANOO TOSSA JUNAKI TOSSA 1200
429 7662 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE MINGOO PAT NAYAK BASONTI PAT NAYAK 1100
430 5081 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LATE BASU KEOT LILA KEOT 1200
431 7042 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.GOKUL DAS SUMOTI DAS 1100
432 7458 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.RANJIT KEOT DURPODI KEOT 1100
433 7725 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.SIKARI KALINDI JULEE KALINDI 1100
434 13304 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. BINDO KOIRI JAHAR LAL KOIEI 1000
435 9586 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LT.GLERIOUS DHANWAR NASIRA DHONOWAR 1200
436 979 D-026 Chandana T.E. Udalguri LT. JOGEN KARMOKER TAPISYA KARMAKAR 1000
437 536 D-026 Chandana T.E. Udalguri LATE RATAN SONARI MALOTI SONARI 1000
438 532 D-026 Chandana T.E. Udalguri LATE MANIK TANTI MANJO TANTI 1000
439 4483 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. SAHBABOO HASDA MANJU MAJHI 1000
440 5500 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur ARJOON PAN TANTI RENU PANTANTI 1100
441 5084 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.MANOO TATI ARUNA TATI 1300
442 1474 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. PRUNA REE Mrs. BELA REE 1000
443 2472 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LT. SARIO SAWRAH JUGANTI SAWRAH 1100
444 28 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT. KENDA TANTI MANJU TANTI 1200
445 1892 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. KASHI SMT BASIA KAMKAR 1000
446 4088 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. SIBO MUNDA LOKHI MONI MUNDA 1000
447 3294 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. LOKHIA SAWRA SHANTI CHAORA 1000
448 2970 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE NORUTOM KUNTI GHANCHI 1000
449 1180 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. SUDAN KONDA SUDEVI KUNDA 1000
450 5090 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. N.C. KAR MRS SABITA KAR 1000
451 1102 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE BIDYA ROBIDAS RAJAMATIYA RABIDAS 1000
452 1109 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE HARI TANTI ANJALI TANTI 1000
453 3923 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. DEBEN KAMAR BHABANI KAMAR 1100
454 3315 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. BIREN BHUYAN LAKHI BHUYAN 1100
455 2006 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. BULAIA KURMI ACHAPA NAIDU 1000
456 3151 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE LAKHAN PROJA-2 REBIKA PORJA 1100
457 4086 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. DOYANIDHI KONDHA Mrs. SUVODRA KANDHA 1000
458 6371 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE PARTRASH MUNDA MARTHA MUNDA 1000
459 6383 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. SIBOO NAYOK MRS. BANDANA NAYAK 1000
460 5236 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT.RAJOO MUDI MRS.ANJALI MUDI 1200
461 1583 E-046 Dholla T.E. Tinsukia LATE SOMARI JOHAN NAKUL JOHAN 1000
462 T-3820 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. MOLINA SRIDHAR MR. ARUN BHUYAN 1000
463 547 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE SONATON NAYAK DOSOMI NAYAK 1100
464 2393 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. PREMNATH GARH JANAKI RAJGORH 1000
465 1874 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE KHULI MOHENDRA NAYAK 1000
466 3876 S-262 Suffry T.E. Charaideo CHAMPA MUNDA KOLAI MUNDA 1000
467 3046 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.JUGAL DUTTA ANI DUTTA 1100
468 3977 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.CHINTAMONI URANG MR. BOGADAS URANG 1100
469 2200 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE CHUTUBABU KARMAKAR MUNU KARMAKAR 1100
470 2602 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. KALICHARAN MISHRO DAUPATI MISHRA 1100
471 1946 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.RAM KRISHNA GUWALA SOKILA GUWALA 1200
472 7040 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.MONGAL SINGH GUWALA MRS. SAMBATI GUWALA 1100
473 2410 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE RAJEN TANTI GOLAPI TANTI 1300
474 2753 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.BAISAKI KALINDI DEBOR KALONDI 1000
475 4621 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT.CHINAMI SUREN (NAYAK) SUREN NAYAK 1200
476 14760 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LATE SUNIL KARTIK MAMONI SUNIL 1200
477 434 S-101 Furkating T.E. Golaghat LATE JYOTI KARMAKAR Mrs.KORUNA KAMAR 1200
478 4030 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. SAHARAI KARMAKAR MRS MINA KARMAKAR 1200
479 2805 S-124 Hautley T.E. Golaghat LT. GUNUA PASSI RUKHA PASI 1100
480 4508 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. BHUPENDRA BARAIK MRS SITA BARAIK 1000
481 4138 S-124 Hautley T.E. Golaghat LT. SUTOO SAHU KUSUM SAHU 1000
482 2705 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE KANE MURA NAORI MURA 1200
483 3228 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE RAJESH LOHAR RITA LOHAR 1200
484 2840 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon BISHNOO NAYAK AMBIKA NAYAK 1100
485 4577 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT.MADHU SONOWAL JUTIKA KAKOTI SONOWAL 1200
486 4300 D-060 Mazbat T.E. Udalguri T. SUNIL SANTI BARAIK 1100
487 1783 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT.TARABOTI BORAIK. Mr. BISTOO BARAIK 1100
488 2694 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT SRIMANTA CHASA BANI CHASHA 1200
489 3671 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT.SUBUDH KURMI GAYOTRI KURMI 1000
490 4580 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE DURGA KASHN 1000
491 6087 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE CHANDAN TANTI ALISTA TANTI 1000
492 5932 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE TORONI TANTI ASHMOTI TANTI 1000
493 1330 C-054 Kallincherra T.E. Karimganj LT RAM MOHAN PATHAR SUKHURMONI PATHAR 1000
494 921 S-289 Sadar Office,Jorhat A.T.C. Ltd. Jorhat LT.INDRA BAHADUR RAI SMT.SAROJ RAI 1200
495 4327 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LATE BUDESWAR KURMI CHANDA KURMI 1200
496 5099 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. RAJESH CH. TANTI LAKHI TANTI 1200
497 6949 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT BIJOY KARMAKAR PAMI KARMAKAR 1100
498 6084 D-012 Behali T.E. Sonitpur LT BABLU ORANG REKHA ORANG 1200
499 6230 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT SANICHARUAH LOHAR NIJORA LOHAR 1100
500 3351 E-158 Romai T.E. Dibrugarh LT. PHULBONTI KARMAKAR JOYRAM KARMAKAR 1000
501 7203 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. BHARATI KARMAKAR ROYAL KARMAKAR 1000
502 8090 C-046 Issabheel T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. LILABOTI TATOA-VI Mr. MONILAL TAATUJA 1000
503 1419 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT.SEWCHAND ROY Mrs. SABITRI ROY 1000
504 2867 E-052 DIRAI T.E. Dibrugarh LT. SUKNATH PROJA MRS PODOMONI PROJA 1300
505 3354 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.SURESH URANG MRS. MINOTY ORANG 1200
506 22873 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. SWARUP MAJHI DIPALI MAJHI 1200
507 3954 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE DURGA NIRBATI TANTI 1000
508 4677 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE JOHAN SMT. RASHMI GORH 1000
509 4327 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT. PABITRA GOGOI PUSPANJALI GOGOI 1500
510 2583 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE DULLA KOYA SONIO KHOYA 1000
511 564 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LT. AMILA BHUMIJ SURESH BHUMIJ 1100
512 1800 D-069 Nirmala T.E. Sonitpur LT. RADHESYAM RAJGORH LALAH RAJGARH 1100
513 1557 D-069 Nirmala T.E. Sonitpur LT. LOKHIRAM BORAIK PHUL BARAIK 1200
514 2154 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE AMULYA TANTI Mr. SRIHARI TANTI 1300
515 2924 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE MANGAL DAHANGA Mrs. FULACHITA DAHANGA 1200
516 3438 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. 3 SANATAN KURMI SUKURMONI KURMI 1100
517 2799 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. BASDEW KHERWAR MS. RANGBOTI KHERWAR 1100
518 2778 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. SOMA MUNDA (7) M/S RASHINTA MUNDA 1000
519 2562 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. JAIKA MUNDA Mrs. FULMONI MUNDA 1000
520 33 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT.BIMO TANTI Mrs. KUMARI TANTI 1000
521 3488 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. RAJESH SABOUR EGARI SOBOR 1000
522 2344 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT.BASANTA KR.HALOI RENU HALOI 1000
523 2647 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LATE CHARWA-2 PABI ORANG 1000
524 2870 D-079 Paneery T.E. Udalguri LATE PHILIP MUNDA BILASHI MUNDA 1000
525 4444 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. BIKRAM KURMI Mrs. KUMARI KURMI 1000
526 5208 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. GOUTAM KHODAL Mrs. ASHA KHODAL 1000
527 5378 S-268 Teok T.E. Jorhat LT. MONDAL BHUMIJ UMA BHUMIJ 1100
528 22816 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. MAMONI NAYAK RAJENDRA NAYAK 1200
529 15786 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. NILABOTY NAYAK BOLBO NAYAK 1200
530 5514 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LT.KARTIK ROWTIA SABITRI RAUTIYA 1000
531 1219 C-025 Bhubenvalley T.E. Cachar LT. SHYAMRATAN KAL KUSAMI KAL 1100
532 2391 D-056 Lamabari T.E. Udalguri LATE PRAFULLA CH. SARMAH BHABANI DEVI 1100
533 3936 E-183 Thanai T.E. Dibrugarh LT.AMILA URANG BHIMSINGH URANG 1000
534 5161 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT.SONU KHARIA AMINA KHARIYA 1100
535 272 S-014 Balijan T.E. Golaghat LT. ROGHI GOALA RAGHU GOWALA 1000
536 2632 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. HARI SAHU SUJITA SAHU 1100
537 4275 S-245 Sangsua Jorhat LT. KUNTI BHOGTA II BIDESIYA BHAKTA 1000
538 3460 S-245 Sangsua Jorhat LT. DUKHIA DOME KUSUM KALINDI 1100
539 3224 S-245 Sangsua Jorhat LT. TIKUA BHOGTA FULMONI BHAKTA 1100
540 5822 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE MONTOO RAJAK SONGIA MONI RAJAK 1100
541 5743 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LT. SUSHIL SUKRA MALATI KARMAKAR 1000
542 4197 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LT. SARASWATI TIKESON ARIT BETAL 1000
543 2017 D-011 Bateli T.E. Udalguri LT. RAMDAS KANDHA NIRMOLA KUNDHO 1200
544 9073 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LT.UNNOTI KISKOO LABA KOND 1100
545 6478 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. BABULAL TANTI SUNITA TANTI 1200
546 288 E-219 Savitri T.E. Tinsukia LT. RAMPROSAD PRODHAN SUKUMARI PRODHAN 1200
547 2066 N-007 Gopalkrishna T.E. Nagaon LATE RATI RAM DUDHGARH NIMANI DUDH GOUR 1100
548 2184 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. RANJIT LOHAR BIMOLA LOHAR 1100
549 1383 S-197 Murphulani T.E. Golaghat PABUJAN NAYAK DULARI NAYAK 1200
550 1764 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LATE KESHAB DAS RANGABOTI DAS 1200
551 10120 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LT. RESHMI NAHAK DIPEN NAHAK 1100
552 5714 E-172 Sessa T.E. Dibrugarh LT. RATON SOBOR RENU SABOR 1200
553 6587 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT.BIBISON BAWRI BEULA BAURI 1000
554 5178 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. VIMSENT MUNDA JOSPIN MUNDA 1000
555 2182 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. MOHADEV KUMAR PADMA KUMAR 1000
556 7461 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. PRODIP KONWAR ARCHANA KONWAR 1000
557 3 C-087 Rajarampore T.E. Karimganj LATE.SATRAM GORH GIRJAMATI GORH 1000
558 5332 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT.RANJAM II JANAKI BHUMIJ 1100
559 1940 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. SUKURMONI IV BINOD KISHAN 1200
560 1660 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. JOYMONI CHARAN SASONI 1100
561 1303 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. JUNAS SURIN HELNA SURIN 1200
562 1150 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. BARNA MUNDA BIRSHI MUNDA 1100
563 961 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. RAJEN KARMAKAR SRIMOTI KARMAKAR 1200
564 1255 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT. SAGOO MUNDA MANGI MUNDA 1100
565 1360 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LT.MOHIPAL ORANG SUKU ORANG 1100
566 2631 S-049 Bokaholla T.E. Jorhat LT. RONGI TANTI LOKHISORON TANTI 1100
567 3831 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. BALIRAM ORAON SUNDREE ORAON 1100
568 3795 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. ARUN LOHAR SANTI (9) LOHAR 1100
569 4489 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT. PRODEEP PORJA SUMITRA PORJA 1000
570 1507 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LT. AJIT MUNDA ADARMONI MUNDA 1100
571 1044 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LT. PREMLAL MAL BINA TANTI 1200
572 1235 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LT. GANDHYA ORANG MONIKA URANG 1200
573 1208 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh AJIT MUNDA ROTNI BHUMIJ 1200
574 3961 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat BIJOY BHUYA BHARATI BHUYAN 1100
575 4103 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat CHANDRA GUWALLA BOGI GOWALA 1100
576 3722 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat ADORI MAHALEE PREM SINGH MAHLI 1100
577 3574 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat BHUBON NAYAK SAWNI NAYAK 1100
578 511 D-026 Chandana T.E. Udalguri LT. CHARUAH ORANG KUWARI ORANG 1000
579 5228 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. SUKHIRAM TASSALT MRS BUDHAN MEGHUA 1200
580 2589 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat II - SUNDRI SOWRA LAKSHMAN CHAURA 1100
581 4250 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. KIRTO SONIKA SUKRA JURMON 1200
582 5244 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE ROMESH URANG MAINA URANG 1200
583 4240 S-093 Dolaguri T.E. Golaghat LT. DIPOK GOWALLA CHAMPA GUWALLA 1100
584 6653 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT BIJIT MAHATO PAL MAHATO 1000
585 2372 E-136 Namsang T.E. Dibrugarh LATE BALAK URANG MRS SUSHILA URANG 1200
586 8812 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat Lt.ISLAM ALI TANUJA BEGUM 1400
587 3 S-333 Moni T.E. Golaghat LT.CHIMOT PROJA SMT MALI PRAJA 1200
588 620 E-131 Naharkutia T.E. Dibrugarh LT. ANIL ADARI PATRA 1000
589 1595 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT. HORENDRA MOHALI II JOBA MOHALI 1000
590 1862 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT.MOHON MIRDHA ANJULI MIRDHA 1000
591 1596 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT.NILENDU NAYEK SOHOCHORI NAYAK 1100
592 2331 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LT.MILON TANTUBAI SURESH TANTUBAI 1000
593 3113 S-239 Rungamatty T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. RAJEN ROBIDAS M/S RUNUA ROBIDAS 1100
594 15439 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. INDRO TANTI MONJU TANTI (RTI) 1200
595 20988 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.SURESH URANG RIMSO MUNDA 1000
596 18963 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.GURSAI URANG JIBONTY URANG 1100
597 16648 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. JOGONATH NAG KADAM NAG 1300
598 17763 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. CHAMRU BAKTI ROMONI BAKTI 1200
599 18555 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.GANSU BARIK FULMONI 1000
600 2231 C-043 Hatticherra T.E. Cachar LATE USHA ROY GHALTU ROY 1000
601 3638 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur MEGDALI BARLA GEREGORY TOPNO 1100
602 4470 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LT.MANGRA MANKEY FAGUNI MANAKI 1000
603 5055 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LT. MAJHIA BHENGRA MRS. MUKTA BHENGRA 1000
604 5892 E-048 Dikom T.E. Dibrugarh LATE BUDHNI LAKHINDAR LAKHINDAR KARMOKAR 1200
605 T-3575 E-064 Gillapukri T.E. Tinsukia LT.DOYAL BALI NEHA MANKUMARI 1000
606 934 N-014 Loong Soong T.E.(Under A.T.C) Nagaon LT. DIPEN HORO MANJU HORO 1100
607 2030 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE KHETRA TANTI SUKANTI TANTI 1200
608 2232 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE SIBRIA KHARIA PIOUS KHARIA 1200
609 4270 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT.RINA NAHAK MR JOGURAM NAHAK 1100
610 4074 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT.FULCHAND NAYAK MRS BOTY NAYAK 1100
611 4540 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT. JOYMOTI TANTI Mr. DILIP TANTI 1000
612 1022 S-310 Moabund T.E. Jorhat LATE MITHOO TANTI SANO TANTY 1300
613 8336 E-001 Achabam T.E. Dibrugarh LT. AJOY URANG Mrs. FULSITA URANG (AJOY) 1100
614 1568 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LATE- JAGDISH HARIJAN BABUNI HARIJAN 1100
615 5826 E-069 Hapjan T.E. Tinsukia LAKHI TULSHI Mr. GOLAP TULSI 1000
616 2097 E-069 Hapjan T.E. Tinsukia LT. AMARSING INDRA KIRO BAHADUR 1000
617 3319 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT. 6 BIRSHA MUNDA JASMINA 1100
618 2200 S-186 Methoni T.E. Golaghat LT. J.N. SARMA MRS ANIMA SHARMA 1000
619 2640 C-058 KOYAH T.E. Hailakandi LATE MANTU BAKTI MONI BAKTI 1000
620 387 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. CHANDRIKA BAROI DURPATHIA BAROI 1000
621 3263 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. KARTIK SOWTAL KAMALA SAUTAL 1000
622 1739 S-254 Sockieting T.E. Golaghat LATE GANDHI BHUYAN REBOTI BHUYAN 1200
623 1636 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. SONBORSHI KAMKAR RAMADHAR KAMKAR 1000
624 1888 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. MANILAL HARIZON DASODIA HARIZAN 1000
625 479 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. JAYKISHUN HARIZAN KUNTI RABIDAS 1000
626 1218 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE DUKHNI MAHATO Mr. SAGAR KURMI 1000
627 4299 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE SUKHNATH LOHAR SANDO LOHAR 1000
628 2377 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE MIKHAL ORANG Mrs. SILIA TOPPO (NO-2) 1000
629 6282 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LATE BHAGBATIYA MAHANANDIA BASANTI MAHANANDI 1100
630 1312 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LATE DABLU PRADHAN MRS PINKI PRODHAN 1100
631 1376 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE LAKHI BAKTI RANJIT BAKTI 1000
632 1764 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DUKHON BHUMIJ JAYMOTI BHUMIJ 1100
633 292 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LATE ROTON GHASSI RUSHNI NAYAK 1000
634 3259 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT.SANKAR KHETROPAL KHETRAPAL NAINA 1100
635 2268 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE LAKHOO NAYOK SHANIBARI NAYAK 1100
636 2857 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. BHOGOT DAS JAMILA DAS 1100
637 3076 S-262 Suffry T.E. Charaideo BUDDHA URANG MRS. BINONDINI URANG 1000
638 2485 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE 2 RABIDAR KARMAKAR AGNI KARMAKAR 1000
639 3457 E-043 Desam T.E. Dibrugarh LATE POROMESWAR KONDO MRS ANNAPURNA KAND 1400
640 2354 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE RAJKUMAR NO.12 SIMMA RAJKUMAR 1500
641 5078 C-031 Dewan T.E. Cachar LT.B.K.CHOUDHURY JUTHIKA CHOUDHURY 1000
642 1885 S-094 Doyang T.E. Golaghat LT.JANGOLI GHASI MR MENOKA TONGLA 1200
643 3022 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. FULMONI LAGUAN MR JOHAN LAGUN 1200
644 2678 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE ETWA MURA PUSPA MURA 1200
645 1475 E-173 SEWPUR T.E. Tinsukia LT.DURGI CHARAN CHARANG SURAT 1200
646 3362 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LT.MIKHEL MINJ-2 TERSHA MINJ 1100
647 7048 N-017 Nonoi T.E. Nagaon DHIREN GORE NIRMOLA GOUR 1200
648 3102 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT DILKUSH TURIA JUTHIKA TURIA 1100
649 3037 C-032 Dholai T.E. Hailakandi LT AMULYA KAHAR RAJKUMARI KAHAR 1100
650 4243 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE BHADOO PARBOTY BHADHU 1000
651 5542 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE MALOTI TANTI RAMCHANDRA TANTI 1000
652 6010 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LATE PIO GUJROO GUJARU KARMAKAR 1000
653 6013 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. BASANTI PATRA MUAJA PATRO 1000
654 4100 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. RUNA KURMI CHAYA 1000
655 9253 E-031 Chabua T.E. Dibrugarh LT. TIRBANI TANTY PRASANNA LOHAR 1000
656 840 S-289 Sadar Office,Jorhat A.T.C. Ltd. Jorhat LT.SUKHLAL BALMIKI MRS RAMPYAREE BALMIKI 1300
657 1606 E-158 Romai T.E. Dibrugarh LT.BHAJAHARI BHUMIJ RADHA BHUMIJ 1100
658 3430 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT. MONGLA GOWALLA MRS SUTURI GOWALLA 1200
659 19346 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LT. RINA ORANG ETOWA URANG 1100
660 3731 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.SANTUSH TOSSA MRS.PRAMILA TOSHA 1100
661 3643 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LATE J.C.DOLAKAKHARIA BINA DOLA KASHARIA 1000
662 4569 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT. VENSON BHODRA PUSPA BHODRA 1100
663 1907 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.DEEP TANTI MRS. AMRIKA TANTI 1200
664 2533 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT.BUDHESWAR TANTI SMTI JOMUNA TANTI 1300
665 265 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE DILIP MINJ JASUDA MINJ 1300
666 3632 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. BIKI URANG MINA URANG 1000
667 2113 S-297 Ligripookrie T.E. Sivasagar LT.DHIREN BAGTI JUNTI BAKTI 1200
668 5716 S-048 Boisahabi T.E. Jorhat LT.LOKHIRAM CHOWRA NILMONI CHOWRA 1200
669 2436 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. SUKRAM MUNDA - 6 BANGI MUNDA 1100
670 2901 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT.PAHNARAM 2 LACHMONIA TOPNO 1100
671 2704 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT.SANTI MUNDA MR. BIRSHA MUNDA 1000
672 1676 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. HABIL MUNDA 14 NO BIRSHI 1000
673 21632 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. MONI TANTI ARNO TANTI 1200
674 3051 D-079 Paneery T.E. Udalguri LATE 5 JAMUNA PORJA SOMNATH PORJA 1000
675 2838 D-079 Paneery T.E. Udalguri LATE PABITRA SURI FULA SURI 1000
676 2801 S-268 Teok T.E. Jorhat LATE HEMONTI TAPNA MR. SULEMAN TOPNO 1200
677 299 S-182 Mezenga T.E. Jorhat LATE MOHAN BHUYAN LAKSHIMI BHUYAN 1200
678 10183 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. PRAFULLA NAYAK JANOTI NAYAK 1100
679 5295 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE JOHON TOPNO METHILDA TOPNO 1200
680 6507 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT.MOHONDAS BOISNOB MRS LAKHIMONI BOISHNOB 1100
681 9457 S-156 Koomtai T.E. Golaghat Lt.SOKAL KAMAR MAINU KARMAKAR 1200
682 031/115 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT.MOHARMONI TANTI MR. KARTIK TANTI 1200
683 7103 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE PURUSUTTOM RAI INDRAVASI 1500
684 1366 S-081 Deha T.E. Jorhat LT. ACHARAM GOWALA MINU GOWALA 1200
685 5428 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. PULAK BORUAH DIPIKA BORAH BORUAH 1500
686 3818 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. NARAYAN GUWALLA PRAMILLA GUWALLA 1200
687 3786 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. 3 KOMOL GHTUWAL PUTU GHATUWAL 1200
688 2942 S-094 Doyang T.E. Golaghat LATE CHANDON TANTIM RAJMANI TANTI 1200
689 1506 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. SUBAL KARMAKAR PUNIMA KARMAKAR 1000
690 1027 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.LAKHINDAR MUNDA CHANMANI MUNDA 1100
691 1486 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. SHILLA MUNDA RABILAL MUNDA 1000
692 1464 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. ROMBABATI MUNDA Mr. RATAN MUNDA 1000
693 1269 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. CHINTA KARMAKAR PALTU KARMAKAR 1000
694 1385 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE TRISHNA CHATRI UTTAM SINGH CHATRI 1000
695 1010 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LATE MANI RAJWAR SHRINATH RAJOWAR 1000
696 1035 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SRIMOTI RAJWAR MR. DHARANI RAJWAR 1000
697 1316 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.MALATI MUNDA MAHITOSH MUNDA 1000
698 1084 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. ANIL RAJWAR II ANJALI RAJOWAR 1000
699 1111 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. BIRAJ GOALA PURNIMA GOALA 1000
700 1113 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SUKRA BHUMIJ JANAKI BHAUMIJ 1100
701 1256 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT. KAIPANA KANDO ROMA DAS KAND 1000
702 1288 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SHANTI KURMI BINDA KURMMI 1000
703 1153 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.PRAFULLYA MUNDA DURGI MUNDA 1000
704 1514 S-059 Borkatonee T.E. Golaghat LT.LAKHIMONI RAI CHANDRA RAI 1100
705 3295 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LATE SITARAM GOAR FULAMATI GOAR 1000
706 3353 S-102 Gabroopurbat T.E. Jorhat LT. AMARNATH NAYAK MRS YATI NAYAK 1200
707 9358 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT SOMESWAR NAGBONSHI JEWTI NAGBONSHI 1200
708 829 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE BANGIA INDOWAR SRIMOTI INDUWAR 1200
709 5649 E-036 Daimukhia T.E. Tinsukia LT.DILEN MOHAN SOMBARI TANTI 1200
710 4126 S-214 Numalighur T.E. Golaghat LATE MANUAL RIKHIASON MRS MALA RIKHIYACHAN 1000
711 2782 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.NEWNATH MUNDA REETA MUNDA 1200
712 2920 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.BUBUL KARMAKAR MIRA KARMAKAR 1200
713 2162 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. MOHON 6 SATYABOTI SAWTAL 1100
714 1873 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. N.AHMED MEENA BEGUM 1400
715 1674 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. UMLEN MAGRET BHENGRA 1200
716 7916 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.RUHIT BORAIK SANJA BORIAK 1100
717 5649 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.MOHENDRA KUMAR TUKESWARI KUMAR 1200
718 7697 S-159 Kotalgoorie T.E. Jorhat LT.STEPHEN TOPNO ANJOLI TOPNO 1100
719 569 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LATE BOLEN BHUYAN PUNIYA BHUYAN 1000
720 608 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LATE SONARAM KURMI PREMO KURMI 1000
721 604 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. MOHAN BORAH TARULATA BORA 1000
722 756 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. REBOTY KURMI MR. MEDHI KURMI 1000
723 666 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. SUREN SAIKIA SMT. PAHI SAIKIA 1200
724 703 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. DUBRAJ GANJOO MAKON GANJU 1000
725 686 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. MONI KURMI ANJOO KURMI 1100
726 0734 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. GONDROP KURMI SMT. DILA KURMI 1100
727 0917 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. FULMONI KURMI RATNA KURMI 1000
728 1235 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. RAJIB KURMI MRS. PATU KURMI 1000
729 853 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. DHANIA KURMI ANJANA KURMI 1100
730 1269 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. BOHAGI KURMI SRI KULA KURMI 1000
731 673 S-162 Kuhum T.E. Jorhat LT. NIRMAL KURMI SMT.ASHERMONI KURMI 1200
732 2477 S-171 Letekujan T.E. Golaghat LT.M.C.KHOUND SMTI.SUBARNA BALA KHOUND 1000
733 6520 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE AHILLA GUALLA DILIP SOBOR 1000
734 4919 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SANTY TANTY SRI PHILIP TANTI 1000
735 2496 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE ASMOO ORANG FAUCHI URANG 1000
736 5948 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE KAMOLA NANDA BHUMIJ 1000
737 6340 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE MUTU GOND ASMOTI GORH 1000
738 6154 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SUBOTY BHINA TAMATAR BHINA 1000
739 6072 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE RENU RAJPUT LALOO RAJPUT 1000
740 6418 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE REENA PAIK CHANATAN PURAN 1000
741 3098 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SONICHORUA MURA-III DEBARI MURA 1000
742 5760 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE LASMI MIRDHA M/S GULAPRAM MIRDHAR 1000
743 5687 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE BHUQEWARY KAMAR SRI DHANESWAR LOHAR 1000
744 6684 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUMITRA URANG BIMAL URANG 1000
745 6482 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE REENA TANTI RADHESHYAM TANTI 1000
746 5821 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE SURESH GANJOO MRS. SUMATI GONJU 1100
747 6049 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. MERELY BHUMIJ LAKHIRAM KORMOKER 1000
748 4768 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. NITYA NANDA BAGTI RENU GOWALA 1100
749 5531 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUKURMONI KOL TARAN SINGH KARMOKAR 1100
750 5719 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LATE DINESH BHUMIJ LILMONI BHUMIJ 1100
751 7308 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUMITRA PAIK M/S BABA TOSSA 1000
752 6262 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. PORAMANANDA KOLITA ARUNA KALITA 1100
753 6550 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. DHONESWARI RAJBHAR MAHAN RAJABHAR 1000
754 5733 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. KANAYA TOSSA CHITRA TASSA 1100
755 6778 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. AKASHI TANTI DIPOK TANTI 1000
756 6807 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. DABI KURMI BIKRAM KURMI 1100
757 7508 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.SURENDRA NATH GOGOI M/S KUNJA GOGOI 1100
758 6135 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SUKIA BAURI ANJONA BAWRI 1100
759 6042 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. MOHAN BAGTI BINA TANTI 1100
760 7490 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SAWAN BHUMIJ MISS ARATI BHUMIJ 1100
761 6481 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. NIRA KOYA RAKESH KOYA 1100
762 6534 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. SOHON KHOIRA JANKI BHUMIJ 1100
763 6692 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. PRODIP BHUMIJ MRS. BOITY BHUMIJ 1100
764 6133 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. BISHNU TANTI ANUPA GONJU TANTI 1200
765 6278 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.BISNATH TANTI BABITA TANTI 1200
766 6511 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.MODON BAURI SUMITRA BAWRI 1100
767 6658 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT.ANIL KORMOKAR Mrs. ANJANA MAL 1100
768 6727 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. DURGACHRAN BAURI BHANU BAURI 1400
769 1979 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. TINKARU RAIGARH PRAMILA RAJGARH 1000
770 2974 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. AMIT RAJWAR Mrs. CHENIMAI RAJWAR 1100
771 1682 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.RUKMA SAHU PADMA SAHU 1100
772 3489 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. KALIA BAKTI Mrs. SUKURMONI BAKTI 1000
773 1958 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.GUREN BRINJAL MRS JONA BINJAL 1000
774 2895 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. DASARATH RAJGORH Mrs. GOURI RAJGORH 1000
775 2627 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.ANIL RAIGORH TARAMONI RAJGOR 1100
776 1579 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. GOBIN HEMRAM MANU HEMROM 1200
777 2956 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat RUPLAL GHATWAR BHADOMONI GHATOWAR 1100
778 1818 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. SABITRI RAJGARH CHENIRAM RAJGORH 1000
779 2839 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.JOLLA GHATWAR Mr. BIHAR LAL GHATWAR (pfms) 1000
780 2724 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. BHOLA RAJWAR SAGO RAJWAR 1100
781 3008 S-185 Messamara T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT.LILA ROBIDAS JOGEN ROBIDAS 1100
782 1525 S-187 Moheema T.E. Golaghat LATE BHUGESWAR BHADOI BORA 1000
783 1554 S-187 Moheema T.E. Golaghat LATE MOKUL KARMOKAR RUMEE KARMAKAR 1000
784 1774 S-187 Moheema T.E. Golaghat LATE BIHURAM KARMOKAR SUKUMARI KARMAKAR 1000
785 7663 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. BASANTI ORANG SANJAY ORANG 1000
786 3604 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. PROMILLA MUNDA MONIRAM MUNDA 1000
787 6047 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. SANKARI KARMAKAR JOGADISH KARMAKAR 1000
788 5009 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj SAIDA AHMAD SELIM AHAMAD 1000
789 621 C-035 Doloogram T.E. Cachar MANTOO SAHAWRIA KAUSHALYA SAHARIYA 1100
790 853 E-013 Balimara T.E. Dibrugarh LT. JOHAN TIRKY SEELA TIRKY 1100
791 3195 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. UKEA GARA GOBINDA GARA 1100
792 3469 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. PRAKASH TIRKEY SABINA TIRKEY 1000
793 3602 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. (5) PRADIP TIRKEY PATRESIYA TIGGA 1000
794 3085 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. KARUNA YAKUB MR. YAKUB MUNDA 1000
795 2056 C-013 Binnakandhy T.E. Cachar LT.MANGAL BOWRI PANCHAMI BOWRI 1100
796 3576 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat 5-JOIMOTY BAGTI MR I NOREN BAKTI 1100
797 1577 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LT.SUSEN MURAH SURAJMONI MURA 1100
798 3461 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. BIRO TASSA MS ANAMI TASSA 1200
799 12395 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE AJIT SABOR MINA SOBOR 1000
800 14535 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LT.PUNA BEDIA BOBY BEDIA 1100
801 46090 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LT.RAJU KURMI SANJU KURMI 1100
802 10082 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LT. SANJEEB RAWTIA SANJA RAWTIA 1000
803 5162 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LATE LAZROSH LILI BEK 1200
804 3441 D-032 Dhendai T.E. Sonitpur LATE SARIKA SURIN BRICHING SURIN 1200
805 1482 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT. SWAPAN KARMAKAR ANJALI KARMAKAR 1200
806 1438 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT.TANESH ADORI NAHAK 1200
807 2804 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT.MADAN KHERIA SABITRI KHAIRA 1000
808 978 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT. NONGRA II PAULINA HEMARM 1100
809 2131 D-051 Julia T.E. Sonitpur LT. SUBANI BINOD HAR 1100
810 7891 D-076 Orangajuli T.E. Udalguri LT. RAJU LOHAR Mrs. ASHA LOHAR 1100
811 056/039 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT HEMONTI TOPNA DANIAL TOPNA 1300
812 9052 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. SUREN MANKI JAMUNA MANKI 1200
813 10648 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. DHARMA TANTI PADMA TANTI 1000
814 9484 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. JOYMOTI MUNDA MEGHU MUNDA 1100
815 3041 E-095 Kharjan T.E. Dibrugarh LATE JUGEN NAIK SOKONTOLA NAYAK 1100
816 8055 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LT. ARUN KOLE SUGANTI KAL 1100
817 2865 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. GOPAL PARDESHI SUSHILA GOPAL URANG 1300
818 10036 S-063 Borsillah T.E. Sivasagar LT.PRASHAD TANTI MRS. MALA TANTI 1100
819 5049 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. AJOY BAKTI LAXMI BAKTI 1100
820 784 C-062 Kurkoorie T.E. Karimganj LT.SUKDEB RAJWAR MRS. SUHAGI RAJWAR 1000
821 1755 S-097 Duflating T.E. Jorhat SMT.BIMA KAHAR KHIRO KAHAR 1200
822 15510 E-016 Beesakopie T.E. Tinsukia KAILASH SONA CHINTA GOBIN 1100
823 4733 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. MADAN SHIL SUNALI SHIL 1200
824 7011 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. GANESH TANTI RUMA TANTI 1200
825 T-9810 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. BASONTI GOWALA PAITU GAWALA 1000
826 5472 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LATE MANJAN SOBOR GUNJLI SOBOR 1300
827 2424 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT CHOTOLAL MAL LAKSHIMUNI MAL 1100
828 2555 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT LACHMINARAYAN RABIDAS MINA RABIDAS 1100
829 2878 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT MURLI DHAR KURMI MANNA DEBI KURMI 1200
830 2096 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT CHANDMUNI BAGDI MAHABIR BAGDI 1200
831 1745 C-012 Bidyanagar T.E.(Under A.T.C) Karimganj LATE- TARAMOTI RABIDAS PRAHALAD RABIDAS 1000
832 12671 E-133 Nalani T.E. Tinsukia LATE RAJU KHARIA RADHIKA KHARIA 1200
833 5495 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE MAHADEW BORAIK KOSAILYA BORIKE 1300
834 829 E-063 Ghooronia T.E. Dibrugarh LT.LALEE KAMAR RANJIT MAHALI 1200
835 3639 E-076 Hazelbank T.E. Dibrugarh LT RIMON GOWALA MR. LAKHIRAM GOWALA 1100
836 3274 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.LALU SOMRA JAYA LALU 1300
837 3373 E-175 Singlijan T.E. Dibrugarh LT RAM URANG LOKHESWARI ORANG 1200
838 1391 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE SIMON KASHYAP MARRY KASYAP 1200
839 884 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE MOTIASH SURIN SUSHILA SURIN 1100
840 501 E-089 Kailashpur T.E. Dibrugarh LATE NORESH URANG SUNMONI URANG 1200
841 12060 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE RAMPRASAD LOHAR FOUR LOXMI LOHAR 1200
842 6388 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. BROJEN SAIKIA SMT.NIRU SAIKIA 1400
843 3888 S-214 Numalighur T.E. Golaghat LATE ANIT ROBIDAS MRS JANANI ROBIDAS 1000
844 1841 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.II GULAPI MUNDA SUKURA MUNDA 1200
845 2780 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE LUCAS AIND MARIAM AIND 1200
846 2964 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT.RATHU BHENGRA BICHANI BHENGRA 1200
847 3136 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE III SUBANI MUNDA SAMOO MUNDA 1200
848 2405 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. K. CHAKRABORTI RINA CHAKRABORTY 1300
849 1817 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LT. SURESH 5 KALOTI 1100
850 4763 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE AMBOO MUNDA BIJLEE MUNDA 1200
851 1165 S-112 Golaghat T.E. Golaghat LATE PABAN BHAKTA SAJANA BHAKTA 1100
852 396 S-143 Kamalpur T.E. Jorhat LT. BHUKANTA HATI BARUAH DIMBESWARI HATIBARUAH 1000
853 1263 C-014 BOROJALINGAH T.E. Cachar LT.ARIJIT NANDI MAZUMDER SWAPNA NANDI MAZUMDER 1500
854 4912 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT.KARNO HUSDA MOLINA HUSDA 1200
855 5724 S-105 Gotonga T.E. Jorhat LT.BINANDA GHATAWAR KARMA GHATOWAR 1100
856 3961 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat DHONESWAR NAIK ANTI NAYAK 1100
857 1967 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE NARESH RAJPUT GITA RAJPUT 1000
858 2608 D-032 Dhendai T.E. Sonitpur LATE AJIT JHARIA NIRA JHARIYA 1300
859 4690 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE ALBINA KARMAKAR BHADAI KARMAKAR 1200
860 5856 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.PORESH TANTI BICHITRA TANTI 1100
861 4609 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.MANGOO MUNDA CHANIKA MUNDA 1100
862 3953 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT. DILIP ORANG AGNI ORANG 1100
863 3521 S-214 Numalighur T.E. Golaghat LATE INDRAJIT TANTI MAKHONI TANTI 1200
864 6536 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. BINANDA BHUMIJ SONCHORI GOWALA 1300
865 4886 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LT. GUNOMONI URANG MR. SOMA ORANG 1200
866 2321 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE RAJESH TOSHA PRANATI TACHA 1200
867 2346 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE RAJU TANGLA AHILA TONGLA 1100
868 2317 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE ALBICH KHARIYA SUSILA KHARIYA 1200
869 2498 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE PADUM MUNDA PUTLI MUNDA 1100
870 2028 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE KATHO TANTI SHALMANI TANTI 1300
871 2942 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. ROMESH TELENGA TULSIMONI TELENGA 1100
872 3061 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.BASKI TANTI SEARJIT TANTI 1100
873 3373 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh BISWAMITRA TANTI SIMA TANTI 1100
874 9357 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. KHETU NIRMALA BOWRI 1100
875 9358 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.DINESH TANTI LALITA TANTI 1100
876 5449 S-271 Thowra T.E. Sivasagar Lt. Janak Gowalla Mrs. GANDHARI GOWALLA 1500
877 1876 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE IV BIMLA SINGH DEWNARAYAN SINGH 1300
878 3147 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE BEN KARMAKAR RADHIKA KARMAKAR 1200
879 3258 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE XVI SUKRA KARMAKAR AGHNEE KARMAKAR 1200
880 7496 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LATE RAJU RANA PUJA RANA 1100
881 1297 S-112 Golaghat T.E. Golaghat DEV TANTI ANJANA TANTI 1000
882 724 S-012 Bahoni T.E. Jorhat LATE SUBASH SINGH AASONI SINGH 1200
883 3102 S-202 Naharjan T.E. Golaghat LATE JUNAKI BHUMIJ JABAHARALAL BHUMIJ 1100
884 5753 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LT.JITEN ORANG GANGA ORANG 1300
885 1211 E-192 Umatara T.E. Dibrugarh LATE SIBU TANTI MRS HIRAMONI TANTI 1200
886 4834 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.SUCILLA TANTI SAMO TANTI 1100
887 4163 S-245 Sangsua Jorhat LT. SIBSORON KEOT SUKHO KEOT 1000
888 3101 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. SARIF MIA JOYTUNIA MIA 1000
889 7441 C-037 Dullabcherra T.E. Karimganj LT. AJOY GOOR DEUKI GARH 1000
890 894 D-026 Chandana T.E. Udalguri LT. LOBIN TANTI BUNDA TANTI 1000
891 3226 S-310 Moabund T.E. Jorhat LATE CHUTU PAHARIA KOILI PAHARIA 1100
892 259 S-035 RADHAKRSNA T.E. Golaghat LT. SEWARAM URANG SHOBHAT URANG 1000
893 2634 S-295 Udayan T.E. Golaghat SITOYA TANTY Mr. DHUSHAN TANTI 1100
894 2962 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. JOYDHAN NAYAK Mrs. BOBY NAYAK 1100
895 1452 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. MUNGRA MUNDA KAISHYLA MUNDA 1000
896 241 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. MOHENDRA MAL MS HEMOLATA MAL 1000
897 1202 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. PURNANJOY URANG PALASH MONI URANG 1000
898 2157 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT SARASWATI GOALA Mr. ADHIR GOALA 1000
899 1163 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. NAUNORA II TANTY TULSI TANTI 1000
900 1336 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. JOGINDRA REE I SHEFALI REE 1000
901 973 C-010 Bhubandhar T.E. Cachar LT. RAMFALL RABIDAS BHUCHIYA RABIDAS 1000
902 4497 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LT.LAKHIMONI SONARI AGHNOO SONARI 1100
903 1914 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur PITRANG SAWRAH ALENGI SAWRAH 1200
904 109 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar RAMCHARAN PANIKA MALA PANIKA 1000
905 1475 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT. KHOGEN PANTANTI DEEPANJOLI PANTANTI 1000
906 1519 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar SABU KUSTIA PROMILA KUSTIA 1100
907 10722 S-208 Negheriting T.E.(Under A.T.C) Golaghat LT. JADU BAWRI BULONTY BAWRI 1000
908 3327 E-141 Nuduwa T.E. Dibrugarh LATE SOHRAI KARMAKAR MRS. ANIMA KARMAKAR 1200
909 2164 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. HARIKISHUN ROBIDAS RAJKUMARI RABIDAS 1000
910 1302 C-042 Gombhira T.E. Karimganj LT. KANTA ROBIDAS RAMDULARI RABIDAS 1000
911 4721 E-207 Hatimara T.E. Tinsukia JITEN ANOD BRINJUAR Mrs. SUBHADHANI BINJUWAR 1100
912 2143 E-182 Teen Ali T.E. Dibrugarh JAYANTA KARMAKAR AHOLLYA KARMAKAR 1100
913 35059 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LT GANGAMONI MANKI SOMRA MANKI 1100
914 7090 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT.BIKASH TANTI PARBOTI TANTI 1100
915 3695 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. RUPA GOALA DURGAMONI GOWALA 1000
916 3251 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. SAMOO PORJA KOMLY PORJA 1000
917 3379 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. DEBRAJ GHASI DEBARI GHANCHI 1000
918 2863 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE RUPESWAR GOGOI BINITA GOGOI 1000
919 3136 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. ARJUN GOALA SABAGI GOWALA 1000
920 7030 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. BIDHU KARMAKAR BISAKHA KRMAKAR 1000
921 7135 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. RAMNATH ROBIDAS DEONTI ROBIDAS 1000
922 3030 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. ABHINOY RAJAK Mrs. RAJUBALA SUKLABAIDYA 1000
923 2046 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. PRANODA SUKLABAIDYA GURULOO SUKLABAIDYA 1000
924 2063 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE JANK MISHRA GAURI MISHRA 1000
925 7140 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LATE JIBON DAS Ms. BASANTI DAS 1000
926 1181 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. SEWJIT RABIDAS Ms. DROPADI RABIDAS 1100
927 1188 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. GAIRASHU TELENGA Ms. JAMINI TELENGA 1100
928 952 C-009 Bhubrighat T.E. Karimganj LT. RAGHAB SUKLABADY Mrs. SRIKUMARI SUKLABAIDYA 1100
929 1120 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar RAKHAL BHUMIJ PUTOLI BORBARA 1000
930 7078 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. BINOTY PORJA LILA PORJA 1000
931 4395 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. JITEN BAWRI Mrs. SUBHADRA BAWRI 1000
932 958 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LATE MD. ABDUL WAHID AHMED JASHINA BEGUM 1000
933 3199 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. GONGARAM KAMAR HORU KAMAR 1200
934 5495 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. SUREN TANTI CHAMPA TANTI 1100
935 3873 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. JAYANTA BORBORA PREETI REKHA BORBORAH 1200
936 2591 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE AJIT ROHMAN FARIDA BEGUM 1400
937 1356 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE YUDHITHIR TASSA RENU TASSA 1200
938 2297 E-136 Namsang T.E. Dibrugarh LT. RAMANAND SONAR BISWASHI SONAR 1200
939 3013 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. BHOGIRATH KAMAR RUKMONI KARMAKAR 1100
940 9710 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.RANCHAND MUKHI MALI MUKHI 1000
941 3161 D-053 Kolony T.E. Sonitpur LT. IV BISHNU KARMAKAR MUNI KARMAKAR 1100
942 8414 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.BIRCHA PURTI JONALI MUNDA 1100
943 17596 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.JEETRAM KURMI JAYMOTI KURMI 1200
944 3215 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LATE RAJOO ROMBABATI BARAIK 1200
945 4509 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE KAPIL KACHUA Mrs. ETOWARI (40) KACHUA 1000
946 4075 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE JIBIAL ORAON Mrs. SILIA ORANG (4) 1000
947 4116 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE GOBORDHAN SAHU MAHABOTY SAHU 1000
948 9425 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. UPAH MUNDA MR. MADAN MUNDARI 1000
949 2827 D-088 Singri T.E. Sonitpur Late RUPALI BAURI JALESHWAR BAURI 1100
950 3104 D-088 Singri T.E. Sonitpur Late DAIMANTI GOWALA PUNAN GOWALA 1000
951 145 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. JETHU NAG NIRODA NAG 1200
952 19156 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. DHUMAN ROBIDAS RADHA ROBIDAS 1200
953 18870 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. BOJYONTI BHUYAN DHONI BHUYAN 1200
954 4302 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. MEENA BHUYAN BINOD BHUNA 1100
955 4175 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. SANJOY NAG MRS. BHANU NAG 1100
956 5960 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. DARASING KHARIA ROHIMOLA KHARIYA 1100
957 2649 S-093 Dolaguri T.E. Golaghat LT. MOHAN PANIKA BONTI PANIKA 1500
958 10741 S-247 Heeleakah T.E Jorhat LT. BINA TANTI BIREN TANTI 1100
959 2436 S-077 Dihingiapar T.E. Jorhat LT.SAKUNTALA RELI NANDESHWAR RELI 1200
960 896 D-103 Sirajuli T.E. Sonitpur LT. BHANDLA KARMAKAR SMT. RADHA MONI KARMAKAR 1100
961 4050 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LT. DEOSAI URANG MANIARO URANG 1100
962 3742 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.BUDHNI GOWALA MATA GOWALA 1100
963 2089 E-064 Gillapukri T.E. Tinsukia LT.MANIK GANJU JUNU GANJU 1200
964 5114 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT ROBIN NAYAK PARBOTI NAYAK 1200
965 332 S-014 Balijan T.E. Golaghat LATE ROBI MIRDHA DIPALI MIRDHA 1100
966 8196 S-144 Kanu T.E. Charaideo LT. KAMAL TANTI MRS. SARASBATI TANTI 1100
967 94 C-101 Sonaicherra T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. MALTI BHOR GANGA PRASAD BHOR 1000
968 6052 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT.PUNENDU KUMAR KAKATI DIPALI KAKATI 1300
969 3105 S-124 Hautley T.E. Golaghat LATE DEBESWAR BHUMIJ BUDH BHUMIJ 1100
970 3447 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. CRISTOFER BAGH SILO BAGH 1100
971 3619 D-020 Borangajuli T.E. Udalguri LT. JISSU DAS TAKRI Mrs. CHANCHALA TAKRI 1100
972 2488 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. ALOMONI HARU MR. HARU RAMPRASAD 1000
973 2048 S-131 Halwating T.E. Sivasagar LT. DHONIRAM MIRDHA LILA MIRDHA 1000
974 1680 N-016 Amsoi T.E. Nagaon LATE BHUBEN TANTI RUPAN TANTI 1200
975 1542 D-069 Nirmala T.E. Sonitpur LT. BILIUM SURIN ASTOMI SURIN 1200
976 4229 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE KALPANA MAJHI BUDHARAM MAJHI 1200
977 5155 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT RAJU KURMI ASSA KURMI 1200
978 765 N-014 Loong Soong T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE RAJEN GOWALA KALPANA GOWALA 1200
979 4958 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT.NONDA KARMAKAR MRS. BINA KARMAKAR 1200
980 3985 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT.BHAGIRATH KARMAKAR BIJLEE KARMAKAR 1100
981 3777 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE KUARO ODEYA BAHALEN AREYA 1100
982 947 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh LT. MINA HABIL BHIMAKANTA MAJHI 1100
983 3739 D-025 Budlapara T.E. Udalguri LATE RAZENDRA NATH BHUYAN MS BINU BHUYAN 1000
984 2282 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE PRADHUMAN LAKHOWA JUNALI LAKHOWA 1200
985 1854 D-052 Kacharigaon T.E. Sonitpur LATE DOWARIKA MUNU KARMAKAR 1200
986 2957 S-094 Doyang T.E. Golaghat PIPA SOWRA DEBARI SAWRA 1000
987 10080 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.SIBANAND KHERWA CHANAHY KHARWAR 1000
988 2784 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. PALACIOUS TIRKEY CHILCILIA TIRKEY 1100
989 2975 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. RAJEN TANTI SULOCHANA TANTI 1100
990 2988 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. ARKHIT TANTI SUKANTI TANTI 1100
991 9705 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT.KIRON-II SUHANI TANTI 1100
992 8101 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. SOMA KOIYAN Mrs. SITALA KOIYA 1100
993 P-10908 E-037 Daisajan T.E. Tinsukia Lt. SUMI BINOD BINOD JAMRI 1000
994 2708 E-192 Umatara T.E. Dibrugarh LT PRAKASH TIRKI MRS ASWRITA TIRKI 1000
995 4011 N-001 Amluckie T.E.(Under A.T.C) Nagaon LATE MINA RUCHI MANOJ RUCHI 1000
996 5706 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT. KAMAL BHUYAN KARI BHUYAN 1100
997 6074 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.SUNITA(SANITA) MONGLU NAYAK 1100
998 5192 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.GOGA ILICHABA MUNDA 1100
999 2026 C-018 Burnie Breas T.E. Hailakandi LATE ANJONA RAJBANSHI JYOTISH RAJBONGSHI 1000
1000 11640 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. RUKNATH TANTI RATNI TANTI 1100
1001 807 S-012 Bahoni T.E. Jorhat LATE AJAY BOSAK ANJU BOSAK 1100
1002 5162 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT SHIKANTO URANG ANI URANG 1200
1003 4130 S-056 Barhat T.E. Charaideo LT. SOBOK NOND HEMO NANDA 1200
1004 1494 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. NOBIN GOWALA RACH GOWALA 1200
1005 1999 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT. SUKRAM KORMAKAR SURUJMANI KARMAKAR 1200
1006 3156 S-010 Attabarie T.E. Sivasagar LATE MINA CHAWRA LOKEY CHAWRA 1200
1007 42093 C-031 Dewan T.E. Cachar LT JAGARNATH MISHRA CHANDA MISHRA 1400
1008 2301 N-008 Jiajuri T.E. Nagaon LATE AKAN TANTI ROHIT TANTI 1200
1009 2304 C-011 Bicrampore T.E. Karimganj LATE RAJKUMAR KARMAKR MANJU KARMAKAR 1100
1010 10684 D-046 Halem T.E. Sonitpur LATE BHASKAR TILESWARI NAYOK 1000
1011 6018 D-046 Halem T.E. Sonitpur LT. MANUAL MARKEY BAHAMUNI MARKEY 1100
1012 1882 E-190 Sreekrishna T.E. Tinsukia LT.BUDDHRAM GORH DEOKI GORH 1200
1013 5322 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE JANKI NAWALSING FULSING GORH 1100
1014 9031 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE BINOD SOMRA DIPALI URANG 1200
1015 7358 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE DURGABATI KANOJIYA RAM LAKHAN KANNOJIYA 1200
1016 2016 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt Rajkeaswar Baraik SUMI BORAIK 1100
1017 2089 D-063 Monmohinipur T.E. Sonitpur Lt Ram Karmaker SUHAGI KARMAKAR 1100
1018 11175 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT. RAJEN BARAIK RABOTI BRAIK 1100
1019 4142 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PLANTIC TIGA BISHOKA TIGGA 1200
1020 6554 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE KRISHNA MUKHIAR RUPA NAYAK MUKHIAR 1100
1021 2242 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. PHILIP ELISABHA ORANG 1300
1022 973 S-018 Banamalie T.E. Sivasagar LT.GHURNU GARH ASHA GORH 1200
1023 4132 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. PONHINDOR KARMAKAR MS HEMODA KARMAKAR 1000
1024 3938 S-196 Murmuria T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT. GITA TANTI ASUNDAR TANTI 1000
1025 2120 E-093 Kenduguri T.E. Dibrugarh LT.ANUSAI FULMONI GARH 1100
1026 54708 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. MAHAVIR MURAH MAYNA MURAH 1000
1027 13820 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. BADAL DAS Mrs. SABITRI DAS 1000
1028 7064 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. NIRMAL REE KANCHON REE 1000
1029 5027 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. GHALTOO PANIKA LOKHI PANIKA 1000
1030 27360 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. MITRA RIKIASON SUKDEB BHUIYA 1000
1031 3195 C-001 Aenekhal T.E. Hailakandi LT.KANAI RABIDAS SHIBANI RABIDAS 1100
1032 2693 D-085 Sessa T.E. Sonitpur Lt. Jagdao Lohar CHUKURAMANI LOHAR 1300
1033 18923 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur LT. MINA BORO UMARAM BORO 1000
1034 2838 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. MONGLI 3 CHABILAL KOLKAMAR 1000
1035 3575 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. HARADHAN KOMAR M/S MIRA KARMAKAR 1000
1036 5882 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. JOGOT ASAMONI PORJA 1100
1037 9074 E-214 Kamakhyabari T.E. Dibrugarh LT. SUKRA MURA DIPANJALI MURA 1100
1038 4269 E-117 Mancotta T.E. Dibrugarh LATE NIRUPA SOBOR RAMU SOBOR 1000
1039 2996 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. BIBHURAM BORAH SRI MOLANI BORAH 1200
1040 777 E-105 Lankashi T.E. Tinsukia LT.TARJEN MAJHI MANI MAJHI 1200
1041 10764 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE MAHESH NAYAK SONTUSHI NAYAK 1000
1042 11295 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. PATIRAM PAIK TARA PAIK 1000
1043 2369 E-037 Daisajan T.E. Tinsukia LATE BIJOY ASSARAM BUDHANI MURA 1300
1044 3292 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE DOMNA ORANG MILI DHANUWAR 1000
1045 1661 E-118 Mankhowa T.E. Tinsukia LT HEMANTI KESHAB BIKRAM KESHAB 1200
1046 2622 S-262 Suffry T.E. Charaideo LATE DAMU MUNDA REKHA MURA 1000
1047 2204 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. SANIKA MUNDA MRS. SARANI MUNDA 1100
1048 1558 S-187 Moheema T.E. Golaghat LT. LOKHIRAM NAGBONGSI PARIA NAGBONGSHI 1100
1049 1725 S-187 Moheema T.E. Golaghat LT.PHUKON MIRDHA BINA MIRDHA 1200
1050 1419 S-190 Makrong T.E Golaghat LT. DUGA BHUMIJ ANJALI BHUMIJ 1200
1051 66 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE MANIK SANMONI GUWALA 1000
1052 148 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE RASHNI BUDHU 1000
1053 119 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE KUSUM GOWALLA SARUDHAN GUWALA 1000
1054 171 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LT. KRISHNA GOWALA BOGI GUWALA 1000
1055 169 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LT. NUNA GOWALLA Mrs MINOTI GUWALA 1100
1056 201 S-191 Monomoy T.E. Jorhat LATE RAM BAWRI SWAPNA BAURI 1100
1057 1080 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE PRABULLY ADAM URANG 1000
1058 1194 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE SOJNA TANTI JECHUA TANTI 1000
1059 1199 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE AUGUSTOO KHALKO JULETHA KHALKHO 1000
1060 945 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE MARKASH MURA SAKTULI MUNDA 1000
1061 1562 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE BISNATH ROJOK SMT. SABITA RAJAK 1000
1062 987 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE BHUKORDHON SAHU SMT. SUSHILA SAHU 1000
1063 1033 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE JIKNIA TANTI RENU TANTI 1100
1064 1459 S-197 Murphulani T.E. Golaghat BARTOLOMY TIGA BERANIKA TIGA 1000
1065 959 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LATE LALBABU TANTI SMTI SASHI TANTI 1000
1066 1537 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PREMI GUWALLA DEWRAM GOWALA 1000
1067 3072 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. BISHNI NAGBANSHI SAJON NAGBANSHI 1000
1068 4080 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. DEBESWOR TANTI SMT. SABITA TANTI 1000
1069 1375 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. BANASU DIP ASHAMONI DEEP 1100
1070 1253 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PROKASHO HARIJON SMT. LINA HARIJAN 1000
1071 950 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. PHUKON PATRO MINOTI PATRO 1100
1072 939 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. BANDHNOO KHARIA MRS PHOOLO KHARIYA 1000
1073 3078 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT. JULUSH JOJOWAR RINA JOJOWAR 1000
1074 1368 S-197 Murphulani T.E. Golaghat MANI RAWTIA SONJABOTY RAWTIA 1200
1075 1468 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.MODON KURMI SMT.MAYA KURMI 1100
1076 1488 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BABUL PATRA SMT.BISOYA PATRO 1100
1077 1502 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.ROMOLA BHUMIJ SANKAR BHUMIJ 1200
1078 4095 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.RAMU KURMI RADHA KURMI 1100
1079 4183 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BIPUL TANTI SMT.MENOKA TANTI 1000
1080 1542 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BOLUSON TANTI ASHAMONI TANTI 1100
1081 3075 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BIJLA JOJOWAR MARIAM JOJOWAR 1100
1082 1515 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.MATIASH KHARIA ANOO KHARIA 1100
1083 4081 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BARIKO BEHERA PODMA BEGERA 1100
1084 3088 S-197 Murphulani T.E. Golaghat LT.BIPUL ORANG ANIMA URANG 1100
1085 3204 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT.KRISHNO CH.GORH BHAGABOTI GARH 1000
1086 1036 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE DHENLAL TULABOTI CHATRI 1000
1087 2425 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE DHURBO Mrs. PANCHAMI TANTI 1000
1088 3008 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SOKTI ANIMA NAYAK 1000
1089 2649 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE PANO Mrs. MONI GUWALA 1000
1090 1757 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE BHUPAL SINGH DEBI RUPA CHETRY 1000
1091 608 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE DALO Mrs. BASHMOTI TANTI 1000
1092 3213 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SUGA JOIMOTI GOWALA 1000
1093 3180 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE RAMESWAR KALINDI MRS. ANU KALINDI 1000
1094 2697 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SOMBARI LAKHESWAR SAHU 1000
1095 2744 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SUREN BHUYAN KAMADINI BHUYAN 1000
1096 2740 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE MONMOHAN TNTI ANJANA TANTI 1000
1097 3549 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE CHANAMONI KONDHA GONESH KANDHA 1000
1098 3273 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE TRIBHUBON KHODAL ASSAMBATI KHADAL 1000
1099 2739 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE LOKHI MAL Mr. AJIT MAL 1000
1100 2610 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE MATHURA TANTI RUPESWAR TANTI 1000
1101 3767 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE FABIOUS MUNDA SMT. BERTHA MUNDA 1000
1102 2967 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE LOBO TANTI Mrs. AMIKA TANTI 1000
1103 3293 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE KRISHNA BAHADUR CHETRI SMT. GOMA CHETRI 1100
1104 6628 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SARUJ GUALA ANITA GUWALA 1000
1105 4973 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE AMORBABOO TANTI Mrs. KODOMI TANTI 1000
1106 2195 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE JOGRABATI TANTI ABHIRAM TANTI 1000
1107 3870 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LATE SUKHLALL CHOWRA HARA CHOWRA 1000
1108 2980 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. KANAYA SET BALJEE NARSA SETBALJI 1100
1109 2676 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. DURGA BAURI PARBATI BOWRI 1100
1110 3169 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. GAKUL BORGOHAIN ARUNA BORGOHAIN 1200
1111 4204 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. POBON MAL MS JASODA MAL 1000
1112 3836 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. RENU PRODHAN SUBOL PRADHAN 1000
1113 3081 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SURESH KHARIA JAMUNA KHARIA 1100
1114 3203 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. KOILASH KHODAL Mrs. JIRA KHODAL 1100
1115 3470 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SANTI NAYAK DONDESWAR NAYAK 1000
1116 3897 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BIREN KHARIA KALPONA KHARIA 1100
1117 3017 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. KISHORE KR. TANTI SARASWATI TANTI 1100
1118 3617 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. RAJKUMAR KUMAR KOMLY KUMARI 1100
1119 6638 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SOPNA GOWALA Mr. RAGHU GOWALA 1000
1120 2655 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. SIBO MAL SMT. ASHA MAL 1000
1121 6688 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BOLORAM TELI JUNAKI TELI 1000
1122 8146 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. MOHAN KHODAL MIRA KHADAL 1000
1123 3921 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT.RUPESWAR MAL DEBONTI MAL 1100
1124 3694 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. BIJOY GORH TARADOI GARH 1100
1125 2804 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. ALOMONI MUNDA I JOIMUKHA MUNDA 1200
1126 6686 C-064 Lubac T.E. Cachar LT PROTAP KOLE SUPTA KOL 1100
1127 4427 C-064 Lubac T.E. Cachar LT SITARAM RAI KALO ROY 1100
1128 14537 C-031 Dewan T.E. Cachar LT KESHOB KAR MAMATA KAR 1000
1129 3369 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LATE BIBISHON MANKI SESABOTI MANKI 1300
1130 4007 L-009 Koilamari T.E. Lakhimpur LR. MOKOR MURMU BHUYAN TANTI 1200
1131 2947 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE.MADHURY PAIK ANIL PAIK 1200
1132 4143 E-019 Bhamun T.E. Dibrugarh LT. BHIM GARH PROMILA MURAH 1100
1133 1375 C-040 COOMBERGRAM T.E. Cachar LT. LILABOTY BHUMIJ Mr. PARAN BHUMIJ 1100
1134 8454 S-247 Heeleakah T.E Jorhat Late Biren Nagbanshi JUNAKI NAGBONSHI 1200
1135 2842 S-121 Hatikhuli T.E. Golaghat LATE AGHNOO MURAHM KUNJA MURA 1100
1136 13835 S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. ANASH ROBIDAS JAG RABIDAS 1200
1137 60042 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT.BASUDEV KHARIA RADHA KHARIA 1000
1138 4609 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-AJIT URANG RINA URANG 1300
1139 3836 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT LAKHIRAM MUNDA DOSOMA MUNDA 1100
1140 9965 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE BERODHI RATI RAJEN RAMPROSAD 1100
1141 8236 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE PUSHPA RATIA MINA BERWA 1300
1142 2792 E-059 Ethelwold Dibrugarh Lt. SANTY PANIKA MADAN PANIKA 1200
1143 9109 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-SOMBARI MURA MR NATH MURA 1300
1144 6631 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. ANTONI ORANG JOYA ORANG 1100
1145 4934 S-124 Hautley T.E. Golaghat SUSILA BHUYAN SHRI DHANI BHUYAN 1100
1146 5234 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT.UMESH SAWRA ANJU SAWRA 1200
1147 3326 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE SUSENA KUJUR ROBERT KUJUR 1200
1148 3045 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE JUGEY II AGASHTINA TANTI 1200
1149 4295 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE PARSURAM PATAR TARA PATAR 1200
1150 4061 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE NILKANTA PATOR MRS BIRCHI PATOR 1200
1151 15073 S-150 Khongea T.E. Sivasagar LATE DOYAL TOPPO SUCHARI TAP 1200
1152 1814 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh LT. POBIN LILA Mrs. MINA MURAH 1100
1153 7181 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.DEBLAL KONWAR RUKACHUNA KONWAR 1200
1154 7839 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. RANJIT TOSSA PUSPA TASA 1200
1155 6725 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo BIRADAS PANIKA DHIANU PANIKA 1200
1156 5683 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo DHONU SING RAJPUT PRABHA SING RAJPUT 1200
1157 3538 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. GUTTI RINA MUNDA 1100
1158 5114 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE AMRITLAL SUSANTI TOPPO 1300
1159 3670 C-097 Sephinjuribheel T.E. Karimganj LT.PANCHOO BALMIK DAS MRS SITA BALMIK DAS 1200
1160 16548 D-038 Dekorai T.E. Sonitpur KOBITA BORAIK Mr MOHAN BORAIK 1100
1161 2037 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT. DEBARI GOWALA Mr JALMAL GOWALA 1100
1162 2060 D-088 Singri T.E. Sonitpur LT. HIRAMAN KURMI Mrs SITA KURMI 1100
1163 7071 C-046 Issabheel T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. NARAYAN BAKTI Mrs. SULCHONA BAKTI 1200
1164 7327 C-046 Issabheel T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT. RAHMAN KHAN MAYMUN NECHA 1200
1165 7867 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE MANJU KUJUR ANTHONY KUJUR 1000
1166 37108 C-031 Dewan T.E. Cachar LT.GABRU SURI RAMBHA SURI 1100
1167 3343 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.3-ASRITA MUNDA LUKASH MUNDA 1200
1168 5839 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT ANIL NAG BISHWASI NAAG 1300
1169 6110 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. PAWAN SAWTAL SUWATI SAWTAL 1200
1170 1838 E-158 Romai T.E. Dibrugarh LT. GURUCHARAN BHUMIJ ETOBARI BHUMIJ 1200
1171 2141 E-158 Romai T.E. Dibrugarh Lt. DEBARU NAIK LOKHI NAIK 1200
1172 3141 E-086 Jamirah T.E. Dibrugarh LATE DOYALO KARMAKAR SHANTI KARMAKAR 1200
1173 5363 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. PATTULI KAMAR BISHNU BHUYAN 1100
1174 5480 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. KALPANA KAMAR NAGESWAR BHUYAN 1100
1175 5474 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. SHANKOR BHUYAN KOSOLYA BHUYAN 1100
1176 7510 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. ANIL KAMAR RADHI KAMAR 1100
1177 4984 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE BURON LANG TOPPO RENUKA LANGTOPPO 1200
1178 5984 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE NURI SONAR MR SUKMAN SONAR 1100
1179 6522 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE MUNU LAKRA FULESWARI EKKA 1100
1180 8708 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE, PHILIP SAWRA BAHAMUNI SAWRA 1000
1181 8148 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE, TIUSE SORA RESMI SORA 1100
1182 7123 E-109 Limbuguri T.E. Tinsukia LATE ANUK DEHRI KIRON NAG 1000
1183 3603 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LATE BIREN KARMAKAR BIRASHMONI KARMAKAR 1100
1184 2023 D-088 Singri T.E. Sonitpur LATE PARMESWAR GOWALA Smt TARA GOWALA 1300
1185 2776 D-088 Singri T.E. Sonitpur LATE MANGOL KARMAKAR Smt MINU KARMAKAR 1100
1186 900351 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE LAKHIPRASAD JHORA SOMARI JHORA 1300
1187 1487 E-006 Azizbagh T.E. Dibrugarh Late Faguni Murah MR ROMESH KHARIA 1200
1188 5663 S-048 Boisahabi T.E. Jorhat LT SANKAR KAYA MONIKA KOYA 1100
1189 16278 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-RAJIB KHODAL BIJOYA GOGOI KHODAL 1400
1190 3926 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-PRADIP URANG ASHISH URANG 1400
1191 3962 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT. BOLORAM NOBIN LILABOTI JOYMONI 1200
1192 7242 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT. BINA RAMESWAR DINU TANTI 1200
1193 7959 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.HARIPADA RIKIASON BANI RIKIASON 1200
1194 4327 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE PHILOMINA BARLA MASIDAS BARLA 1100
1195 5927 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LT.JASINTA TOPNO DANIEL MUNDA 1000
1196 8152 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE KARTICK MURAH SMTI. JITA MURA 1100
1197 2056 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT. SUREN SOMA MRS. DURGI SOMA 1100
1198 3545 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE HABIL KARTIK MRS. TARAMANI CHBAR 1200
1199 370 E-163 Sadasiva T.E. Tinsukia LT. KAYSHALLA RAM SANJIB KUMAR 1300
1200 1865 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE DUMNIK AUGUSTUNI MRS. PYARI DAMANIK 1300
1201 3592 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE RAJEN MAGRETHA MRS. SUMAN MAGRITA 1200
1202 3702 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT. MYCAL HORO MRS. MARRY MIKHEL 1100
1203 8018 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. PANCHU TAMANG MALA TAMANG 1500
1204 7966 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. ULIBAR KUJUR BIRU KUJUR 1200
1205 1510 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE DURJYUDHAN TANTI I SIMA TANTI 1200
1206 T-6876 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. BHRIGU ORANG PREMKUMARI ORANG 1100
1207 15517 E-011 Balijan North Dibrugarh DIPOO DIHINGIA MAMANI DIHINGIYA 1300
1208 1512 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE GOPAL KISAN NANMOTI KISSAN 1200
1209 6059 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. SANKAR KUMAR AGNI KUMAR 1000
1210 4556 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. PANDIT CHABAR AMILA SOBOR 1200
1211 7024 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE KHAGEN SAIKIA REKHA SAIKIA 1500
1212 1330 D-093 Suola T.E. Udalguri LT.SANJOY PRASAD BABITA BORO 1100
1213 T-3178 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE LAZRUSH ANTONEY MRS. DULARY POULUSH 1100
1214 3798 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LT. RABI DACHAMI LAHARA 1100
1215 5153 E-188 Tippuk T.E. Tinsukia RINA SIBLAL SHIBLAL SUDORSON 1100
1216 1727 N-020 Seconee T.E. Nagaon LATE JHABRA GANJOO NIRU GANJU 1300
1217 10809 E-040 DEHING T.E. Tinsukia JUGESH JATABDORA SOKUNTOLA DORA 1100
1218 6379 S-121 Hatikhuli T.E. Golaghat LATE MANGLOO MUNDA Mrs. BINA MURA 1100
1219 11617 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. BIRSHA 5 SAMARY 1200
1220 4023 C-069 Longai T.E.(Under A.T.C) Karimganj LT.RAMNARAYAN RABIDAS JAYANTI RABIDAS 1000
1221 4880 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT.BHAGAT DEBRAJ DEBRAS PUSPA 1100
1222 1238 C-083 Poloi T.E. Cachar LATE BIRAGU REE BHARATI REE 1200
1223 5965 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.SIBCHARAN GOWALLA RANU TONTOBAI 1300
1224 3443 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LATE SONIKA MUNDA SORMILA MUNDA 1300
1225 6436 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT.RINA MAJHI SANIKA MAJHI 1200
1226 7187 E-053 Dirial T.E. Dibrugarh LT.SANKAR GORE GONGA GARH 1200
1227 2891 D-032 Dhendai T.E. Sonitpur LATE DIPON KHERIA PROMILA KHERIA 3900
1228 3090 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE ANJANA TANTI SUNIL TANTI 1100
1229 85 C-085 Rubbania T.E. Karimganj LATE JAYCHAND TANTUBAI JANANI TANTUBAI 2200
1230 12159 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LT.RAJEN TANTI KOLABOTI TANTI 1100
1231 2404 E-050 Dinjan T.E. Tinsukia LT.CHANDMONI (BISHU) Mr.BISU KURMI 1100
1232 3039 E-050 Dinjan T.E. Tinsukia LT.PORESH KARMAKAR Mrs.BINOTI KARMAKAR 1100
1233 1881 S-085 Dessoie T.E. Jorhat Lt.AMOR PATRO JANKI PATRO 1000
1234 3861 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT. SOMA GOSAI Mrs.BUDHESWARI GONDA 1100
1235 3404 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.KAILA MURA KUARI KHUILOO 1100
1236 4511 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.AMIL CHAI SUNITA AMIL 1100
1237 3986 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.PANIRAM KARMAKAR KOLTI MARIUM 1100
1238 2608 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT.DUKHANLALL CHANDOO BINA DHUKANLALL 1100
1239 3433 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.SURESH PANIRAM LOKHIMONI SURESH 1200
1240 2958 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.AKOMONI NAGEN Mr.NOGEN RAMBORON 1200
1241 3914 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LT. SURESH JOHORLALL SUNITA GURESH 1100
1242 3909 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.SUREN PANIRAM DURGI SURESH 1100
1243 7102T E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia Lt.RINA PAIDA BIJEN KISHAN 1000
1244 452 S-135 Jogdwar T.E. Jorhat LATE DABLAL BHUYAN LALPARI BHUYAN 2400
1245 9045 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT.SHARMA NAYOK ANJOLI NAYAK 1300
1246 4170 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE MONSUK BARLA SALMI BARLA 2600
1247 2962 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT SARODA DUSAD SHYAMLAL DUSAD 2000
1248 5814 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE BIPIN NAYAK BHUDBARI NAYAK 2600
1249 14096 E-007 Baghjan T.E. Tinsukia LT. SURESH LOCHMON ROSHNA SUREN 2400
1250 5726 E-007 Baghjan T.E. Tinsukia LT.SUNIL DURBEE(PORJA) SHILA PORJA 40400
1251 8351 S-206 Napuk T.E. Charaideo LT. SANKAR MUNDA MANJU MUNDA 1100
1252 259 S-273 Timonhabi T.E. Charaideo LT. ARJUN MARDI NIRALA MARDI 56000
1253 3068 D-061 Mijikajan T.E. Sonitpur LT.JAOGIT LOHAR Mrs.BIMOLA LOHAR 1200
1254 305 C-007 Baitakhal T.E. Karimganj LT.MONORANJAN BISWAS CHAYA BISWAS 1000
1255 004590 E-188 Tippuk T.E. Tinsukia LATE RENTU BORSHA BINATI RENGTO 1200
1256 1316 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT.MONSA SAHU KASINATH SAHU 1200
1257 477 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT. DEBEN RAI MRS ANITA RAI 1100
1258 191 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT.RUPCHAND TANTI MRS. GITA TANTI 1200
1259 205 S-055 Borbam T.E. Sivasagar LT.MONIRAM DORA DURPODI DORA 1200
1260 2441 E-035 Chotatingrai T.E. Tinsukia LATE MUSHKU PUTLU MALOTI BHUNYA 1300
1261 7634 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE NIMANI PORJA DEBA PORJA 28400
1262 6734 S-206 Napuk T.E. Charaideo LATE SHANKAR MIRDHA MAMANI MRIDDHA 1200
1263 3484 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT. NIRMAL ORANG CHILI ORANG 24100
1264 10756 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE TARA TANTI RAJU TANTI 11600
1265 4584 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LT. SAVARNUSH ORANG MANGLI ORANG 24100
1266 11788 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE ETOWA MUNDA MINA MUNDA 17400
1267 5926 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE JOSHILA BAG TAPAN BAG 12800
1268 10664 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE NAREN KARMAKAR INDIRA KARMAKAR 12800
1269 12364 D-081 Phulbari T.E. Sonitpur LATE BHUBEN NAYAK GURBARI NAYAK 22900
1270 8059 C-044 Hattikhira T.E. Karimganj LATE SHYAMBABU SINGH MRS SARITA SINGH 1300
1271 19220 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.SHANTI PRODHAN BIREN PRODHAN 1100
1272 20299 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.BANJAMIN JAMMA KUJUR 1100
1273 11929 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.SANKAR RAW RASI RAW 1300
1274 19671 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT.DILIP NAYAK MALOTY NAYAK 1100
1275 2532 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. LABA III HIRA TANTI 25400
1276 5696 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. SULEKHA TANTI PARESH TANTI 24000
1277 15273 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE SIBO NAYAK RIKU NAYAK 26200
1278 3372 D-060 Mazbat T.E. Udalguri LATE ALPHOES KURU KELMENSHI KURU 64400
1279 1384 E-096 Khatangpani T.E. Tinsukia LATE MALOTI BORAIK CHUNWUA BARAIK 30800
1280 1537 E-096 Khatangpani T.E. Tinsukia LATE DOMA MURAH FULO MURA 18800
1281 44749 E-164 Samdang T.E. Tinsukia LATE MRINAL BORKAKOTY OLI BARUAH 26000
1282 12578 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LT. MANGRA MUNDA BIRCHI SOMA 68700
1283 10358 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LT. AJAI AZAD SANI SAMASHI 62700
1284 7045-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT. MOINA KURMI MOHESWAR KURMI 1000
1285 5647 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.CHAMPABOTI TOSSA RAJEN TOSSA 1200
1286 6071 E-162 Rupai T.E. Tinsukia LATE AMAS MOHAN BHARTI NAYAK 1200
1287 100426 E-099 Khobong T.E. Tinsukia LATE BUDHUA SUKRA ASHRITA SUKLAL 1100
1288 6634 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. MANA ORANG AROTI ORANG 1200
1289 2085 N-011 KOLIABUR T.E. Nagaon LATE PRADIP GHOSE KUSUM BORAH 1500
1290 6239 E-162 Rupai T.E. Tinsukia LATE AMIT BIKRAM ANITA BIKRAM 1100
1291 7048 S-174 Lakwah T.E. Sivasagar LT. RAISON URANG YATRI URANG 1200
1292 6552 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT SONICHORUWA GORAIT DWITIYA MINA GARAIT 1300
1293 2834 D-103 Sirajuli T.E. Sonitpur LT MINA MUNDA HARI MUNDA 1000
1294 7543 D-039 Dimakuchi T.E. Udalguri LT. DEBANU KURMI RAIMONI KURMI 1200
1295 8655 S-198 Muttrapore T.E. Charaideo LT. MODAN MUNDA MRS. MONESWARI MUNDA 1100
1296 2023 C-094 Ruttonpore T.E. Cachar LATE FULAKUMAR GHATOWAR KAJAL GHATWAR 1000
1297 10955 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE RUPALI RAO AJIT RAO 1000
1298 5082 S-076 Cinnamara T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT.ABHI NAG BHARATI NAG 1100
1299 3105 C-078 Pallorbund T.E. Cachar LT DILIP RIKIASON AROTI RIKIASAN 1100
1300 10313 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.SUBODRA SUIS RAICHING CHAYCH 1000
1301 3384 S-084 Duklingia T.E. Jorhat LT. SONJOY SAWRA HASNI SAWRA 1200
1302 8434 D-029 Corramore T.E. Udalguri LT. 4 ARJOON MUNDA TARUNA MUNDA 1000
1303 5123 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. BHIMA BABULAL MS KAMANI PAHARIA 1200
1304 2904 S-190 Makrong T.E Golaghat LATE. RATNA ORANG JOYTI ORANG 1100
1305 2927 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LT. PATRIK TIGGA MISS CHINILA ORANG 1100
1306 4352 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. SANKAR KARMAKAR AROTI KORMOKAR 1100
1307 3803 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT.SANKAR KEOT Mrs KOLPONA KEOT 1100
1308 3025 E-067 Halmari T.E. Dibrugarh LATE RAJEN RAMESWAR RUPALI RAJEN 1200
1309 3575 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT.LAKHI BHUMIJ JOLLESWARI BHUMIJ 1000
1310 1430 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT.OPEL BHUMIJ MRS.. GOCHAIMANI BHUMIJ 1000
1311 2132 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.ATNASH RITA AUGUSTIN 1200
1312 6360 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. BHOLA ORANG MRS. PINKI ORANG 1000
1313 8307 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.ALOK KARMOKAR ANJANA KARMAKAR 1100
1314 3776 S-124 Hautley T.E. Golaghat JOYRAM BHUYAN LUJURMONI BHUYAN 1100
1315 2575 S-124 Hautley T.E. Golaghat MODHU GOWALLA BACHANTI GOWALA 1200
1316 1566 S-094 Doyang T.E. Golaghat BOIKUNTHO NAYAK ARUNA NAYAK 1300
1317 4648 D-058 Majuli T.E. Udalguri LT KAILA KACHUWA Miss. RUMI KACHUA 1200
1318 459 D-055 Krishna Susaibini T.E. Udalguri LATE. RAKESH MUNDA KUNTI MUNDA 1000
1319 11661 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. CHENIRAM PHULNI KARUA 1200
1320 12139 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. PAUL EKKA Mrs. LILA EKKA 1200
1321 12221 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. JAMES KHALKO SANTINA KHALKO 1000
1322 2822 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT. ALEKSUS BHADRA Mrs. LUCIA BHODRA 1100
1323 5292 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE FULMONY PARJA MR LOBO PROJA 1100
1324 2185 S-098 Dukenhengra T.E. Golaghat Lt. Asha Karmakar DINESWAR KARMAKAR 1100
1325 2812 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE DAWD MUNDA Miss. SUKUWARO MUNDA 1200
1326 2202 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE MARSHEL MUNDA Mrs. CHAMRI MUNDA 1300
1327 2359 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE LILADHAR GUWALA JUBOTI LILADHAR 1200
1328 2412 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE LAKHI PRAJA SHIVA MONI 1200
1329 10219 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LT. LURESH SUKROO LILY LURESH 1200
1330 818 C-027 Craigpark T.E. Karimganj LATE. SOMOR BHUMIJ TARULATA BHUMIJ 1100
1331 2327 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE HIRALAL TANTI KUNTI TANTI 1300
1332 8309 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LT.BIJOY DAYAL JANKI DOYAL 1300
1333 9784 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LT.RAJU BORAH RUBI BORAH 1500
1334 6853 N-018 SAGMOOTEA T.E. Nagaon LATE NILO DURGA MONI SINGH 1100
1335 2667 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE BOIJAL TANTI RUKHO TANTI 1200
1336 9755 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.GAUTAM MOLLICK SARIKA MOLLICK 1000
1337 5397 S-280 Tyroon T.E. Jorhat LATE SAWANA KARMAKAR DURGAMONI KARMAKAR 1300
1338 T-9308 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT.KAMALIBHAR MUNDA HARA MUNDA 1100
1339 T-10832 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. RUNU BAURI BIJAY ORANG 1000
1340 6373 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE JAIGO MUNDA BIBI ANI ORANG 1200
1341 5260 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. MIKHEL KINDOO ANJOLA JOGE KINDO 1200
1342 1181 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LATE INDAL RABIDAS RINA RABIDAS 9000
1343 3073 N-007 Gopalkrishna T.E. Nagaon LATE LAKHESWARI GUWALA BASU GUWALA 1100
1344 3033 E-242 JOONKTOLLEE T.E. Dibrugarh LT.BIRSHA URANG SMT SABITRI URANG 1200
1345 5206 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE GOBIN BAISAGOO RAMESHWARI NAYAK 1300
1346 2786 C-081 Pathemara T.E. Cachar LATE BASU GOAR GITA GOAR 7200
1347 2096 E-058 Durgapur T.E. Dibrugarh LT.CHENACHARUBA MURA BIRACHI MURA 1000
1348 3764 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE. JAGAT DEORI BABITA DEORI 1200
1349 6976 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE SANTI SARO KULDEEP NAYAK 1200
1350 12481 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE SANJOY TANTI MAMONI TANTI 1100
1351 T-12019 D-058 Majuli T.E. Udalguri LATE ASHOK TOSSA KAILASHI BEHERA TOSSA 1000
1352 6256 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT.RAM BARAIK SANTI BARAIK 1100
1353 14756 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT.NIKULASH KANDULANA MARCHA KANDULNA 1100
1354 1030 E-105 Lankashi T.E. Tinsukia LATE HUKUM MURA RANJITA MURA 1100
1355 1561 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.JULIUSH HEMROM ELISABHA HEMROM 1300
1356 1247 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.SIBU TANTI ANJANA TANTI 1300
1357 3791 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE ASIAN SAMUAL SUSENA DOUD 1300
1358 5978 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE SAMBHU SUHILLA BOWRI SATYA BAWRI 1300
1359 3998 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE KAJMIR JULIEUS HANA TOPPO 1300
1360 5056 E-212 Pengaree T.E. Tinsukia LATE SALMI MANNUEL DAUD MOTIOUS 1000
1361 4669 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT.JOHAN DILIP MRS DILIP AROTI 1100
1362 2833 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur LATE MANGRA KARMAKAR EMBEMACHIYA KARMAKAR 1300
1363 5749 S-271 Thowra T.E. Sivasagar LT. HUSSAIN NURUL MRS. CHARIFA BEGUM 1100
1364 001773 S-059 Borkatonee T.E. Golaghat LT DURGA TASHA PARBATI TASSA 1200
1365 11029 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT. BIRBAL PANTANTI MRS.BOBITA PANTANTI 1400
1366 2399 E-009 Bahadur T.E. Tinsukia LT.DIPIKA PANIKA DIPAK PANIKA 1000
1367 2579 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT. ROMESH TANTI SMTI RENU TANTI 1300
1368 2502 S-274 Tingalibam T.E. Charaideo LT. MOHAN MAHANTA KABITA MAHANTA 1100
1369 4113 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh Lt KOLPNA KANTA KARMAKAR 1000
1370 2694 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late GULAPI URANG BIRSA URANG 1200
1371 3277 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late KALITA KARMAKAR AJIT KARMAKAR 1100
1372 3133 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late Mohindar Bauri RUPA BAWRI 1100
1373 8371 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT. NIRAKAR TANTI SARASWATI BARIK 1100
1374 3729 D-095 Tezpur & Gogra T.E. Sonitpur Lt.SEBESTIAN MALAR Ms. MILANI MALAR 1100
1375 2726 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE MAHADEV BARIK SOMARI BARAIK 1300
1376 2610 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE SUKUAROO ORANG MANGRA ORANG 1200
1377 1924 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LT. BUGUL KOIRI LALITA KAIRI 1300
1378 1220 E-107 Lengrai T.E. Dibrugarh LT. SOMA GOWALA Mrs.AMAILA GOWALLA 1100
1379 5685 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LT. BABUL GOSAIT MRS. UMA TANTI GUSAIT 1300
1380 015/054 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT BINESH TANTI Mrs JUSHNA TANTI 13200
1381 222 E-216 Parbatipur T.E. Dibrugarh LATE BIJOY MURA Birsi Murah 24800
1382 5602 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. KRISHNA MURA RINA MURA 1000
1383 1107 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LATE HARI DAS SUKUMARI DAS 1400
1384 7784 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LATE MONIRAM GARH SMTI. LILA GORH 1200
1385 4990 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.PIRTU GOUR SITALMONI GOUR 1100
1386 3995 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. AKONI TURI LAXMAN TURI 1100
1387 12010 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE SUSHMA TELENGA ASHMAN TELENGA 1100
1388 6570 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LATE DURGACHARAN SONIARO BULBULI JAGDISH 1200
1389 8864 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.SHISHUBABU REE BINATA REE 1200
1390 2917 E-242 JOONKTOLLEE T.E. Dibrugarh LT.BUDHARAM ORANG SMT LELAWATI ORANG 1300
1391 P0012062 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LATE SHIV CHARAN SAMASHII ANITA CHARON 1200
1392 5723 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT. SUJIT NAIK SMT. ANJOLI NAIK 1100
1393 56171 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. SUBHASH DUBEY MAYNA DUBE 1100
1394 6083 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT.CHAHRAI BHUYAN MINA BHUYAN 1200
1395 4506 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT. BIR MAL GANGGAMANI MAL 1200
1396 1583 S-283 Woka T.E. Golaghat NIMAI NAYAK CHAMPA NAYAK 1300
1397 2267 S-283 Woka T.E. Golaghat PABAN TONGLA BOBITA TANTI 1100
1398 2751 S-107 Ghillidary T.E. Golaghat Late Anil Karmakar LAKHI KARMAKAR 1200
1399 3654 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE 2 JITEN GORH MARIYAM GOUR 1200
1400 31440 E-164 Samdang T.E. Tinsukia LATE KAMAL GOGOI RUPA GOGOI 1500
1401 2868 E-180 Teloijan T.E. Dibrugarh LATE PATRIK GURIA BINA GURIA 1100
1402 2717 C-001 Aenekhal T.E. Hailakandi LT.KANAI RABIDAS CHAMPA RABIDAS 2400
1403 4091 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. GORIBO HORPAL JUBOTI HORPAL 1200
1404 4622 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LT. BHIM-III SUKURDAY SAGAR 1200
1405 8407 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.GANDHI PANIKA KALPANA PANIKA 3600
1406 4878 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT.BOBITA TOSSA RAJESH TUNA 1100
1407 9922 S-058 Borjan T.E. Golaghat LT MINU TANTI CHURECH TANTI 1100
1408 1996 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE MOHABIR RAJPUT GITA KARMOKAR 1000
1409 6457 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. FULCHAND ORANG BIRSHI ORANG 2400
1410 297 D-003 Ambica T.E. Udalguri LT.RAYMOHAN TAPPA SUMITRA TAPPA 1300
1411 9262 E-047 Digulturrung T.E. Tinsukia LATE RAJEN RANJIT PROMILA RAJEN 1100
1412 3545 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE BHIMSEN NAG BALAMADINA NAG 2400
1413 1393 E-173 SEWPUR T.E. Tinsukia LATE AMAN NIRODA` RUKMANI NAYAK 1200
1414 5520 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LATE JALENDAR SUNDI MOINAMOTI SUNDI 28400
1415 4371 S-093 Dolaguri T.E. Golaghat LATE DIPAK GORH RUPA GARH 1200
1416 6282 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT.KISHOR TANTI ANTARA TANTI 2400
1417 2606 C-030 Derby T.E. Cachar LATE SUBHADRA MALA CHOT MALA 1200
1418 P0010511 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LATE PATRAS NUASH PROMILA PATRAS 1100
1419 2569 D-054 Kopati T.E. Darrang LATE SAKHI MUNDA BIKRAM MUNDA 1200
1420 7918 E-039 Deamolie T.E. Tinsukia LATE NATHO LALO SHANTI DUBRAJ 1200
1421 2155 C-081 Pathemara T.E. Cachar LATE CHURA BHAKTA JOYAMANTI BHAKTA 2400
1422 7131 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE SUBHASH CHANDRA TANTI RABINA RAO 2200
1423 2353 S-085 Dessoie T.E. Jorhat LT. BORJO SOBOR SURMILA SOBOR 1100
1424 1935 S-085 Dessoie T.E. Jorhat Lt.FULKUMARI MUNDA BINSAI MUNDA 1000
1425 1387 S-085 Dessoie T.E. Jorhat Lt.LABO SABOR SUCHILLA SOBOR 1000
1426 8 C-122 HATTICHERRA TEA FACTORY Cachar LT. GAUTAM SUKLOBOIDYA GITA SUKLABAIDYA 2200
1427 10580 D-071 Nonaipara T.E. Udalguri LATE AMAR SONA FULMOTI SONA 2000
1428 7420 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE BAIJU MUNDA DUMNI MUNDA 2200
1429 2557 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LATE DUKHLAL BHOKTA LILAWATI BHAKTA 22800
1430 5421 L-011 SEAJULI T.E. Lakhimpur LATE GOBINDA KARMAKAR SUKUWAR KARMAKAR 18500
1431 8282 E-007 Baghjan T.E. Tinsukia LT.RAGHUNATH PURAN BANITA NAYAK 2400
1432 15806 S-206 Napuk T.E. Charaideo LATE RAJIB CHASA MAJONI TASSA 1000
1433 2466 S-206 Napuk T.E. Charaideo LT. ANGOD TATI SATYABOTI TATI 1100
1434 14057 C-031 Dewan T.E. Cachar LT KANKAN TANTI RENU TANTI 1100
1435 14064 C-031 Dewan T.E. Cachar LT ARUN KAR BALIKA KAR 1100
1436 8324 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LT. BINITA ORANG SUKRA ORANG 1000
1437 T-9835 D-056 Lamabari T.E. Udalguri LATE MANTOO NIRALA TANTI 1000
1438 1910 E-009 Bahadur T.E. Tinsukia LT. MALOTI SUBRAN SUBRAN GUWALA 1100
1439 1798 E-009 Bahadur T.E. Tinsukia LATE UMAL MORAN PHUTI MORAN 1000
1440 1848 S-258 Soraipani T.E. Jorhat LT. GONESH BORAIK MANJU BARAIK 1100
1441 6025 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. RANJIT PRAJA HARACHA PRAJA 1000
1442 5347 S-030 Behora T.E. Golaghat LATE AMILA TANTI MR. CHIKACHAN TANTI 1100
1443 7344 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. ROHIT 2 Smti. SARUJ MONI NAYAK 1000
1444 6611-B S-156 Koomtai T.E. Golaghat LT.SOHORI GONJOO SRI CHOETHI GONJOO 1100
1445 3576 S-032 Behubor T.E. Sivasagar LT. SAMI TOPNO Mr. BIRACHA TAPNO 1100
1446 17211 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-SHERSING GHATWAR RUKMONI GHATOWAR 1000
1447 100/576 S-188 Mohokutie T.E. Sivasagar LT. DEBPROKASH PUNIYA Mrs . DULALI PUNIYA 1100
1448 511 S-192 Maskara T.E. Sivasagar LATE JEET BHUMIJ MAMONI BHUMIJ 1100
1449 5861 D-029 Corramore T.E. Udalguri LATE LALITA DAHANGA MANSU DAHANGA 1100
1450 3877 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.MARIUSH CHICK PRIYANKA CHICK 1100
1451 4023 S-053 Borahi T.E. Charaideo LT. SATYANARAYAN NAPIT RINA HAJAM 1300
1452 6928 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.JATARU ORANG PURNIMA ORANG 1300
1453 3496 S-094 Doyang T.E. Golaghat AMIR TONGLA PRATIMA TONGLA 1100
1454 9237 E-048 Dikom T.E. Dibrugarh LATE WILLIAM BAGE MRS. SUNITA WILLAM 1100
1455 54802 C-031 Dewan T.E. Cachar LT TUFANI KAIRI ADESHARI KOIRI 1200
1456 3543 S-146 Katonibari T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE SUNARAM GUWALLA MS SHASHIKA GOWALLA 1200
1457 7168 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. BIMAL TANTI CHANDRA TANTI 1000
1458 4930 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT RAMNATH RABIDAS Mrs RANGMONI RABIDAS 1000
1459 7523 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. MONGROO BHUMIJ Mrs SUMITRA BHUMIJ 1000
1460 1037 E-070 Hapjan Purbat T.E. Dibrugarh KASSAILA KONDA DABAR CHAND KANDA 1100
1461 6576 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. AHALADI PATOR Mr BUDHU PATOR 1000
1462 1348 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT. SOMRA ORANG MINA URANG 1000
1463 1301 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LATE PRAKASH NOYA TARABOTI NOYA 1000
1464 3074 E-022 Bijlibari T.E. Dibrugarh LT. KRISHNA KUMARI TELI MR BOLORAM TELI 1200
1465 8865 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.MOHAN SAWTAL BHARATI SHAOTAL 1100
1466 3171 E-169 Sealkotee T.E. Dibrugarh LT. DIPOK HASDA MRA MIRA HASDA 1100
1467 0672 S-310 Moabund T.E. Jorhat LT. ROBIA TELLY SOROSWATI TELLY 1100
1468 10929 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LT. SONIAROO NANKOO SANIKA DHONSAI 1200
1469 2353 D-058 Majuli T.E. Udalguri LT. HADDI MONTRA RADHA MONTHRAA 1300
1470 2934 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. ANIMA RAMKUMAR RAMKUMAR DURGA 1200
1471 793 E-006 Azizbagh T.E. Dibrugarh LT. BIKRAM MURAH TILESWARY MURAH 1000
1472 4741 C-097 Sephinjuribheel T.E. Karimganj LT. RANJIT BAURI MRS SABITRI BAURI 1100
1473 6271 S-076 Cinnamara T.E.(Under A.T.C) Jorhat LT.SUNU BAWRI DIPALI BAURI 1100
1474 1989 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LATE MANUJ KARMAKAR MRS KALACHAMANI KARMAKAR 1100
1475 1416 E-197 Baughpara T.E. Dibrugarh LATE ROTON TANTI CHANDA TANTI 1300
1476 4554 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. DAUD MIRSUL SONIKA SOOMI 1100
1477 4922 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. DILIP SOMARY Mr BIGOL DILIP 1000
1478 3055 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. SONIKA JIRGOO THURU RUPAN 1000
1479 1981 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. MARCHAI SALMI KAZRU SILASH 1100
1480 4283 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. RISHASON GORH BODHUA BIRSHI 1200
1481 4801 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. ELIASH NIROL ETTUA MONIKA 1100
1482 1994 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LATE RAM PROBESH RAMPROBAR MALOTY 1000
1483 4845 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT. DAWD LODHIA ALBERTIN DAN 1000
1484 4586 E-087 Jutlibari T.E. Dibrugarh LT.LOKEY MOTAI SUKURMONI MOTAI 1100
1485 T-5678 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. SANDAI SUREN MR. . SUREN TIKMO . . 1000
1486 4707 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LT. SANJOY SUNDIA MRS. . ANJANA SANJOY 1000
1487 6007 E-048 Dikom T.E. Dibrugarh LT. NIRODA KHOGEN KHOGEN GOWALA 1200
1488 2003 E-056 Duamara T.E. Tinsukia LT. BOMBAHADUR KULBAHADUR TIKAMAYA CHETRI 1000
1489 2979 E-056 Duamara T.E. Tinsukia LT. SUKRAM SUKROO Mrs. SORITA SUKHROO 1100
1490 2085 E-056 Duamara T.E. Tinsukia LT. SUKRAM BIRSHA MS BUDHNI ETOWA 1000
1491 7413 S-201 Nahorhabi T.E. Sivasagar LT. PIUSH MUNDA ELISHA MUNDA 1100
1492 2232 D-097 Tongani T.E. Darrang LATE JOGEN BARO CHAMPA BARO 1000
1493 1953 D-097 Tongani T.E. Darrang LATE MINA ORANG AJAY ORANG 1100
1494 5923 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LATE ROMESH KARMAKAR GONGAMONI KARMAKAR 1300
1495 6304 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. GODON NAHEKIA GULAPI NAHEKIA 1200
1496 2122 E-056 Duamara T.E. Tinsukia LT. DILABOR MEGHLALL MS RAIMONI RAKHAL 1100
1497 1717 E-056 Duamara T.E. Tinsukia LT. RAMNATH HIRANA Mrs. CHANDRAMONI SUNO R.T.I 1100
1498 3263 L-003 Cinnatolia T.E. Lakhimpur LATE JULON URANG MOHARAMANI URANG 1300
1499 1595 S-169 Lakmijan T.E. Sivasagar LT. RULMALA TANTI JAGDIS TATI 1000
1500 11165 S-266 Sycotta T.E.(Under A.T.C) Jorhat LATE. CHUKRA KAL DEBARI KAL 1000
1501 3015 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. SELBESTAR KUJUR Mrs ANTACIA KUJUR 1200
1502 2358 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. ABHINAS TANTI Mrs SRIMOTI TANTI 1100
1503 9569 E-186 Tingkhong T.E. Dibrugarh LT. DEWNISH EKKA KIRON EKKA 1100
1504 052/082 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT RAMEL MUNDA Mrs. CICILIA MUNDA 1300
1505 23723 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. RAMSAI TAPPO SOKILA TAPPO 1000
1506 21958 S-279 Towkok T.E. Charaideo LT. THOMAS HASDA KUWARI HASDA 1100
1507 3789 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE CHUKIRAM BHUMIJ ANURADHA BHUMIJ 1300
1508 3826 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE KISUN MAHALI RITA MAHALI 1300
1509 3193 D-085 Sessa T.E. Sonitpur LT. SHYAM LOHAR Junita Lohar 1300
1510 7842 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.DIPAK REE RUP REE 1200
1511 5157 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.OMPRAKASH RAY MANJU RAY 1500
1512 10671 S-063 Borsillah T.E. Sivasagar LT.JUGEN BAURI SABITRI BAURI 1100
1513 11612 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT FAGU MUNDA FULMANI MUNDA 1300
1514 1363 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE BASMOTI TANTI KANU TANTI 1300
1515 1653 N-003 Burrapahar T.E. Nagaon LATE BALURAM KISHAN PARMILA KISHAN 1100
1516 55026 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. GOPAL SUKLABAIDYA USHA SUKLABAIDYA 1100
1517 017/061 S-095 Doomurdullung T.E. Sivasagar LT BIREN MOLIK MRS. JAYANTI NAYAK 1300
1518 2992 S-121 Hatikhuli T.E. Golaghat RAJIB TANTI NIRUPA TANTI 1100
1519 2867 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT JALPARI MUNDA JOYPAL BHENGRA 1000
1520 3050 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. SURESH KARMAKAR Mrs BIRANG KARMAKAR 1000
1521 1289 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT. SUKRA BEDIA Mrs. MIDULA BEDIA 1200
1522 1186 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT. LABA KARMAKAR MALA KARMAKAR 1100
1523 1482 E-017 Beheating T.E. Dibrugarh LT. ROMESH NOYA MRS.. LALITA NAJAPUJ 1000
1524 3404 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT. KIRON JUGEN KAUSHILA KIRAN 1100
1525 2168 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.BINOD SOHRAI SONA SOHORAI 1200
1526 1346 E-096 Khatangpani T.E. Tinsukia LATE MIKHEL HOW BARENIKA HAU 1200
1527 4673 L-004 Dejoo T.E. Lakhimpur LT. MANUAL SANDIGURIA SMT.SARIKA SANDIGURIA 1200
1528 2230 E-136 Namsang T.E. Dibrugarh LT. HEMANTI TANTI MR BHAJO TANTI 1300
1529 3631 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.ALISHA ELARUSH THIRIUSH ELARUSH 1100
1530 512 D-019 Borchola T.E. Sonitpur LATE JUGAL MAHALI MRS. ANJALI MAHALI 1200
1531 474 D-019 Borchola T.E. Sonitpur LATE LUCAS BARLA MRS. MERI BARLA 1200
1532 2729 E-032 Chandmari T.E. Tinsukia LATE SULEMON SUNA JOSNA SONA 1100
1533 15157 E-134 Namdang T.E. Tinsukia LATE SUKRU SUKRAM BISNU MUNDA 1100
1534 2319 D-097 Tongani T.E. Darrang LATE LILU BARAIK RITA BARAIK 1000
1535 1316 S-242 Salkathoni T.E. Charaideo LT.SANGAMONI TANTABAI PRAMA TONTOBAI 1200
1536 T-11489 D-058 Majuli T.E. Udalguri LATE BABUL TANTI PREMANI TANTI 1000
1537 7982 E-140 Nokhroy T.E. Tinsukia LT SUKHILA SURESH SURESH SUKHU 1100
1538 3179 C-021 Chandyghat T.E. Cachar LATE. BIMAL TANTI SUJITA TANTI 1100
1539 995 S-072 Chenijan T.E. Jorhat LT.AJIT NAYAK MRS. AJITA NAYAK 1200
1540 9602 N-017 Nonoi T.E. Nagaon LT.UMA PAHARIYA NANDA PAHARIYA 1100
1541 0728 S-299 Hanumanbag T.E. Sivasagar LATE TAPAN GOGOI Mrs. MAKHANI GOGOI 1200
1542 6327 D-040 Dufflaghur T.E. Sonitpur LT.HILDIUSH ORANG BERONIKA LAKRA 1200
1543 6300 D-074 Nya-gogra T.E. Sonitpur LT SANAK TANTI SHANTI TARIA 1100
1544 1334 C-112 West Jallinga T.E. Cachar LT. ASIM KUMAR DAS CHOUDHURY TUKU DAS CHOUDHURY 1400
1545 5649 S-280 Tyroon T.E. Jorhat LATE JAGAT SAIKIA DIBYAJYOTI GOGOI SAIKIA 3000
1546 5673 S-280 Tyroon T.E. Jorhat LT. TOBLIK AHMED MOSPHIKA BEGUM 1300
1547 6633 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE PODMO SOBOR ANJONA SOBOR 1200
1548 6385 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. JITEN MUNDA UMA MUNDA 1100
1549 6709 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. UPEN TIRKEY HELANA TOPNA KISHAN 1100
1550 1616 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT. NOAS -III KARMILA III 1100
1551 T-7787 E-172 Sessa T.E. Dibrugarh LT. DIPAK KISHAN SMT. LOKHIMONI KISHAN 1000
1552 10211 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE SUJIT DIGAL JILI DIGAL 1300
1553 2576 E-242 JOONKTOLLEE T.E. Dibrugarh LT BOLORAM BAWRI SMT SUSHILA BAURI 1200
1554 3578 S-096 Dooria T.E. Golaghat LATE.NUMA SABOR NIRMAL SABOR 1200
1555 710 E-105 Lankashi T.E. Tinsukia LATE BRINDABOTI MURA PRODIP MURA 1300
1556 1601 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.BHARAT II LILA TANTI 1200
1557 6431 E-016 Beesakopie T.E. Tinsukia LATE KARTIK LAHKAR TULU LAHKAR 1500
1558 3736 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri LATE RUPALI SASNI BARUN SASNI 1100
1559 3152 S-262 Suffry T.E. Charaideo LT. RAMNATH GORH GONGA MONI GORH 1500
1560 11271 E-016 Beesakopie T.E. Tinsukia LT AROTI GOBIND DEBANAND KARMAKAR 1200
1561 1766 D-065 Namgaon T.E. Sonitpur LATE SANTI ROWTIA BILKAN RAWTIA 1200
1562 6045 S-144 Kanu T.E. Charaideo LATE RAM MAHALI AROTY MAHALY 1100
1563 1471 C-075 Martycherra T.E. Cachar LT MAHADEB TELI MONI TELI 1100
1564 8921 E-146 Panitola T.E. Tinsukia LATE PROMUD GOGOI KALPANA GOGOI 1300
1565 2478 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LATE BISWAJIT SONA Mrs. DEEPA TANTI SONA 1300
1566 5077 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LATE LADURAM RAJPUT JOYMONI RAJPUT 1200
1567 1275 S-220 Radhabari T.E. Golaghat LT MINA TURI UMESH TURI 1200
1568 4352 S-124 Hautley T.E. Golaghat LATE TINKU TANTI NITU TANTI 1000
1569 4969 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LATE BABITA NAYAK MANTO TANTI 1100
1570 1631 C-112 West Jallinga T.E. Cachar LT. RAVI RIKIASON REKHA RIKIASON 1100
1571 8642 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LATE JUWALLA MUNDA LAKHI MUNDA 1100
1572 17 S-503 BHAWANIPUR TEA CO. PVT. LTD. Charaideo LT. AMULYA SAIKIA USHA SAIKIA 1000
1573 2193 D-047 Harchurrah T.E. Sonitpur LATE MUNGI GOWALA PARTICK GOWALA 1300
1574 15391 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE BIKRAM TOSA NIRMALA SABAR 1100
1575 14018 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.BIKASH GOALA SABITRA GOALA 37200
1576 3276 D-014 Bettybari T.E. Udalguri LT.AMRUSH RINA CHURIN 1100
1577 5182 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT.PATRAS II MARIJAM BILUNG 1200
1578 966 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT. CHINTAMONI KHEROAR TILSANKAR KHEROAR 1100
1579 010/130 S-151 Khoomtai T.E. Sivasagar LT. SOMBHU TOCHA Mrs. SARASWATI TOCHA 5200
1580 7000 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. NIREN SINGHA MINATI SINGHA 1000
1581 4254 E-011 Balijan North Dibrugarh LT. SUKHRAM TELLY MRS PURNIMA TANTI 1300
1582 2935 D-079 Paneery T.E. Udalguri LT. BUDHUWA TOPNO ASRIT TOPNO 1300
1583 666 C-035 Doloogram T.E. Cachar LT.AMARSINGH REE ASHOKA REE 1100
1584 5484 D-059 Majulighur T.E. Sonitpur LT.BHAROTI PANTANTI NAKUL PANATANTI 1200
1585 1482 S-073 Cheraideoparbat T.E. Sivasagar LT.NAKUL LOHAR MANJU LOHAR 1000
1586 T-10408 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. FULLO ORANG ARJUN ORANG 1000
1587 17648 E-152 Pawai T.E. Tinsukia LATE RAMSINGH GHATOWAR LAKHI MONI GHATWAL 1200
1588 1982 D-097 Tongani T.E. Darrang LATE ARUN BARAIK DUNDI BARAIK 1000
1589 1993 D-097 Tongani T.E. Darrang LT. SHUKARA KHERIYA ANITA KHERIYA 1000
1590 3100 C-099 Silcoorie T.E. Cachar LT RACHAYA BHOR GAURI BHAR 1000
1591 7660 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT. JAYANTA PROJA RUMI PROJA 1000
1592 867 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE SUKAN MOLLICK JEUTI MALLIK 1100
1593 5835 S-053 Borahi T.E. Charaideo LT. SARBESWAR GOWALA PURNIMA GOWALA 1200
1594 6486 S-144 Kanu T.E. Charaideo LT. NATHNEL HASDA ALMA HASDA 1200
1595 1627 C-018 Burnie Breas T.E. Hailakandi LATE RAJKUMAR I GITA REE 1100
1596 4103 S-136 Jamuguri T.E. Golaghat LATE BIJOY TANTI UMA TANTI 1300
1597 4639 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. KUKHOO REE MRS SHEFALI REE 1000
1598 3939 S-124 Hautley T.E. Golaghat LT. RAMNATH BHUYAN MILANI BHUYAN 1000
1599 2951 S-094 Doyang T.E. Golaghat MANGRA MURA REJINA BHENGRA 1200
1600 2310 E-182 Teen Ali T.E. Dibrugarh LT. SURESH SAWTAL DURGESWARI SAWTAL 1100
1601 444 D-055 Krishna Susaibini T.E. Udalguri LATE.KRISHNA BARAIK RIMA BARAIK 1000
1602 5860 E-040 DEHING T.E. Tinsukia LATE ALOKHA SONA NAGINA SONA 1200
1603 1885 C-106 Subong T.E. Cachar LATE DEWANTI KURMI JAGESWAR KURMI 1100
1604 4639 D-036 Dhunseri T.E. Udalguri BHAWANA KASUWA MARCHA BHENGRA 1000
1605 3692 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE SUKHU-3 SUMITRA MUNDA 1000
1606 5531 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. N. GOWALA RUKMONI GOWALA 1200
1607 4061 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE BISHNU KHARIA RINA KHARIYA 1100
1608 2135 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.SIRIL BENEDIK BERTHA CIRIL 1200
1609 3233 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LATE MIRA BHOLA JUGESWAR DUBRAJ 1100
1610 9148 E-045 Dhoedaam T.E. Tinsukia LATE.MEENA LOXMON MONOJ ETOWA 1200
1611 8003 E-045 Dhoedaam T.E. Tinsukia LATE.TARUN TARANI CHELINA KUMAR 1300
1612 4189 S-062 Borsapori T.E. Golaghat LT.BADAL CHAWTAL SUKURMONI SAWTAL 1200
1613 2190 E-044 Dhelakhat T.E. Tinsukia LATE PANMOTI TOMSON NANDESHWAR KOND 1300
1614 557 D-019 Borchola T.E. Sonitpur LT. SONTOSH DAS RITA DAS 1300
1615 781 E-006 Azizbagh T.E. Dibrugarh LT. LOKHIMONI GARH Mr. MAJINDAR GAUR 1000
1616 6829 L-001 Ananda T.E. Lakhimpur LT. SOMARI MUNDA MUNU MUNDA 1200
1617 303 D-003 Ambica T.E. Udalguri LT.MUHIRAM SARANIA Mrs. TARULATA DEKA 1400
1618 655 E-165 Sankar T.E.. Tinsukia LT. BIBHUTI Mrs IRU BALA DAS 1000
1619 56070 C-031 Dewan T.E. Cachar LT. MELA MIRDHA MITHAI MERDHA 1100
1620 1528 E-092 Korangani T.E. Dibrugarh SUKRA MURAH BAGI MURA 1400
1621 6674 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. MOHAN CHANDRA DAS POKHILA DAS 1000
1622 4048 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE GITA GARH BINOD GARH 1100
1623 8678 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.MAHESH MOLLICK DIPANA MALLIK 1100
1624 738 E-241 Diksam T.E. Dibrugarh LT.KESHAB KONCH AMIYA KONCH 1100
1625 1463 C-100 Singlacherra T.E. Karimganj LT. DHARAMDEO VERMA SAKUNTALA VERMA 1000
1626 204 S-368 NAGAHAT T.E. Charaideo UDIT GOHAIN KALPANA GOHAIN 1500
1627 1326 C-109 Urrunabund T.E. Cachar LT RAJKISHORE RABIDAS EAKADASI RABIDAS 7200
1628 7 S-317 Manjushree T.E. Charaideo LT. KULA DHAR GOGOI LILABATI GOGOI 1000
1629 T-7612 E-172 Sessa T.E. Dibrugarh LT. MONUJ LOHAR SMT. ASTOMI LOHAR 1000
1630 9651 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE MOHAN MAHALI RASHMI MAHALI 1100
1631 276 E-216 Parbatipur T.E. Dibrugarh LATE BIJOY KAMAL DUTTA JURI DUTTA 1300
1632 8535 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE MAGHNATH MALLIK SONTUSHI MOLLIK 1300
1633 6182 E-207 Hatimara T.E. Tinsukia LT.BASONTI PANIKA Mr KANTA PANIKA 1000
1634 3761 L-012 Silanibari T.E. Lakhimpur LT. BIJOY GORH DAMAYANTI GARH 1200
1635 2130 S-206 Napuk T.E. Charaideo LT.GUSTHO KUMAR RATHRO KUMAR 1200
1636 2029 E-143 Ouphulia T.E. Dibrugarh LATE.GUNOBA LAHAR RUPI LAHAR 1200
1637 5069 E-143 Ouphulia T.E. Dibrugarh LATE.AJOY MAHALI NIRAMA MAHALI 1200
1638 5441 E-143 Ouphulia T.E. Dibrugarh LATE ASHARAM PAHARIA FUL PAREJA 1100
1639 8517 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT.SABITRI TELI AMAR TELI 1200
1640 8619 E-082 Itakhooli T.E. Tinsukia LATE JALO MUNDA LAIMONI MUNDA 1100
1641 3976 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT. BOKEYA MUNDA JINGGI MUNDA 1200
1642 2241 D-096 Tinkharia T.E. Sonitpur LT.NIRAL II ALANI JOJOWAR 1200
1643 12562 S-226 Rajmai T.E. Sivasagar LT.DILDAS PANIKA BOBITA PANIKA 1000
1644 8651 C-019 Burtoll T.E. Cachar LT. RAJAKANI MIRDHA SHILTU MIRDHA 1100
1645 4552 E-011 Balijan North Dibrugarh LT-BHATAR MAJHI BHAROTI MAJHI 1300
1646 2887 D-088 Singri T.E. Sonitpur Late RAJKUMAR BAURI ANITA BAURI 1100
1647 2081 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT.JOSPINA KISHAN SOMARU KISHAN 1300
1648 13069 E-015 Bazaloni T.E. Tinsukia LT. SAGOO GORH INIMA GORH 1300
1649 7109 D-030 Dhekiajuli T.E. Sonitpur LT. PRADIP GORAIT ALAKA GARAIK 1000
1650 2467 D-085 Sessa T.E. Sonitpur Lt. MILU TANTI MONESHWARI PANTATI 1300
1651 3347 D-085 Sessa T.E. Sonitpur Lt. Mangal Lohar SOMARI LOHAR 1200
1652 2218 C-081 Pathemara T.E. Cachar LATE SATYABOTY BARAIK NARESH BARAIK 1100
1653 4810 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LATE MAKARIOUSH ABHAI KUJUR 1300
1654 5715 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.FULMONI KALANDI GURUWA KALANDI 1000
1655 5980 L-006 HARMUTTY T.E. Lakhimpur LT.HANUK SURIN RENU SURIN 1000
1656 3431 D-004 Attareekhat T.E. Udalguri LT PRAKASH ORANG MAHESWARI ORANG 1300
1657 5173 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE PORMESWAR RAJPUT PROTIMA RAJPUT 1100
1658 3064 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.THADIUSH KHUDI CHINAKI THADIUSH 1200
1659 2140 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.ASIN DANEL MAYNA ASIN 1200
1660 1907 D-097 Tongani T.E. Darrang LT.NILMONI MAZI SUKROO MAZI 1000
1661 7142 E-116 Maijan T.E. Dibrugarh LT. NIROLA NAIK ARUN NAIK 1000
1662 5468 D-001 Addabarie T.E. Sonitpur LATE FAGUNI LAKRA DELFINUSH LAKRA 1300
1663 6201 S-149 Kharikatia T.E. Jorhat LT. PREM TANTI GAYOTRI TANTI 1100
1664 6395 S-245 Sangsua Jorhat LATE TANURAM TURI ANIMA TURI 1100
1665 6410 S-245 Sangsua Jorhat LATE BIREN MAJHI PROMILA MAJHI 1100
1666 4982 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LATE DINESH TANTI BASANTI TANTI 1200
1667 4225 S-126 Hingrijan T.E. Sivasagar LT. LOKHESWAR SABAR MONIKA SABAR 1200
1668 3133 D-078 Panbari T.E. Sonitpur LT.JUGESWAR MAHABIR BIJALI MAHABIR 1100
1669 4041 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LT.MONTU (BARU) MRS PATOLI TANTI 1100
1670 2736 D-023 Boroi T.E. Sonitpur LATE SANIYA KONDH DIPTI KAN 1200
1671 4884 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LATE MOTI KISSAN INDRA KISSAN 1100
1672 10077 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT.MONOO MUNDA BIGNATH MUNDA 1100
1673 13325 D-009 Bargang T.E. Sonitpur LT.PANO MUNDA BIRSHA MUNDA 1000
1674 2369 C-013 Binnakandhy T.E. Cachar LT.SHIBANI SINGH DURGA SINGH 9900
1675 8323 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.SATRUGHANA TASSA LAKHI TOSSA 1200
1676 6560 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.GITA KERKETA JIBAN KERKETA 1300
1677 8322 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.MACHANATH MUNDA GITA MUNDA 1100
1678 8665 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.SUNDARLAL GHANDHARBA SANTOSHI GANDHARBA 1200
1679 7114 N-019 Salonah T.E. Nagaon LT.KELMAN BODRA BRINDA KORMAKAR 1300
1680 5682 E-146 Panitola T.E. Tinsukia BIDYADHAR BORUAH RENUKA GOHAIN BARUAH 1500
1681 5170 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. GOLAP ROUTIA DURPOTY RAUTIA 1100
1682 5395 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. SUMIT GORH ANU GORH 1100
1683 5279 E-018 Betjan T.E. Tinsukia LT. PETOO KARMAKAR SABITRI BULOO KARMAKAR 1200
1684 4623 E-094 Keyhung T.E. Tinsukia LT. BIREN CHETIA MS DIPAMONI CHETIA 1000
1685 4488 E-077 Hillika T.E. Tinsukia LATE BANDHNA FAGOO MANGRI FAGOO 1200
1686 7171 E-172 Sessa T.E. Dibrugarh LT. JUGEN GOWALA SMT. ANJALI GOBALA 1200
1687 6851 E-083 Jaipur T.E. Dibrugarh LATE LAKHI PROSAD CHOUHAN BIROSHMONI CHAUHAN 1100
1688 5441 N-012 Kondoli T.E. Nagaon LATE DWIJENDRA MOHAN BORAH MRS. GITANJALI BORA 1500
1689 5092 N-009 Kellyden T.E. Nagaon LT. BISWAJIT BORAH Mrs. BONTI BORAH 1200
1690 3859 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE JETHO TELI LILABOTI TELI 1300
1691 8969 E-042 Deohall T.E. Tinsukia LATE RADHESYAM SING RESMEE BORAIK 1300
1692 7899 D-017 Bhooteachang T.E. Udalguri LATE ELIASH MAJHI ASSABATI MAJHI 1100